Create Invoice

COMERCIO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name COMERCIO
Status Destroyed
PIN 30775876
Date create 20 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat COMERCIO
Nobelova 84/5
83102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30775876
 • Registered seat: COMERCIO, Nobelova 84/5, 83102, Bratislava
 • Date create: 20 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.02.2005Zrušené obchodné meno:
   COMERCIO spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Nobelova 84/5 Bratislava 831 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s rozličným tovarom
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   agropodnikateľ v oblasti živočíšnej a rastlinnej výroby
   Zrušeny spoločníci:
   Iveta Dömeová Šancová 3569/57 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Quang Tran Dinh DHU THO HA TAY Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 84/5 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 05.04.2002
   24.04.2002Nové sidlo:
   Nobelova 84/5 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Iveta Dömeová Šancová 3569/57 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Quang Tran Dinh DHU THO HA TAY Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 84/5 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 05.04.2002
   23.04.2002Zrušené sidlo:
   Telocvičná 26 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Bernát 191 Miloslavov 900 42
   Ing. Elena Kaľavská 191 Miloslavov 900 42
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Bernát 191 Miloslavov 900 42
   Ing. Elena Kaľavská 191 Miloslavov 900 42
   07.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Bernát 191 Miloslavov 900 42
   Ing. Elena Kaľavská 191 Miloslavov 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Bernát 191 Miloslavov 900 42
   Ing. Elena Kaľavská 191 Miloslavov 900 42
   06.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Bernát 191 Miloslavov 900 42
   Ing. Elena Kaľavská Vodárenská 74 Piešťany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Bernát 191 Miloslavov 900 42
   Ing. Elena Kaľavská Vodárenská 74 Piešťany
   15.02.1996Nové sidlo:
   Telocvičná 26 Bratislava 821 05
   14.02.1996Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava
   28.04.1994Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   agropodnikateľ v oblasti živočíšnej a rastlinnej výroby
   05.03.1993Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s rozličným tovarom
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Bernát 191 Miloslavov 900 42
   Ing. Elena Kaľavská Vodárenská 74 Piešťany
   04.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   I. Export - Import
   nákup a predaj v ČSFR a v zahraničí výrob- kov:
   a/ poľnohospodárskej a potravinárskej výroby
   b/ výrobky a produkty spotrebného, textilného a priemyselného tovaru vrátane konfekcie a materiálov na priemyselné spracovanie
   c/ výrobky z kože, vlny, vrátane všetkých ex- ponentov a materiálu na spracovanie v ČSFR
   d/ výrobky z kovu a elektrotechnického priemyslu, vrátane materiálu a polotovarov na spracovanie v ČSFR
   e/ výrobky a materiál chemického priemyselu, vrátane drogistického tovaru a kozmetiky
   f/ kancelárske potreby
   g/ stavebný a inštalačný materiál
   h/ autá, náhradné diely a náradie
   i/ papier
   k/ tabak a tabakové výrobky
   l/ priemyselné odpady
   m/ výrobky z plastov a materiál na spracova- nie v ČSFR vrátane všetkých komponentov
   n/ ovocie a zelenina v čerstvom stave i spracovaná
   o/ alkoholické nápoje
   II. Obchodná činnosť
   a/ maloobchodná a veľkoobchodná činnosť pre československé a zahraničné subjekty v ČSFR a v zahraničí v predchádzajúcom odstavci uvedených informácií.
   III. Služby
   a/ sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti obchodu tuzemského a zahraničného pre subjekty čsl. i zahraničné.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.12.1991Nové obchodné meno:
   COMERCIO spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   I. Export - Import
   nákup a predaj v ČSFR a v zahraničí výrob- kov:
   a/ poľnohospodárskej a potravinárskej výroby
   b/ výrobky a produkty spotrebného, textilného a priemyselného tovaru vrátane konfekcie a materiálov na priemyselné spracovanie
   c/ výrobky z kože, vlny, vrátane všetkých ex- ponentov a materiálu na spracovanie v ČSFR
   d/ výrobky z kovu a elektrotechnického priemyslu, vrátane materiálu a polotovarov na spracovanie v ČSFR
   e/ výrobky a materiál chemického priemyselu, vrátane drogistického tovaru a kozmetiky
   f/ kancelárske potreby
   g/ stavebný a inštalačný materiál
   h/ autá, náhradné diely a náradie
   i/ papier
   k/ tabak a tabakové výrobky
   l/ priemyselné odpady
   m/ výrobky z plastov a materiál na spracova- nie v ČSFR vrátane všetkých komponentov
   n/ ovocie a zelenina v čerstvom stave i spracovaná
   o/ alkoholické nápoje
   II. Obchodná činnosť
   a/ maloobchodná a veľkoobchodná činnosť pre československé a zahraničné subjekty v ČSFR a v zahraničí v predchádzajúcom odstavci uvedených informácií.
   III. Služby
   a/ sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti obchodu tuzemského a zahraničného pre subjekty čsl. i zahraničné.
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Bernát 191 Miloslavov 900 42
   Ing. Elena Kaľavská Vodárenská 74 Piešťany
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia