Create Invoice

CREDIT MANAGEMENT SLOVAKIA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CREDIT MANAGEMENT SLOVAKIA
Status Destroyed
PIN 30775744
Date create 31 December 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat CREDIT MANAGEMENT SLOVAKIA
Priemyselná 6
82490
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30775744
 • Registered seat: CREDIT MANAGEMENT SLOVAKIA, Priemyselná 6, 82490, Bratislava
 • Date create: 31 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   13.01.2005Zrušené obchodné meno:
   CREDIT MANAGEMENT SLOVAKIA, a. s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 824 90
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   factoring a forfaiting
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavel Hollý - likvidátor Strmý vŕšok 98 Bratislava Vznik funkcie: 31.10.2002
   Ing. Pavel Hollý - predseda predstavenstva Strmý vŕšok 98 Bratislava Vznik funkcie: 08.04.1993
   Alena Ábelová - člen predstavenstva J. Alexyho 5 Bratislava Vznik funkcie: 31.10.2002
   Zuzana Cviková - člen predstavenstva Preseľany 4 Šahy Vznik funkcie: 31.10.2002
   19.03.2004Nové obchodné meno:
   CREDIT MANAGEMENT SLOVAKIA, a. s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavel Hollý - likvidátor Strmý vŕšok 98 Bratislava Vznik funkcie: 31.10.2002
   Ing. Pavel Hollý - predseda predstavenstva Strmý vŕšok 98 Bratislava Vznik funkcie: 08.04.1993
   Alena Ábelová - člen predstavenstva J. Alexyho 5 Bratislava Vznik funkcie: 31.10.2002
   Zuzana Cviková - člen predstavenstva Preseľany 4 Šahy Vznik funkcie: 31.10.2002
   18.03.2004Zrušené obchodné meno:
   CREDIT MANAGEMENT SLOVAKIA, a. s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Ladislav Dlapa - člen predstavenstva Wolkrova 33 Bratislava 851 01
   Ing. Pavel Hollý - predseda predstavenstva Strmý Vŕšok 8098/98 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   JUDr. Daniel Sadák - člen predstavenstva Židovská 5 Bratislava 811 01
   28.02.2001Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   27.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   02.02.2001Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ladislav Dlapa - člen predstavenstva Wolkrova 33 Bratislava 851 01
   Ing. Pavel Hollý - predseda predstavenstva Strmý Vŕšok 8098/98 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   JUDr. Daniel Sadák - člen predstavenstva Židovská 5 Bratislava 811 01
   01.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Hollý - člen predstavenstva Rovniankova 4 Bratislava
   PhDr. Branislav Králik , CSc. - člen predstavenstva Rustaveliho 16 Bratislava
   JUDr. Ján Páčikovský - predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Bajzova 8 Bratislava
   26.11.1999Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Páčikovský - predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Bajzova 8 Bratislava
   25.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Široký - predseda predstavenstva Priekopnícka 30 Bratislava
   24.11.1997Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   23.11.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Ján Pačikovský - člen predstavenstva Bajzova 12 Bratislava
   06.05.1997Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Pačikovský - člen predstavenstva Bajzova 12 Bratislava
   05.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Pačikovský - člen predstavenstva Bajzova 8 Bratislava
   17.06.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Hollý - člen predstavenstva Rovniankova 4 Bratislava
   PhDr. Branislav Králik , CSc. - člen predstavenstva Rustaveliho 16 Bratislava
   JUDr. Ján Pačikovský - člen predstavenstva Bajzova 8 Bratislava
   Ing. Juraj Široký - predseda predstavenstva Priekopnícka 30 Bratislava
   16.06.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Hollý Rovniankova 4 Bratislava
   PhDr. Branislav Králik , CSc. Rustaveliho 16 Bratislava
   JUDr. Ján Pačikovský Bajzova 8 Bratislava
   Ing. Juraj Široký - predseda Priekopnická 30 Bratislava
   18.12.1995Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   09.10.1995Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   factoring a forfaiting
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Ján Pačikovský Bajzova 8 Bratislava
   08.10.1995Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   12.07.1993Nové sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 824 90
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Hollý Rovniankova 4 Bratislava
   PhDr. Branislav Králik , CSc. Rustaveliho 16 Bratislava
   Ing. Juraj Široký - predseda Priekopnická 30 Bratislava
   11.07.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   oceňovanie pohľadávok a iného hmotného a nehmotného majetku trhovou metódou
   vymáhanie pohľadávok a poskytovanie odborných konzultácií pri tejto činnosti a pri amortizácii nedobytných pohľadávok
   vykonávanie reštrukturalizácie, diverzifikácie a sekuritizácie pohľadávok
   vykonávanie započítania a výmena pohľadávok
   asistencia pri formulácii platobných podmienok
   zastupovanie právnických a fyzických osôb v likvidačnom konaní
   obstarávanie, sústreďovanie a poskytovanie obchodných a finančných informácií o právnických a fyzických osobách
   klasifikácia a hodnotenie podnikateľských subjektov
   factoring (kúpa pohľadávok)
   forfaiting.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Balaník Imrichova 880 Praha 4 Česká republika
   Viktor Kožený LouisburgSg. 6 Boston 021 08 USA
   Ing. Juraj Široký Gromovové 28 Praha 6 Česká republika
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   CREDIT MANAGEMENT SLOVAKIA, a. s.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   oceňovanie pohľadávok a iného hmotného a nehmotného majetku trhovou metódou
   vymáhanie pohľadávok a poskytovanie odborných konzultácií pri tejto činnosti a pri amortizácii nedobytných pohľadávok
   vykonávanie reštrukturalizácie, diverzifikácie a sekuritizácie pohľadávok
   vykonávanie započítania a výmena pohľadávok
   asistencia pri formulácii platobných podmienok
   zastupovanie právnických a fyzických osôb v likvidačnom konaní
   obstarávanie, sústreďovanie a poskytovanie obchodných a finančných informácií o právnických a fyzických osobách
   klasifikácia a hodnotenie podnikateľských subjektov
   factoring (kúpa pohľadávok)
   forfaiting.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Balaník Imrichova 880 Praha 4 Česká republika
   Viktor Kožený LouisburgSg. 6 Boston 021 08 USA
   Ing. Juraj Široký Gromovové 28 Praha 6 Česká republika