Create Invoice

COMERON - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name COMERON
Status Destroyed
PIN 30776414
Date create 19 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat COMERON
Učiteľská 15
82106
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30776414
 • Registered seat: COMERON, Učiteľská 15, 82106, Bratislava
 • Date create: 19 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.11.2002Zrušené obchodné meno:
   COMERON spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Učiteľská 15 Bratislava 821 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   vodoinštalatérstvo a kúrenárske práce
   projektovanie regulačných a meracích systémov
   nákup, predaj a prenájom nehnuteľností spojených s doplnkovými službami - údržba budov
   nákup, predaj a prenájom priemyselného tovaru
   výroba, montáž a opravy meradiel - návrh, konštrukcia, realizácia, výroba a montáž meradiel a automatizačných prostriedkov pre fyzikálne a technické veličiny
   poradenská, konzultačná, lektorská a prednášateľská činnosť
   prekladateľská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
   vydávateľská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti a predaj
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   prenájom zariadení, ktoré sú predmetom živnosti
   prieskum trhu - marketing
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   elektroinštalatérstvo
   projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla
   obstarávateľské a sprostredkovateľské služby v stavebníctve
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
   činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby - jednoduché stavby
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb /vrátene vybavenosti sídliskových celkov/
   automatizované spracovanie dát
   factoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov. Neoddeliteľnou súčasťou oprávnenia je stanovisko TI.
   montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu: zariadenie na: zásobovanie plynom (tlakové stanice), zvyšovanie tlaku plynu, znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,3 MPa, rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,3 MPa, spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW, zásobovanie plynom (tlakové stanice) do 10 Nm3/h, zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu do 0.3 MPa, znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,3 MPa, rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane, spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW. Médium: zemný plyn, propan-butan. Neoddeliteľnou súčasťou oprávnenia je stanovisko TI.
   montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových zariadení v rozsahu: kotly parné a kvapalinové (IV. trieda), tlakové nádoby stabilné (IV. trieda), tlakové nádoby stabilné (III. trieda), kotly parné a kvapalinové (V. trieda), tlakové nádoby stabilné (II. trieda), tlakové nádoby stabilné (I. trieda), potrubné vedenia v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda (I. trieda), potrubné vedenia v ktorých pracovnou látkou je vzduch (II. trieda). Neoddeliteľnou súčasťou oprávnenia je stanovisko TI.
   inštalácia elektrickej požiarnej signalizácie
   zámočníctvo
   poskytovanie technických služieb - montáž, údržba a oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu v objekte a jeho okolí
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Pernecký H. Meličkovej 11 Bratislava
   Doc.Ing. Ľubomír Sapák , CSc. Mošovského 19 Bratislava
   Ing. Jozef Smolka Petöfiho 28 Bratislava - Podunajské Biskupice
   Doc.Ing. Štefan Vidlár , CSc. Muškátova 34 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc.Ing. Ľubomír Sapák , CSc Mošovského 19 Bratislava
   Ing. Martin Pernecký H. Meličkovej 11 Bratislava
   Ing. Jozef Smolka Petőfiho 28 Bratislava
   26.05.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Štefan Vidlár , CSc. Muškátova 34 Bratislava
   08.08.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Smolka Petőfiho 28 Bratislava
   07.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Smolka Šintavská 18 Bratislava
   10.01.2001Nové predmety činnosti:
   inštalácia elektrickej požiarnej signalizácie
   zámočníctvo
   poskytovanie technických služieb - montáž, údržba a oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu v objekte a jeho okolí
   03.06.1999Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov. Neoddeliteľnou súčasťou oprávnenia je stanovisko TI.
   montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu: zariadenie na: zásobovanie plynom (tlakové stanice), zvyšovanie tlaku plynu, znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,3 MPa, rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,3 MPa, spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW, zásobovanie plynom (tlakové stanice) do 10 Nm3/h, zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu do 0.3 MPa, znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,3 MPa, rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane, spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW. Médium: zemný plyn, propan-butan. Neoddeliteľnou súčasťou oprávnenia je stanovisko TI.
   montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových zariadení v rozsahu: kotly parné a kvapalinové (IV. trieda), tlakové nádoby stabilné (IV. trieda), tlakové nádoby stabilné (III. trieda), kotly parné a kvapalinové (V. trieda), tlakové nádoby stabilné (II. trieda), tlakové nádoby stabilné (I. trieda), potrubné vedenia v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda (I. trieda), potrubné vedenia v ktorých pracovnou látkou je vzduch (II. trieda). Neoddeliteľnou súčasťou oprávnenia je stanovisko TI.
