Create Invoice

SAMITA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SAMITA
PIN 30777364
TIN 2020683940
Date create 30 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SAMITA
Záhradnícka 13
Bratislava
Financial information
Sales and income 154 447 €
Profit 35 702 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 88,095
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 49,345
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 49,345
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 31,393
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 17,952
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 37,626
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 17,093
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 13,901
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,901
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,192
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 20,533
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 21,813
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) -1,280
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,124
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,124
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 88,095
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 77,141
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 392
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 392
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 34,408
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 34,408
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 35,702
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,954
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,013
9. Liabilities from social fund (472) 1,013
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 8,031
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 2,982
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,982
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 949
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 2,142
7. Liabilities from social insurance (336) 1,321
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 637
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,910
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 143,531
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 154,447
III. Revenues from sale of services (602, 606) 143,531
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,916
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 115,817
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 24,054
D. Services (účtová group of 51) 28,465
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 40,600
E.1. Wages and salaries (521, 522) 27,162
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 12,505
4. Social expenses (527, 528) 933
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 840
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 17,677
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 17,677
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,181
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 38,630
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 91,012
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,928
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 132
2. Other expense (562A) 132
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,796
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,928
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 35,702
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 35,702
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4237573.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30777364 TIN: 2020683940
 • Registered seat: SAMITA, Záhradnícka 13, Bratislava
 • Date create: 30 December 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  MUDr. Emese Dobošová Záhradnícka 13 Senec 903 01 03.08.2007
  MUDr. Timea Dobošová Záhradnícka 13 Senec 903 01 26.10.2010
  MUDr. Natália Dobošová Záhradnícka 13 Senec 903 01 26.10.2010
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  MUDr. Emese Dobošová 6 639 € (100%) Záhradnícka 13 Senec 903 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   22.01.2015Nové predmety činnosti:
   výkon odborného zástupcu v povolaní lekár v odbore gynekológia a pôrodníctvo na základe licencie č. L1C/TT/1390/14 vydanej Slovenskou lekárskou komorou
   17.12.2010Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Timea Dobošová Záhradnícka 13 Senec 903 01 Vznik funkcie: 26.10.2010
   MUDr. Natália Dobošová Záhradnícka 13 Senec 903 01 Vznik funkcie: 26.10.2010
   16.12.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   03.08.2007Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, ambulancia v odbore stomatológia
   Noví spoločníci:
   MUDr. Emese Dobošová Záhradnícka 13 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Emese Dobošová Záhradnícka 13 Senec 903 01
   02.08.2007Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno - preventívnej starostlivosti - stomatológia
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Emese Dobošová Školská 10 Veľký Biel 900 24
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Emese Dobošová Školská 10 Veľký Biel 900 24
   17.09.1998Nové sidlo:
   Záhradnícka 13 Senec
   Noví spoločníci:
   MUDr. Emese Dobošová Školská 10 Veľký Biel 900 24
   16.09.1998Zrušené sidlo:
   Školská 10 Veľký Biel 900 24
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Emese Dobošová Školská 10 Veľký Biel 900 24
   26.06.1997Nové obchodné meno:
   SAMITA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Školská 10 Veľký Biel 900 24
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a služieb
   sprostredkovateľská činnosť
   factoring a forfeiting
   reklamné činnosti
   prenájom nebytových priestorov a služieb s tým spojených
   poskytovanie liečebno - preventívnej starostlivosti - stomatológia
   Noví spoločníci:
   MUDr. Emese Dobošová Školská 10 Veľký Biel 900 24
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Emese Dobošová Školská 10 Veľký Biel 900 24
   25.06.1997Zrušené obchodné meno:
   SAMITA spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Senec 903 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám, okrem komodít vyžadujúcich osobitné povolenie
   zahranično-obchodná činnosť export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povolenie FMZO
   zastupovanie a sprostredkovanie obchodných činností a služieb vrátane propagačnej činnosti
   zriaďovanie stredísk obchodu a služieb, zriaďovanie obchodných zastúpení na území ČSFR
   poskytovanie poradenskej, konzultačnej a odbornej pomoci pri umiestňovaní iných obchodných aktivít
   zavádzanie nových výrobných výrobných technológií, montážnej a inej výrobnej činnosti
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Vojtech Agner ČA 63 Bratislava
   Peter Daniš Študentská 38 Trnava
   Ing. Gabriel Klokner Pionerska 41 Senec
   Miroslav Náhlik Školská 621/34 Šúrovce
   Vladimír Póor Miloša Uhra 21 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Vojtech Agner
   Peter Daniš
   28.05.1992Nové sidlo:
   Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   JUDr. Vojtech Agner ČA 63 Bratislava
   Peter Daniš Študentská 38 Trnava
   Ing. Gabriel Klokner Pionerska 41 Senec
   Miroslav Náhlik Školská 621/34 Šúrovce
   Vladimír Póor Miloša Uhra 21 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Vojtech Agner
   Peter Daniš
   27.05.1992Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Vojtech Agner ČA 63 Bratislava
   Ing. Jozef Minarik Jiráskova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   SAMITA spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám, okrem komodít vyžadujúcich osobitné povolenie
   zahranično-obchodná činnosť export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povolenie FMZO
   zastupovanie a sprostredkovanie obchodných činností a služieb vrátane propagačnej činnosti
   zriaďovanie stredísk obchodu a služieb, zriaďovanie obchodných zastúpení na území ČSFR
   poskytovanie poradenskej, konzultačnej a odbornej pomoci pri umiestňovaní iných obchodných aktivít
   zavádzanie nových výrobných výrobných technológií, montážnej a inej výrobnej činnosti
   Noví spoločníci:
   JUDr. Vojtech Agner ČA 63 Bratislava
   Ing. Jozef Minarik Jiráskova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia