Create Invoice

VDT trade - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name VDT trade
Status Destroyed
PIN 30777429
Date create 31 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat VDT trade
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30777429
 • Registered seat: VDT trade,
 • Date create: 31 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.11.1993Zrušené obchodné meno:
   VDT trade spol. s r.o. - v likvidácii
   Zrušeny predmety činnosti:
   1. Marketingová, sprostredkovacia, poradenská, konzultačná, expertizná, školiteľská a servisná činnosť v oblasti spotrebného priemyslu, ťažkého strojárstva a hutnictva, poľnohospodárstva, kancelárskej, informačnej, automatizačnej vypočtovej techniky a spotrebnej elektroniky, poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, polotovarov a surovín v rátane činnosti z nich vyplývajúcich.
   2. Kompletná obchodná činnosť v uvedených oblastiach pod bodom "a".
   3. Zahranično-obchodná činnosť v zmysle par. 4 č. 27/1991 Zb. týkajúca sa predmetu podnikania v oblastiach:
   a/ sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby firmy a organizácie vo vzťahu k zahraničným osobám v oblastiach vývozu a dovozu vecí, poskytovanie a prímanie služieb na základe zmlúv o odbstaraní záleťitosti menom spoločnosti na účet čs. osôb.
   b/ vývoz a dovoz vecí uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv v bode "1" rozsahu povolenia.
   c/ poskytovanie služieb zahraničnám osobám, firmám a organizáciám na území ČSFR v zahraničnej forme
   obchodného zastupovania
   konzultačmé a poradenské činnosti vrátane uskutočňovania odborných sympózii a školení
   propagácia výrobkov a služieb vrátane účasti na veľtrhoch a výstavách
   technickoporadenská a servisná činnosť, vrátane prevádzkovania konsignačných skladov
   sprostredkovanie reklamy, imzercie kapacitami spoločnosti.
   d/ dovoz vecí pre vlastnú potrebu spoločnosti a pre zabezpečenie vlastnej hospodárskej činnosti
   e/ kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   f/ prímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti spoločnosti
   g/ vývoz vecí z produkcie súkromných podnikateľov a dovoz vecí pre ich potreby.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Dudo Trnavská 27 Modra
   Pavol Tichý 44 Doľany
   Ing. Vincent Vandák Iľjušinova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   17.05.1993Nové obchodné meno:
   VDT trade spol. s r.o. - v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   16.05.1993Zrušené obchodné meno:
   VDT trade spoločnosť s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   VDT trade spoločnosť s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. Marketingová, sprostredkovacia, poradenská, konzultačná, expertizná, školiteľská a servisná činnosť v oblasti spotrebného priemyslu, ťažkého strojárstva a hutnictva, poľnohospodárstva, kancelárskej, informačnej, automatizačnej vypočtovej techniky a spotrebnej elektroniky, poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, polotovarov a surovín v rátane činnosti z nich vyplývajúcich.
   2. Kompletná obchodná činnosť v uvedených oblastiach pod bodom "a".
   3. Zahranično-obchodná činnosť v zmysle par. 4 č. 27/1991 Zb. týkajúca sa predmetu podnikania v oblastiach:
   a/ sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby firmy a organizácie vo vzťahu k zahraničným osobám v oblastiach vývozu a dovozu vecí, poskytovanie a prímanie služieb na základe zmlúv o odbstaraní záleťitosti menom spoločnosti na účet čs. osôb.
   b/ vývoz a dovoz vecí uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv v bode "1" rozsahu povolenia.
   c/ poskytovanie služieb zahraničnám osobám, firmám a organizáciám na území ČSFR v zahraničnej forme
   obchodného zastupovania
   konzultačmé a poradenské činnosti vrátane uskutočňovania odborných sympózii a školení
   propagácia výrobkov a služieb vrátane účasti na veľtrhoch a výstavách
   technickoporadenská a servisná činnosť, vrátane prevádzkovania konsignačných skladov
   sprostredkovanie reklamy, imzercie kapacitami spoločnosti.
   d/ dovoz vecí pre vlastnú potrebu spoločnosti a pre zabezpečenie vlastnej hospodárskej činnosti
   e/ kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   f/ prímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti spoločnosti
   g/ vývoz vecí z produkcie súkromných podnikateľov a dovoz vecí pre ich potreby.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Dudo Trnavská 27 Modra
   Pavol Tichý 44 Doľany
   Ing. Vincent Vandák Iľjušinova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia