Create Invoice

DIELO - CENTRUM - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DIELO - CENTRUM
Status Destroyed
PIN 30775469
TIN 2020814664
Date create 30 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat DIELO - CENTRUM
Nám. SNP 13
81106
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30775469 TIN: 2020814664
 • Registered seat: DIELO - CENTRUM, Nám. SNP 13, 81106, Bratislava
 • Date create: 30 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   15.06.2015Zrušené obchodné meno:
   DIELO - CENTRUM s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Nám. SNP 13 Bratislava 811 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   organizovanie výstav tovarov
   poradenská činnosť v oblasti interiérov a exteriérov
   zastupiteľská činnosť
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   Zrušeny spoločníci:
   Vili Jozič Hrastovička 011 Zágreb Chorvátsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Vili Jozič Hrastovička 011 Zágreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Hlučínska 14/6 Bratislava Vznik funkcie: 18.11.2003
   16.02.2005Nové sidlo:
   Nám. SNP 13 Bratislava 811 06
   15.02.2005Zrušené sidlo:
   Nám. SNP 12 Bratislava 811 06
   06.09.2004Noví spoločníci:
   Vili Jozič Hrastovička 011 Zágreb Chorvátsko
   Nový štatutárny orgán:
   Vili Jozič Hrastovička 011 Zágreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Hlučínska 14/6 Bratislava Vznik funkcie: 18.11.2003
   05.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Alžbeta Gulášová Sibírska 18 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alžbeta Gulášová Sibírska 18 Bratislava 831 02
   25.01.2002Noví spoločníci:
   Alžbeta Gulášová Sibírska 18 Bratislava 831 02
   24.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Fond výtvarných umení IČO: 00 225 673 Trnavská 112 Bratislava
   Alžbeta Gulášová Sibírska 18 Bratislava 831 02
   13.06.2000Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   Noví spoločníci:
   Fond výtvarných umení IČO: 00 225 673 Trnavská 112 Bratislava
   Alžbeta Gulášová Sibírska 18 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Alžbeta Gulášová Sibírska 18 Bratislava 831 02
   12.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Fond výtvarných umení
   Katarína Gálová Zrínskeho 9 Bratislava
   Igor Holák Kubányho 17 Bratislava
   PhDr. Ľubica Pavlovičová Rovniankova 4/71 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Katadrína Gálová Zrínskeho 9 Bratislava
   Igor Holák - výkonný riaditeľ spoločnosti Kubányho 7 Bratislava
   PhDr. Ľubica Pavlovičová Rovniankova 4/71 Bratislava
   17.12.1998Noví spoločníci:
   Katarína Gálová Zrínskeho 9 Bratislava
   Igor Holák Kubányho 17 Bratislava
   PhDr. Ľubica Pavlovičová Rovniankova 4/71 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Ľubica Pavlovičová Rovniankova 4/71 Bratislava
   16.12.1998Zrušeny predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Mária Bakošová Nálepkova 12 Bratislava
   Katarína Gálová
   Igor Holák
   PhDr. Ľubica Pavlovičová Fosterova 4/71 Bratislava
   16.02.1995Nové obchodné meno:
   DIELO - CENTRUM s r.o.
   Nové sidlo:
   Nám. SNP 12 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   organizovanie výstav tovarov
   poradenská činnosť v oblasti interiérov a exteriérov
   zastupiteľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Fond výtvarných umení
   Katarína Gálová
   Igor Holák
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Katadrína Gálová Zrínskeho 9 Bratislava
   Igor Holák - výkonný riaditeľ spoločnosti Kubányho 7 Bratislava
   15.02.1995Zrušené obchodné meno:
   Dielo - Centrum, spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja výtvarných a umeleckých diel, v sú- lade s platnými právnymi predpismi
   nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja tlače, kníh a iných písomností, v súlade s platnými právnymi predpismi
   nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja vecí súvisiacich s literárnou, umeleckou a vedeckou činnosťou, v súlade správnymi predpismi
   zahranično-obchodná činnosť, na ktorú sa nevyžaduje registrácia alebo povolenie príslušného orgánu
   poradenská služba ohľadne bytovej architektúry, dotváranie interiérov a exteriérov, objektov a ich častí, umiestňovanie umeleckých diel v priestore
   zastupovacia činnosť v rámci predmetu podnikania pre iné právnické alebo fyzické osoby
   reklamná a propagačná činnosť
   zabezpečovanie výstav a kultúrnych podujatí
   Zrušeny spoločníci:
   Slovenský fond výtvarných umení Bratislava
   Ing.arch. Peter Gál , CSc. Zrínskeho 9 Bratislava
   Eva Holáková Kubányho 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Ľubica Pavlovičová
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   Dielo - Centrum, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja výtvarných a umeleckých diel, v sú- lade s platnými právnymi predpismi
   nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja tlače, kníh a iných písomností, v súlade s platnými právnymi predpismi
   nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja vecí súvisiacich s literárnou, umeleckou a vedeckou činnosťou, v súlade správnymi predpismi
   zahranično-obchodná činnosť, na ktorú sa nevyžaduje registrácia alebo povolenie príslušného orgánu
   poradenská služba ohľadne bytovej architektúry, dotváranie interiérov a exteriérov, objektov a ich častí, umiestňovanie umeleckých diel v priestore
   zastupovacia činnosť v rámci predmetu podnikania pre iné právnické alebo fyzické osoby
   reklamná a propagačná činnosť
   zabezpečovanie výstav a kultúrnych podujatí
   Noví spoločníci:
   Slovenský fond výtvarných umení Bratislava
   Mária Bakošová Nálepkova 12 Bratislava
   Ing.arch. Peter Gál , CSc. Zrínskeho 9 Bratislava
   Eva Holáková Kubányho 17 Bratislava
   PhDr. Ľubica Pavlovičová Fosterova 4/71 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Ľubica Pavlovičová