   02.06.1999Zrušeny predmety činnosti:
   montáž autoalarmov
   revízia elektrických zariadení
   montáž, opravy, údržba, odborné prehliadky a skúšky vyhradených plynových zariadení na zemný plyn a propan-butan v rozsahu: A/h-spotreba plynu spaľovaním do 2 MW B/f-znižovanie tlaku so vstupným pretlakom plynu do 0,3 MPa B/g-rozvody plynu s pretlakom do 0,3 MPa, okrem acetylénovodov a prípojok z nekovových materiálov
   opravy a údržba elektrických zariadení n.n.
   30.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Martin Pernecký H. Meličkovej 11 Bratislava
   Doc.Ing. Ľubomír Sapák , CSc. Mošovského 19 Bratislava
   Ing. Jozef Smolka Petöfiho 28 Bratislava - Podunajské Biskupice
   Doc.Ing. Štefan Vidlár , CSc. Muškátova 34 Bratislava
   29.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Pernecký H. Meličkovej 11 Bratislava
   Doc.Ing. Ľubomír Sapák , CSc. Mošovského 19 Bratislava
   Ing. Jozef Smolka Šintavská 18 Bratislava
   Doc.Ing. Štefan Vidlár , CSc. Muškátova 34 Bratislava
   27.02.1998Nové predmety činnosti:
   činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
   činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby - jednoduché stavby
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb /vrátene vybavenosti sídliskových celkov/
   automatizované spracovanie dát
   factoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   02.09.1997Noví spoločníci:
   Ing. Martin Pernecký H. Meličkovej 11 Bratislava
   Doc.Ing. Ľubomír Sapák , CSc. Mošovského 19 Bratislava
   Ing. Jozef Smolka Šintavská 18 Bratislava
   Doc.Ing. Štefan Vidlár , CSc. Muškátova 34 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Smolka Šintavská 18 Bratislava
   Doc.Ing. Ľubomír Sapák , CSc Mošovského 19 Bratislava
   Doc.Ing. Štefan Vidlár , CSc. Muškátova 34 Bratislava
   Ing. Martin Pernecký H. Meličkovej 11 Bratislava
   01.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Pernecký H. Meličkovej 11 Bratislava
   Doc.Ing. Ľubomír Sapák , CSc. Mošovského 19 Bratislava
   Ing. Jozef Smolka Šintavská 18 Bratislava
   Doc.Ing. Štefan Vidlár , CSc. Muškátova 34 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Pernecký H. Meličkovej 11 Bratislava
   Doc.Ing. Ľubomír Sapák , CSc Mošovského 19 Bratislava
   Ing. Jozef Smolka Šintavská 18 Bratislava
   Doc.Ing. Štefan Vidlár , CSc. Muškátova 34 Bratislava
   18.02.1997Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla
   obstarávateľské a sprostredkovateľské služby v stavebníctve
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   16.08.1996Nové predmety činnosti:
   montáž, opravy, údržba, odborné prehliadky a skúšky vyhradených plynových zariadení na zemný plyn a propan-butan v rozsahu: A/h-spotreba plynu spaľovaním do 2 MW B/f-znižovanie tlaku so vstupným pretlakom plynu do 0,3 MPa B/g-rozvody plynu s pretlakom do 0,3 MPa, okrem acetylénovodov a prípojok z nekovových materiálov
   18.12.1995Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   elektroinštalatérstvo
   16.11.1994Nové sidlo:
   Učiteľská 15 Bratislava 821 06
   Nové predmety činnosti:
   montáž autoalarmov
   revízia elektrických zariadení
   opravy a údržba elektrických zariadení n.n.
   vodoinštalatérstvo a kúrenárske práce
   projektovanie regulačných a meracích systémov
   nákup, predaj a prenájom nehnuteľností spojených s doplnkovými službami - údržba budov
   nákup, predaj a prenájom priemyselného tovaru
   výroba, montáž a opravy meradiel - návrh, konštrukcia, realizácia, výroba a montáž meradiel a automatizačných prostriedkov pre fyzikálne a technické veličiny
   poradenská, konzultačná, lektorská a prednášateľská činnosť
   prekladateľská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
   vydávateľská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti a predaj
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   prenájom zariadení, ktoré sú predmetom živnosti
   prieskum trhu - marketing
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   projektovanie elektrických zariadení
   15.11.1994Zrušené sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 821 08
   25.11.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Smolka Šintavská 18 Bratislava
   09.03.1993Nové sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Pernecký H. Meličkovej 11 Bratislava
   Doc.Ing. Ľubomír Sapák , CSc. Mošovského 19 Bratislava
   Ing. Jozef Smolka Šintavská 18 Bratislava
   Doc.Ing. Štefan Vidlár , CSc. Muškátova 34 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Pernecký H. Meličkovej 11 Bratislava
   08.03.1993Zrušené sidlo:
   Piesočná 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Navrhovanie automatizačných systémov strojov, zariadení a procesov, konštrukcia, realizácia a skúšanie prostriedkov automatického riadenia
   návrh, konštrukcia, realizácia, skúšanie a servis meracích informačných sústav pre fyzikálne a technické veličiny, okrem úkonov vyhradených Federálnemu úradu pre normalizáciu a meranie
   nákup strojov, prístrojov, zariadení, súčiastok, dielov a programových produktov potrebných pre zabezpečenie predmetu podnikania, pe výrobu, opravy a kompletizáciu dodávok od organizácií a občanov
   prenajímanie zariadení, ktoré sú predmetom obchodnej činnosti spoločnosti
   sprostredkovanie nákupu a predaja súčiastok a výrobkov v tuzemsku pre fyzické a právnické osoby
   sprostredkovanie predaja zahraničného tovaru do zahraničia pre tuzemské právnické a fyzické osoby
   dovoz a vývoz, nákup a predaj tovaru všetkého druhu, okrem tovaru, na ktorý sa podľa platných právnych predpisov vyžaduje povolenie Federálneho ministerstva zahraničného obchodu
   zabezpečenie prieskumu možností podnikania na vnútornom i zahraničnom trhu.
   poradenská, konzultačná, lektorská, prednášateľská, prekladateľská a publikačná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti
   predaj produktov, ktoré sú výsledkom vlastnej činnosti
   tvorba, distribúcia a predaj programového vybavenia a databázových sústav z vlastnej produkcie i iných tuzemských a zahraničných subjektov
   oprava, prevádzka a servis zariadení vlastnej výroby, ako aj zariadení a iných výrobcov
   zabezpečenie predvýchovných etáp a výroby strojov, prístrojov a zariadení, ktoré sú produktom vlastnej činnosti, ako i činnosti tuzemských a zahraničných subjektov
   aplikácia produktov činnosti v priemysle, energetike, ekológii, doprave, komplexnej bytovej výstavbe a iných oblastiach hospodárstva
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Pernecký H. Meličkovej 11 Bratislava
   Doc.Ing. Ľubomír Sapák , CSc. Mošovského 19 Bratislava
   Ing. Jozef Smolka Šintavská 18 Bratislava
   Ing. Mária Stuchlíková Gessayová 47 Bratislava
   Doc.Ing. Štefan Vidlár , CSc. Muškátova 34 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.12.1991Nové obchodné meno:
   COMERON spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Piesočná 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Navrhovanie automatizačných systémov strojov, zariadení a procesov, konštrukcia, realizácia a skúšanie prostriedkov automatického riadenia
   návrh, konštrukcia, realizácia, skúšanie a servis meracích informačných sústav pre fyzikálne a technické veličiny, okrem úkonov vyhradených Federálnemu úradu pre normalizáciu a meranie
   nákup strojov, prístrojov, zariadení, súčiastok, dielov a programových produktov potrebných pre zabezpečenie predmetu podnikania, pe výrobu, opravy a kompletizáciu dodávok od organizácií a občanov
   prenajímanie zariadení, ktoré sú predmetom obchodnej činnosti spoločnosti
   sprostredkovanie nákupu a predaja súčiastok a výrobkov v tuzemsku pre fyzické a právnické osoby
   sprostredkovanie predaja zahraničného tovaru do zahraničia pre tuzemské právnické a fyzické osoby
   dovoz a vývoz, nákup a predaj tovaru všetkého druhu, okrem tovaru, na ktorý sa podľa platných právnych predpisov vyžaduje povolenie Federálneho ministerstva zahraničného obchodu
   zabezpečenie prieskumu možností podnikania na vnútornom i zahraničnom trhu.
   poradenská, konzultačná, lektorská, prednášateľská, prekladateľská a publikačná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti
   predaj produktov, ktoré sú výsledkom vlastnej činnosti
   tvorba, distribúcia a predaj programového vybavenia a databázových sústav z vlastnej produkcie i iných tuzemských a zahraničných subjektov
   oprava, prevádzka a servis zariadení vlastnej výroby, ako aj zariadení a iných výrobcov
   zabezpečenie predvýchovných etáp a výroby strojov, prístrojov a zariadení, ktoré sú produktom vlastnej činnosti, ako i činnosti tuzemských a zahraničných subjektov
   aplikácia produktov činnosti v priemysle, energetike, ekológii, doprave, komplexnej bytovej výstavbe a iných oblastiach hospodárstva
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Pernecký H. Meličkovej 11 Bratislava
   Doc.Ing. Ľubomír Sapák , CSc. Mošovského 19 Bratislava
   Ing. Jozef Smolka Šintavská 18 Bratislava
   Ing. Mária Stuchlíková Gessayová 47 Bratislava
   Doc.Ing. Štefan Vidlár , CSc. Muškátova 34 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc.Ing. Ľubomír Sapák , CSc Mošovského 19 Bratislava
   Doc.Ing. Štefan Vidlár , CSc. Muškátova 34 Bratislava