Create Invoice

Architekti B.K.P.Š. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Architekti B.K.P.Š.
Status Destroyed
PIN 30777399
TIN 2020328343
Date create 31 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Architekti B.K.P.Š.
Trnavská 61
82101
Bratislava
Financial information
Capital 1 329 816 €
Own capital 1 083 808 €
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30777399 TIN: 2020328343
 • Registered seat: Architekti B.K.P.Š., Trnavská 61, 82101, Bratislava
 • Date create: 31 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.04.2011Zrušené obchodné meno:
   Architekti B.K.P.Š., spol.s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Trnavská 61 Bratislava 821 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektokvá činnosť v investičnej výstavbe
   sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť v stavebníctve
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   investorsko-inžinierska činnosť v stavebníctve
   autorizovaný architekt - architekt pe komplexné architektonické služby a súvisiace technické poradenstvo
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Martin Kusý Šulekova 26 Bratislava 811 03
   Ing. arch. Pavol Paňák Vlčkova 2 Bratislava 811 06
   Akad. arch. Eduard Šutek Gallayova 35 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Martin Kusý Šulekova 26 Bratislava
   Ing. arch. Pavol Paňák Vlčkova 2 Bratislava
   Akad. arch. Eduard Šutek Gallayova 35 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 14.01.1997
   15.08.2007Noví spoločníci:
   Ing. arch. Martin Kusý Šulekova 26 Bratislava 811 03
   Ing. arch. Pavol Paňák Vlčkova 2 Bratislava 811 06
   Akad. arch. Eduard Šutek Gallayova 35 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Akad. arch. Eduard Šutek Gallayova 35 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 14.01.1997
   14.08.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Martin Kusý Šulekova 26 Bratislava
   Ing. arch. Pavol Paňák Vlčkova 2 Bratislava
   Akad. arch. Eduard Šutek M. Čhuťkovej 3b Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Akad. arch. Eduard Šutek M. Čhuťkovej 3b Bratislava
   09.04.2005Nové predmety činnosti:
   autorizovaný architekt - architekt pe komplexné architektonické služby a súvisiace technické poradenstvo
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   21.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. arch. Martin Kusý Šulekova 26 Bratislava
   Ing. arch. Pavol Paňák Vlčkova 2 Bratislava
   Akad. arch. Eduard Šutek M. Čhuťkovej 3b Bratislava
   20.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Martin Kusý Šulekova 26 Bratislava
   Ing. arch. Pavol Paňák Vlčkova 2 Bratislava
   Akad. arch. Eduard Šutek M. Čhuťkovej 3b Bratislava
   14.01.1997Noví spoločníci:
   Ing. arch. Martin Kusý Šulekova 26 Bratislava
   Ing. arch. Pavol Paňák Vlčkova 2 Bratislava
   Akad. arch. Eduard Šutek M. Čhuťkovej 3b Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Akad. arch. Eduard Šutek M. Čhuťkovej 3b Bratislava
   13.01.1997Zrušeny spoločníci:
   Dipl. techn. Jozef Balážik Sartorisova 9 Bratislava
   Ing. arch. Martin Kusý Šulekova 26 Bratislava
   Ing. arch. Pavol Paňák Vlčkova 2 Bratislava
   Akad. arch. Eduard Šutek M. Čhuťkovej 3b Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. techn. Jozef Balážik Sartorisova 9 Bratislava
   02.04.1996Noví spoločníci:
   Ing. arch. Martin Kusý Šulekova 26 Bratislava
   Ing. arch. Pavol Paňák Vlčkova 2 Bratislava
   Akad. arch. Eduard Šutek M. Čhuťkovej 3b Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl. techn. Jozef Balážik Sartorisova 9 Bratislava
   Ing. arch. Martin Kusý Šulekova 26 Bratislava
   Ing. arch. Pavol Paňák Vlčkova 2 Bratislava
   01.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Peter Bauer Súťažná 16 Bratislava
   Ing. arch. Martin Kusý Šulekova 26 Bratislava
   Ing. arch. Pavol Paňák Vlčkova 2 Bratislava
   Akad. arch. Eduard Šutek M. Čhuťkovej 3b Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. techn. Jozef Balážik Sartorisova 9 Bratislava
   Ing. arch. Martin Kusý Šulekova 26 Bratislava
   14.12.1994Nové sidlo:
   Trnavská 61 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   projektokvá činnosť v investičnej výstavbe
   sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť v stavebníctve
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   investorsko-inžinierska činnosť v stavebníctve
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dipl. techn. Jozef Balážik Sartorisova 9 Bratislava
   Ing. arch. Martin Kusý Šulekova 26 Bratislava
   13.12.1994Zrušené sidlo:
   Trnavská 61 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie investorsko-investičnej činnosti pri príprave a realizácii stavieb pre fyzické a právnické osoby
   spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov a zón
   projektová činnosť na vypracovanie projektovej dokumentácie nevýrobných a výrobných stavieb, vrátane poskytovania odbornej pomoci
   poradenská, konzultačná činnosť v oblasti marketingu, stavebníctva a služieb obyvateľstvu
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť
   zahranično-obchodná činnosť v zmysle platných predpisov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   Architekti B.K.P.Š., spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Trnavská 61 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie investorsko-investičnej činnosti pri príprave a realizácii stavieb pre fyzické a právnické osoby
   spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov a zón
   projektová činnosť na vypracovanie projektovej dokumentácie nevýrobných a výrobných stavieb, vrátane poskytovania odbornej pomoci
   poradenská, konzultačná činnosť v oblasti marketingu, stavebníctva a služieb obyvateľstvu
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť
   zahranično-obchodná činnosť v zmysle platných predpisov
   Noví spoločníci:
   Dipl. techn. Jozef Balážik Sartorisova 9 Bratislava
   Ing. arch. Peter Bauer Súťažná 16 Bratislava
   Ing. arch. Martin Kusý Šulekova 26 Bratislava
   Ing. arch. Pavol Paňák Vlčkova 2 Bratislava
   Akad. arch. Eduard Šutek M. Čhuťkovej 3b Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia