Create Invoice

ASKOM - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ASKOM
PIN 30775914
TIN 2020345107
Date create 31 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ASKOM
Cabanova 8
84102
Bratislava
Financial information
Capital 535 €
Own capital -2 069 €
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30775914 TIN: 2020345107
 • Registered seat: ASKOM, Cabanova 8, 84102, Bratislava
 • Date create: 31 December 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Martin Valach Cabanova 8 Bratislava 841 02 03.10.2013
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Martin Valach 6 640 € (100%) Cabanova 8 Bratislava 841 02
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.11.2013Noví spoločníci:
   Ing. Martin Valach Cabanova 8 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Martin Valach Cabanova 8 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 03.10.2013
   07.11.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Peter Valach Cabanova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Peter Valach Cabanova 8 Bratislava
   15.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Lopota Dohnányho 4 Bratislava
   Ing.arch. Veronika Šutková Černyševského 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Lopota Dohnányho 4 Bratislava
   05.06.1998Nové predmety činnosti:
   projektovanie pozemných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Lopota Dohnányho 4 Bratislava
   Ing.arch. Veronika Šutková Černyševského 9 Bratislava
   Ing.arch. Peter Valach Cabanova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Lopota Dohnányho 4 Bratislava
   Ing.arch. Peter Valach Cabanova 8 Bratislava
   04.06.1998Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bíly Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Ján Bujňák Jasovská 6 Bratislava
   Ing. Milan Lopota Dohnányho 6 Bratislava
   Ing.arch. Veronika Šutková Černyševského 9 Bratislava
   Ing.arch. Peter Valach Cabanova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Lopota Dohnányho 4 Bratislava
   Ing.arch. Peter Valach Cabanova 8 Bratislava
   23.09.1994Nové sidlo:
   Cabanova 8 Bratislava 841 02
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie, možno vykonávať len s tým povolením/
   inžinierska a investorská činnosť v oblasti investičnej výstavby
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   prenájom strojov a prístrojov
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bíly Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Ján Bujňák Jasovská 6 Bratislava
   Ing. Milan Lopota Dohnányho 6 Bratislava
   Ing.arch. Veronika Šutková Černyševského 9 Bratislava
   Ing.arch. Peter Valach Cabanova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Lopota Dohnányho 4 Bratislava
   Ing.arch. Peter Valach Cabanova 8 Bratislava
   22.09.1994Zrušené sidlo:
   Strachotova 8 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľské služby: v obchode, v oblasti pracovných síl, v dodavateľskoodberateľských vzťahoch
   obchodná činosť, export a import tovarov všetkého druhu v zmysle právnych úprav
   budovanie vlastnej siete obchodných zariadení, zastupovanie osôb v tuzemsku a v zahraničí
   projektová, inžinierska a dodávateľská činnosť
   služby v oblasti gastronómie so zameraním na prevádzkovanie, projektovanie, konzultačnú a poradenskú činnosť, dodávateľskú a vlastné prevádzkovanie gastronomických prevádzok
   leasingová činnosť
   služby v oblasti odbytovej, zásobovacej a veľkoobchodnej
   zahraničnoobchodná činnosť v rámci celého predmetu podnikania v súlade s platnými právnymi predpismi
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bíly Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Ján Bujňák Jasovská 6 Bratislava
   Ing. Erika Kroupová Černyševského 9 Bratislava
   Ing. Milan Lopota Dohnányho 6 Bratislava
   Ing.arch. Veronika Šutková Černyševského 9 Bratislava
   Ing.arch. Peter Valach Strachotova 8 Bratislava
   MUDr. Augustín Valach M.Chúťkovej 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   "ASKOM spol. s r.o."
   Nové sidlo:
   Strachotova 8 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľské služby: v obchode, v oblasti pracovných síl, v dodavateľskoodberateľských vzťahoch
   obchodná činosť, export a import tovarov všetkého druhu v zmysle právnych úprav
   budovanie vlastnej siete obchodných zariadení, zastupovanie osôb v tuzemsku a v zahraničí
   projektová, inžinierska a dodávateľská činnosť
   služby v oblasti gastronómie so zameraním na prevádzkovanie, projektovanie, konzultačnú a poradenskú činnosť, dodávateľskú a vlastné prevádzkovanie gastronomických prevádzok
   leasingová činnosť
   služby v oblasti odbytovej, zásobovacej a veľkoobchodnej
   zahraničnoobchodná činnosť v rámci celého predmetu podnikania v súlade s platnými právnymi predpismi
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bíly Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Ján Bujňák Jasovská 6 Bratislava
   Ing. Erika Kroupová Černyševského 9 Bratislava
   Ing. Milan Lopota Dohnányho 6 Bratislava
   Ing.arch. Veronika Šutková Černyševského 9 Bratislava
   Ing.arch. Peter Valach Strachotova 8 Bratislava
   MUDr. Augustín Valach M.Chúťkovej 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia