Create Invoice

WESOTRA SLOV špedičná a dopravná, /v jazyku nem. WESOTRA SLOV Spedition und Transport G.m.b.H./ - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name WESOTRA SLOV špedičná a dopravná, /v jazyku nem. WESOTRA SLOV Spedition und Transport G.m.b.H./
Status Destroyed
PIN 30774993
TIN 2020838611
Date create 09 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat WESOTRA SLOV špedičná a dopravná, /v jazyku nem. WESOTRA SLOV Spedition und Transport G.m.b.H./
Malé Pálenisko 1
82109
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30774993 TIN: 2020838611
 • Registered seat: WESOTRA SLOV špedičná a dopravná, /v jazyku nem. WESOTRA SLOV Spedition und Transport G.m.b.H./, Malé Pálenisko 1, 82109, Bratislava
 • Date create: 09 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.09.2010Zrušené obchodné meno:
   WESOTRA SLOV špedičná a dopravná spoločnosť, s.r.o. /v jazyku nem. WESOTRA SLOV Spedition und Transport G.m.b.H./
   Zrušené sidlo:
   Malé Pálenisko 1 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   vnútroštátne zasielateľstvo
   Zrušeny spoločníci:
   WESOTRA Spedition und Transport G.m.b.H., Mauritiuswall 64-66 Koln 5000 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Hanulík Karloveská 35 Bratislava
   16.05.1994Nové obchodné meno:
   WESOTRA SLOV špedičná a dopravná spoločnosť, s.r.o. /v jazyku nem. WESOTRA SLOV Spedition und Transport G.m.b.H./
   Nové sidlo:
   Malé Pálenisko 1 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   vnútroštátne zasielateľstvo
   Noví spoločníci:
   WESOTRA Spedition und Transport G.m.b.H., Mauritiuswall 64-66 Koln 5000 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Hanulík Karloveská 35 Bratislava
   15.05.1994Zrušené obchodné meno:
   WESOTRA SLOV špedičná a dopravná spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Trieda L. Novomestského 35 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ sprostredkovanie prepravy po všetkých dopravných prostriedkoch zvlášť v styku medzi ČSFR a ZSSR vrátane zbernej dorpavnej služby
   b/ špedičné odbavenie sovietských vývozov a dovozov v tranzite dotretích krajín a z tretích krajín
   c/ vykonávanie balenia a skladovania
   d/ koordinácia a obstarávanie prepravy tovaru tranzitom cez ZSSR do tretích krajín a z tretích krajín
   e/ špediterské odbavovanie prepravy tovaru z tretích krajín do ČSFR a do tretích krajín z ČSFR
   f/ ostatné činnosti užitočné pre plnenie cieľov spoločnosti vrátane nákupu a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí v zmysle platných predpisov
   g/ spoločnosť vykonáva v uvedenom predmete činnosti zahraničnoobchodnú činnosť v okruhu, kde sa nevyžaduje osobitné povolenie
   Zrušeny spoločníci:
   WESOTRA Spedition und Transport Gessellschft m.b.H., Mauritiuswall 64-66 Koln 5000 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.12.1991Nové obchodné meno:
   WESOTRA SLOV špedičná a dopravná spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trieda L. Novomestského 35 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ sprostredkovanie prepravy po všetkých dopravných prostriedkoch zvlášť v styku medzi ČSFR a ZSSR vrátane zbernej dorpavnej služby
   b/ špedičné odbavenie sovietských vývozov a dovozov v tranzite dotretích krajín a z tretích krajín
   c/ vykonávanie balenia a skladovania
   d/ koordinácia a obstarávanie prepravy tovaru tranzitom cez ZSSR do tretích krajín a z tretích krajín
   e/ špediterské odbavovanie prepravy tovaru z tretích krajín do ČSFR a do tretích krajín z ČSFR
   f/ ostatné činnosti užitočné pre plnenie cieľov spoločnosti vrátane nákupu a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí v zmysle platných predpisov
   g/ spoločnosť vykonáva v uvedenom predmete činnosti zahraničnoobchodnú činnosť v okruhu, kde sa nevyžaduje osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   WESOTRA Spedition und Transport Gessellschft m.b.H., Mauritiuswall 64-66 Koln 5000 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia