Create Invoice

EST COMPANY - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EST COMPANY
PIN 30775272
TIN 2020363730
VAT number SK2020363730
Date create 06 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat EST COMPANY
Novozámocká 47
94201
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 548 746 €
Profit -6 759 €
Capital 827 738 €
Own capital 163 766 €
Contact Information
Email estcompany@stonline.sk
Phone(s) 0356500124, 0356500627, 0356500628, 0356500629, 0356500630, 0356500938
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 832,497
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 413,918
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 57,798
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 54,298
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 3,500
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 356,120
2. Equity securities and shares with podielovou participation except in affiliated entities (062A) - /096A/ 356,120
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 418,458
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 119,336
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 102,817
3. Products (123) - /194/ 16,519
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 227,884
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 189,575
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 189,575
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 3,246
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,656
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 31,407
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 71,238
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 16,630
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 54,608
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 121
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 121
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 832,497
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 157,007
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.III. Other capital funds (413) 4,932
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 151,531
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 151,531
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,759
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 675,490
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 2,706
9. Liabilities from social fund (472) 1
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 2,705
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 661,460
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 583,862
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 583,862
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 21,611
7. Liabilities from social insurance (336) 33,343
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,313
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,331
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 11,224
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 11,224
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,445,906
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,548,746
II. Revenues from sales of own products (601) 1,433,906
III. Revenues from sale of services (602, 606) 12,000
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) -5,180
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 92,024
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,996
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,544,734
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 735,254
D. Services (účtová group of 51) 198,963
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 485,421
E.1. Wages and salaries (521, 522) 337,807
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 117,791
4. Social expenses (527, 528) 29,823
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,664
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 15,211
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 15,211
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 78,470
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 6,476
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,275
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,012
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 506,509
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 16
2. Other interest income (662A) 16
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,404
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1,369
2. Other expense (562A) 1,369
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,035
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,388
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 624
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 7,383
R.1. Income tax expense current (591, 595) 7,383
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,759
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30775272 TIN: 2020363730 VAT number: SK2020363730
 • Registered seat: EST COMPANY, Novozámocká 47, 94201, Bratislava
 • Date create: 06 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   15.06.2005Nové sidlo:
   Novozámocká 47 Šurany 942 01
   Noví spoločníci:
   Daniele Zagatti Via Quasimodo 2 S. Nicolo Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Novozámocká 47 Šurany 942 01
   Nový štatutárny orgán:
   Daniele Zagatti Via Quasimodo 2 S. Nicolo Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Novozámocká 47 Šurany 942 01 Vznik funkcie: 06.12.1991
   14.06.2005Zrušené sidlo:
   Pri Šajbách 4 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Daniele Zagatti Via Quasimodo 2 S. Nicolo Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Športová 19 Tomášov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniele Zagatti Via Quasimodo 2 S. Nicolo Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Športová 19 Tomášov Vznik funkcie: 06.12.1991
   03.07.2004Noví spoločníci:
   Daniele Zagatti Via Quasimodo 2 S. Nicolo Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Športová 19 Tomášov
   02.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Monika Neuwirthová Pifflova 11 Bratislava
   Daniele Zagatti Via Quasimodo 2 S. Nicolo Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Športová 19 Tomášov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Neuwirthová Pifflova 11 Bratislava
   20.10.2003Nové obchodné meno:
   EST COMPANY spol. s.r. o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Daniele Zagatti Via Quasimodo 2 S. Nicolo Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Športová 19 Tomášov Vznik funkcie: 06.12.1991
   19.10.2003Zrušené obchodné meno:
   EST COMPANY spol. s r. o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Daniele Zagatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Slnečná 38 Dedinka Vznik funkcie: 06.12.1991
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Monika Neuwirthová Pifflova 11 Bratislava
   Daniele Zagatti Via Quasimodo 2 S. Nicolo Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Športová 19 Tomášov
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Monika Neuwirthová Pifflova 11 Bratislava
   Daniele Zagatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Záhradnícka 28 Tomášov
   06.02.1996Nové sidlo:
   Pri Šajbách 4 Bratislava 831 06
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj doplnkov pre textilný a odevný priemysel
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Monika Neuwirthová Pifflova 11 Bratislava
   Daniele Zagatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Záhradnícka 28 Tomášov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Monika Neuwirthová Pifflova 11 Bratislava
   Daniele Zagatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Slnečná 38 Dedinka Vznik funkcie: 06.12.1991
   05.02.1996Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Výroba, dovoz a vývoz výrobkov a doplnkov pre textilný a odevný priemysel.
   Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť.
   Export, reexport, import a sprostredkovanie obchodného tovaru /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie podľa platných predpisov/
   Marketing a marketingové služby.
   Zrušeny spoločníci:
   Daniele Zadatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Daniele Zadatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko
   12.03.1993Noví spoločníci:
   Daniele Zadatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.03.1993Zrušeny spoločníci:
   Ivo Határ Nálepkova 1 Bernolákovo
   Daniele Zadatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivo Határ Nálepkova 1 Bernolákovo
   06.12.1991Nové obchodné meno:
   EST COMPANY spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Výroba, dovoz a vývoz výrobkov a doplnkov pre textilný a odevný priemysel.
   Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť.
   Export, reexport, import a sprostredkovanie obchodného tovaru /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie podľa platných predpisov/
   Marketing a marketingové služby.
   Noví spoločníci:
   Ivo Határ Nálepkova 1 Bernolákovo
   Daniele Zadatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivo Határ Nálepkova 1 Bernolákovo
   Daniele Zadatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko