Create Invoice

D. B. CORPORATION - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name D. B. CORPORATION
Status Destroyed
PIN 30776317
Date create 31 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat D. B. CORPORATION
Trnavská 67
82101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30776317
 • Registered seat: D. B. CORPORATION, Trnavská 67, 82101, Bratislava
 • Date create: 31 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.06.2006Zrušené obchodné meno:
   "D. B. CORPORATION spol. s r.o."
   Zrušené sidlo:
   Trnavská 67 Bratislava 821 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu
   export, import a reexport hnuteľných vecí s výnimkou vecí, na ktoré je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov
   sprostredkovateľská činnosť, poradenská a propagačná činnosť v rozsahu celéh predmetu činnosti
   video a audiovizuálna činnosť, rozmnožovanie video kaziet
   vytváranie dramaturgicky ucelených programov
   vytváranie audiovizuálnych a filmových diel
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy
   obchodná činnosť v oblasti audio vizuálnych nosičov
   poradenské, sprostredkovateľské, obstarávateľské, obchodno - technické a propagačné činnosti v oblasti polygrafického a fimového priemyslu ako aj v oblasti umeleckej fotografie
   hudobná produkcia a produkcia náhradných médií na všetkých nosičoch zvuku
   tvorba, výroba a predaj filmov, vrátane videofilmov ako aj iných druhov audiovizuálnych programov všetkých druhov a metráže, vyrobených akoukoľvek technológiou, vrátane laboratórneho a technického spracovania, rozmnožovania, archivovania a dokumentácie
   výroba reklamných a propagačných médií
   Zrušeny spoločníci:
   DAVAY spol. s r.o. Radvanská 5 Bratislava
   "M. B. INTERNATIONAL S.R.L." Viarin 29, CAP 23030 Livigno /SO/ Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.06.1992Nové sidlo:
   Trnavská 67 Bratislava 821 01
   18.06.1992Zrušené sidlo:
   Radvanská 5 Bratislava
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   "D. B. CORPORATION spol. s r.o."
   Nové sidlo:
   Radvanská 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu
   export, import a reexport hnuteľných vecí s výnimkou vecí, na ktoré je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov
   sprostredkovateľská činnosť, poradenská a propagačná činnosť v rozsahu celéh predmetu činnosti
   video a audiovizuálna činnosť, rozmnožovanie video kaziet
   vytváranie dramaturgicky ucelených programov
   vytváranie audiovizuálnych a filmových diel
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy
   obchodná činnosť v oblasti audio vizuálnych nosičov
   poradenské, sprostredkovateľské, obstarávateľské, obchodno - technické a propagačné činnosti v oblasti polygrafického a fimového priemyslu ako aj v oblasti umeleckej fotografie
   hudobná produkcia a produkcia náhradných médií na všetkých nosičoch zvuku
   tvorba, výroba a predaj filmov, vrátane videofilmov ako aj iných druhov audiovizuálnych programov všetkých druhov a metráže, vyrobených akoukoľvek technológiou, vrátane laboratórneho a technického spracovania, rozmnožovania, archivovania a dokumentácie
   výroba reklamných a propagačných médií
   Noví spoločníci:
   DAVAY spol. s r.o. Radvanská 5 Bratislava
   "M. B. INTERNATIONAL S.R.L." Viarin 29, CAP 23030 Livigno /SO/ Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia