Create Invoice

GLAIZA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name GLAIZA
Status Destroyed
PIN 30775621
Date create 19 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat GLAIZA
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30775621
 • Registered seat: GLAIZA, Bratislava
 • Date create: 19 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.08.1995Zrušené obchodné meno:
   GLAIZA, spol. s r.o., - v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   sprostredkovanie výkonu služieb
   inžinierska činnosť vo výstavbe
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Klokner Tbiliská 5 Bratislava
   Ing. Denisa Lukáčová Wolkrova 3 Bratislava
   Anna Rohálová Mikovíniho 1 Bratislava
   Mária Tomandlová Malinovského 84 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   06.12.1993Nové obchodné meno:
   GLAIZA, spol. s r.o., - v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   05.12.1993Zrušené obchodné meno:
   GLAIZA spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.05.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   sprostredkovanie výkonu služieb
   inžinierska činnosť vo výstavbe
   18.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1. Dovoz a vývoz vecí, materiálov, výkonov, služieb a prác pre investičnú výstavbu a údržbu dopravných stavieb a súvisiacich zariadení, okrem tovaru, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie
   2. Všeobecné sprostredkovateľské služby pre tuzemské a zahraničné firmy
   3. Poradenská, kompletačná a obstarávateľská činnosť pre investičnú výstavbu v doprave, v údržbe a všeobecne
   4. Zabezpečovanie inžiniersko-investorskej činnosti v spojení s predprojektovou a projektovou prípravou pre investičnú výstavbu a údržbu, sadovníctvo a krajinárstvo
   5. Vykonávanie stavebnej činnosti, remeselníckych prác, prieskumných a geologických prác
   6. Dovoz vinárskej a vinohradníckej malej poľnohospodárskej techniky a s tým súvisiacich ochranárskych výrobkov vrátane ich predaja
   7. Obchodná činnosť všetkého druhu, okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie.
   19.12.1991Nové obchodné meno:
   GLAIZA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. Dovoz a vývoz vecí, materiálov, výkonov, služieb a prác pre investičnú výstavbu a údržbu dopravných stavieb a súvisiacich zariadení, okrem tovaru, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie
   2. Všeobecné sprostredkovateľské služby pre tuzemské a zahraničné firmy
   3. Poradenská, kompletačná a obstarávateľská činnosť pre investičnú výstavbu v doprave, v údržbe a všeobecne
   4. Zabezpečovanie inžiniersko-investorskej činnosti v spojení s predprojektovou a projektovou prípravou pre investičnú výstavbu a údržbu, sadovníctvo a krajinárstvo
   5. Vykonávanie stavebnej činnosti, remeselníckych prác, prieskumných a geologických prác
   6. Dovoz vinárskej a vinohradníckej malej poľnohospodárskej techniky a s tým súvisiacich ochranárskych výrobkov vrátane ich predaja
   7. Obchodná činnosť všetkého druhu, okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie.
   Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Klokner Tbiliská 5 Bratislava
   Ing. Denisa Lukáčová Wolkrova 3 Bratislava
   Anna Rohálová Mikovíniho 1 Bratislava
   Mária Tomandlová Malinovského 84 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia