Create Invoice

MV partners - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MV partners
Status Destroyed
PIN 30776902
Date create 31 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat MV partners
Prešovská 30
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30776902
 • Registered seat: MV partners, Prešovská 30, Bratislava
 • Date create: 31 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.02.2007Zrušené obchodné meno:
   MV partners spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Prešovská 30 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   marketingová, sprostredkovacia, poradenská, konzultačná, expertízna, školiteľská a servisná činnosť v oblasti ťažkého priemyslu, chemického, hutného, spotrebného priemyslu, kancelárskej, informačnej, automatizačnej, spotrebnej elektroniky, výpočtovej techniky, poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, polotovarov a surovín, vrátane činnosti z nich vyplývajúcich.
   vytváranie informačných, kancelárskych a riadiacich celkov a zabezpečenie ich dodávok a kompletná obchodná činnosť vzťahujúca sa na všetky činnosti uvedené pod bodom 1/ prípadne zabezpečenie týchto činností
   zahranično-obchodná činnosť týkajúca sa predmetu podnikania v oblastiach:a/sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs.osoby, firmy a organizácie vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí a prijímanie a poskytovanie služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb
   výroba výrobkov z dreva, plastov, skla, kovov a prírodných materiálov
   komplexná stavebná činnosť a výroba stavebných hmôt
   poskytovanie reštauračných ubytovacích,stravovacích, cestovných a ostatných služieb. Nie ako cestovná kancelária.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Majerčák Prešovská 30 Bratislava
   Ing. Robert Veselý Ventúrska 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Majerčák Prešovská 30 Bratislava
   Ing. Robert Veselý Ventúrska 16 Bratislava
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   MV partners spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prešovská 30 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   marketingová, sprostredkovacia, poradenská, konzultačná, expertízna, školiteľská a servisná činnosť v oblasti ťažkého priemyslu, chemického, hutného, spotrebného priemyslu, kancelárskej, informačnej, automatizačnej, spotrebnej elektroniky, výpočtovej techniky, poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, polotovarov a surovín, vrátane činnosti z nich vyplývajúcich.
   vytváranie informačných, kancelárskych a riadiacich celkov a zabezpečenie ich dodávok a kompletná obchodná činnosť vzťahujúca sa na všetky činnosti uvedené pod bodom 1/ prípadne zabezpečenie týchto činností
   zahranično-obchodná činnosť týkajúca sa predmetu podnikania v oblastiach:a/sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs.osoby, firmy a organizácie vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí a prijímanie a poskytovanie služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb
   výroba výrobkov z dreva, plastov, skla, kovov a prírodných materiálov
   komplexná stavebná činnosť a výroba stavebných hmôt
   poskytovanie reštauračných ubytovacích,stravovacích, cestovných a ostatných služieb. Nie ako cestovná kancelária.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Majerčák Prešovská 30 Bratislava
   Ing. Robert Veselý Ventúrska 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Majerčák Prešovská 30 Bratislava
   Ing. Robert Veselý Ventúrska 16 Bratislava