Create Invoice

NIGE TRADING - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name NIGE TRADING
Status In liquidation
PIN 30777097
TIN 2020933761
Date create 31 December 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat NIGE TRADING
Zadunajská cesta 9
85101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30777097 TIN: 2020933761
 • Registered seat: NIGE TRADING, Zadunajská cesta 9, 85101, Bratislava
 • Date create: 31 December 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Nikolov Georgi predseda Zádunajská 9/11 Bratislava 31.12.1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   15.03.2005Nové obchodné meno:
   NIGE TRADING, a. s., v likvidácii
   Nové sidlo:
   Zadunajská cesta 9 Bratislava 851 01
   14.03.2005Zrušené obchodné meno:
   NIGE TRADING, a. s.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   20.05.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   staviteľ
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie trhacích prác
   konzultácie a poradenstvo v oblasti trhacích prác
   organizovanie sympózií, konferencií a školení
   opravy roznetnice na odpalovanie náloží
   reklama, propagácia a inzercia
   19.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj vecí v tuzemsku a v zahraničí
   sprostredkovateľská činnosť v obchode, stavebníctve a ťažby nerastov
   projekcia a výkon trhacích prác na povrchu, na stavbách, v podzemí a pri deštrukciách stavieb
   meračské práce v rámci vlastného projektovania trhacích prác
   zemné a stavebné práce
   montáž a demontáž konštrukcií
   zhodnocovanie a predaj druhotných surovín
   sprostredkovateľskú činnosť pre česko-slovenské právnické a fyzické osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti dovozu a vývozu vecí a tovarov, ako aj prijímanie a poskytovanie služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom spoločnosti na účet česko-slovenských a zahraničných osôb
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a zahraničnej forme:
   obchodného zastupovania, konzultačnej a poradenskej činnosti, vrátane uskutočňovania odborných sympózií, konferencií a školení, propagáciu výrobkov a služieb, vrátane účasti na veľtrhoch a výstavách, technicko-poradenskej činnosti, servisnej činnosti, prevádzkovanie konsignač- ných skladov vrátane sprostredkovania reklamy a inzercie
   prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti organizácie
   vývoz vecí a produkcie súkromných podnikateľov a dovoz vecí pre potreby súkromných podnikateľov s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie k zahraničnej obchodnej činnosti.
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   NIGE TRADING, a. s.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj vecí v tuzemsku a v zahraničí
   sprostredkovateľská činnosť v obchode, stavebníctve a ťažby nerastov
   projekcia a výkon trhacích prác na povrchu, na stavbách, v podzemí a pri deštrukciách stavieb
   meračské práce v rámci vlastného projektovania trhacích prác
   zemné a stavebné práce
   montáž a demontáž konštrukcií
   zhodnocovanie a predaj druhotných surovín
   sprostredkovateľskú činnosť pre česko-slovenské právnické a fyzické osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti dovozu a vývozu vecí a tovarov, ako aj prijímanie a poskytovanie služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom spoločnosti na účet česko-slovenských a zahraničných osôb
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a zahraničnej forme:
   obchodného zastupovania, konzultačnej a poradenskej činnosti, vrátane uskutočňovania odborných sympózií, konferencií a školení, propagáciu výrobkov a služieb, vrátane účasti na veľtrhoch a výstavách, technicko-poradenskej činnosti, servisnej činnosti, prevádzkovanie konsignač- ných skladov vrátane sprostredkovania reklamy a inzercie
   prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti organizácie
   vývoz vecí a produkcie súkromných podnikateľov a dovoz vecí pre potreby súkromných podnikateľov s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie k zahraničnej obchodnej činnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Nikolov Georgi - predseda Zádunajská 9/11 Bratislava