Create Invoice

D.W.N. holding akciová D.W.N. holding - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name D.W.N. holding akciová D.W.N. holding
PIN 30777194
TIN 2020301525
VAT number SK2020301525
Date create 31 December 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat D.W.N. holding akciová D.W.N. holding
Mierová 64
82105
Bratislava
Financial information
Sales and income 188 371 €
Profit -3 886 €
Capital 896 208 €
Own capital 847 499 €
Contact Information
Phone(s) 0243633555
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 893,951
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 814,551
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 12,500
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 12,500
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 802,051
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 735,929
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 66,122
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 78,379
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 5
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 62,219
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 17,709
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,709
3. Other loans to affiliated entities (351A) - /391A/ 41,393
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,117
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 16,155
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 385
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 15,770
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,021
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,021
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 893,951
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 843,613
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 400,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 400,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 4,869
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 4,869
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 442,158
2. Valuation differences from capital participation (+/- 415) 442,158
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 472
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 472
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,886
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,338
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 12,238
9. Liabilities from social fund (472) 620
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 11,618
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 36,994
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 904
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 904
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,000
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 6,335
7. Liabilities from social insurance (336) 3,409
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,346
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,106
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 1,106
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 188,200
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 188,371
III. Revenues from sale of services (602, 606) 188,200
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 171
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 192,553
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 3,517
D. Services (účtová group of 51) 20,271
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 159,783
E.1. Wages and salaries (521, 522) 104,373
2. Remuneration of members of the company bodies and cooperative (523) 18,240
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 35,601
4. Social expenses (527, 528) 1,569
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,063
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 5,357
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 5,357
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,562
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,182
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 164,412
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,452
IX. Income from non-current financial assets total (r. 32 to r. 34) 51
3. Other income from securities and shares (665A) 51
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1,401
2. Other interest income (662A) 1,401
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 196
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 196
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,256
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,926
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,886
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30777194 TIN: 2020301525 VAT number: SK2020301525
 • Registered seat: D.W.N. holding akciová D.W.N. holding, Mierová 64, 82105, Bratislava
 • Date create: 31 December 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Milan Čerňan predseda Višňová 34 Ivánka pri Dunaji 900 28 20.05.2010
  PhDr. Danica Slosáriková člen Štefanovičova 7028/7 Bratislava 811 04 Slov enská republika 20.05.2010
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.10.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Mária Štenclová - podpredseda Novosvetská 25 Bratislava 811 06 Slov enská republika Vznik funkcie: 20.05.2010
   13.07.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Čerňan - predseda Višňová 34 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 20.05.2010
   PhDr. Danica Slosáriková - člen Štefanovičova 7028/7 Bratislava 811 04 Slov enská republika Vznik funkcie: 20.05.2010
   JUDr. Mária Štenclová - podpredseda Novosvetská 25 Bratislava 811 06 Slov enská republika Vznik funkcie: 20.05.2010
   12.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Čerňan - predseda Višňová 1835/34 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 01.02.2007
   JUDr. Mária Štenclová - člen Novosvetská 25 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 05.02.2002
   19.11.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Danica Slosáriková - člen Štefanovičova 7028/7 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 01.02.2007
   30.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Čerňan - predseda Višňová 1835/34 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 01.02.2007
   PhDr. Danica Slosáriková - člen Štefanovičova 7028/7 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 01.02.2007
   JUDr. Mária Štenclová - člen Novosvetská 25 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 05.02.2002
   29.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Čerňan - člen Višňová 1835/34 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 03.08.2004
   Mária Hudecová Štenclová - člen Novosvetská 25 Bratislava
   Ing. Jozef Neština - predseda D. Jurkoviča 2399/22 Topoľčany 955 03 Vznik funkcie: 01.10.2001
   07.09.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky
   kúpa a predaj motorových vozidiel, súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá
   požičiavanie a prenájom motorových vozidiel
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   kancelárske a sekretárske služby
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   sprostredkovanie reklamy, propagácie a inzercie
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom a požičiavanie kancelárskej a výpočtovej techniky
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Neština - predseda D. Jurkoviča 2399/22 Topoľčany 955 03 Vznik funkcie: 01.10.2001
   06.09.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Neština - predseda D. Jurkoviča 2419/1 Topoľčany
   19.04.2005Nové sidlo:
   Mierová 64 Bratislava 821 05
   18.04.2005Zrušené sidlo:
   Syslia 27 Bratislava 821 05
   27.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Čerňan - člen Višňová 1835/34 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 03.08.2004
   12.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Málek Púpavova 7 Bratislava Vznik funkcie: 21.09.2002 Skončenie funkcie: 31.01.2004
   15.11.2002Nové sidlo:
   Syslia 27 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Hudecová Štenclová - člen Novosvetská 25 Bratislava
   Ing. Ján Málek Púpavova 7 Bratislava Vznik funkcie: 21.09.2002 Skončenie funkcie: 31.01.2004
   14.11.2002Zrušené sidlo:
   Pražská 9 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kostka - člen Sokolská 3 Bratislava
   Mária Štenclová - člen Novosvetská 25 Bratislava
   05.02.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kostka - člen Sokolská 3 Bratislava
   Ing. Jozef Neština - predseda D. Jurkoviča 2419/1 Topoľčany
   Mária Štenclová - člen Novosvetská 25 Bratislava
   04.02.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kostka - predseda Sokolská 3 Bratislava
   Ing. Jozef Neština - predseda D. Jurkoviča 2419/1 Topoľčany
   MUDr. Ján Štencl ml. - člen Repašského 4 Bratislava
   04.03.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kostka - predseda Sokolská 3 Bratislava
   Ing. Jozef Neština - predseda D. Jurkoviča 2419/1 Topoľčany
   MUDr. Ján Štencl ml. - člen Repašského 4 Bratislava
   03.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubica Bajzíková Bajkalská 18 Bratislava
   Ing. Svetozár Hruškovič - podpredseda Moskovská 17 Bratislava
   Ing. Pavol Kostka - predseda Sokolská 3 Bratislava
   Ing. Juraj Slovák - člen Suvorovova 16 Žilina
   MUDr. Ján Štencl ml. - člen Repašského 4 Bratislava
   02.05.1996Nové obchodné meno:
   D.W.N. holding akciová spoločnosť D.W.N. holding a.s. (skrátený názov) D.W.N. a.s. (skratka)
   01.05.1996Zrušené obchodné meno:
   D.W.N. holding akciová spoločnosť D.W.N. holding a.s. (skrátený názov)
   27.09.1995Nové obchodné meno:
   D.W.N. holding akciová spoločnosť D.W.N. holding a.s. (skrátený názov)
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   finančný a operatívny leasing priemyselného tovaru
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti obchodu
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľubica Bajzíková Bajkalská 18 Bratislava
   Ing. Svetozár Hruškovič - podpredseda Moskovská 17 Bratislava
   Ing. Pavol Kostka - predseda Sokolská 3 Bratislava
   Ing. Juraj Slovák - člen Suvorovova 16 Žilina
   MUDr. Ján Štencl ml. - člen Repašského 4 Bratislava
   26.09.1995Zrušené obchodné meno:
   D.W.N. akciová spoločnosť D.W.N. a.s. (skrátený názov)
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchod s tovarom všetkého druhu vo forme maloobchodu a veľkoobchodu v zmysle platných predpisov
   zahraničnoobchodná činnosť v zmysle platných predpisov
   prenájom strojov, prístrojov a priemyselného tovaru
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľubica Bajzíková Bajkalská 18 Bratislava
   Danica Slosáriková Fedinova 16 Bratislava
   Dr. Dagmar Valovičová Belehradská 11 Bratislava
   18.08.1993Nové sidlo:
   Pražská 9 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov, prístrojov a priemyselného tovaru
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   Danica Slosáriková Fedinova 16 Bratislava
   17.08.1993Zrušeny predmety činnosti:
   zahraničnohospodárske služby v zmysle platných predpisov
   poradenská a konzultačná činnosť
   podieľnictvo na iných spoločnostiach
   zriadenie obchodnej agentúry v tuzemsku aj zahraničí
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bajzík - predseda predstavenstva Bajkalská 18 Bratislava
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   D.W.N. akciová spoločnosť D.W.N. a.s. (skrátený názov)
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchod s tovarom všetkého druhu vo forme maloobchodu a veľkoobchodu v zmysle platných predpisov
   zahraničnoobchodná činnosť v zmysle platných predpisov
   zahraničnohospodárske služby v zmysle platných predpisov
   poradenská a konzultačná činnosť
   podieľnictvo na iných spoločnostiach
   zriadenie obchodnej agentúry v tuzemsku aj zahraničí
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Bajzík - predseda predstavenstva Bajkalská 18 Bratislava
   Ľubica Bajzíková Bajkalská 18 Bratislava
   Dr. Dagmar Valovičová Belehradská 11 Bratislava