Create Invoice

FT Consulting - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name FT Consulting
PIN 30777488
TIN 2020900508
Date create 31 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat FT Consulting
Devínska cesta 4226
84104
Bratislava
Financial information
Capital 140 333 €
Own capital -64 930 €
Contact Information
Email ftconsulting@pobox.sk
Phone(s) +421244889764, +421244887130
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30777488 TIN: 2020900508
 • Registered seat: FT Consulting, Devínska cesta 4226, 84104, Bratislava
 • Date create: 31 December 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Elena Sládková Lipského 7 Bratislava 841 01 07.12.1999
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Elena Sládková 6 639 € (100%) Lipského 7 Bratislava 841 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.05.2001Nové sidlo:
   Devínska cesta 4226 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Elena Sládková Lipského 7 Bratislava 841 01
   09.05.2001Zrušené sidlo:
   Lipského 7 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Andrea Sládková Lipského 7 Bratislava 841 01
   Ing. Elena Sládková Lipského 7 Bratislava 841 01
   07.12.1999Noví spoločníci:
   Andrea Sládková Lipského 7 Bratislava 841 01
   Ing. Elena Sládková Lipského 7 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Elena Sládková Lipského 7 Bratislava 841 01
   06.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Sládek Lipského 7 Bratislava
   Ing. Elena Sládková Lipského 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Sládek - prezident spoločnosti Lipského 7 Bratislava
   Ing. Elena Sládková - výkonný riaditeľ Lipského 7 Bratislava
   19.11.1999Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Sládek Lipského 7 Bratislava
   Ing. Elena Sládková Lipského 7 Bratislava
   18.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Sládek Lipského 7 Bratislava
   Ing. Elena Sládková Lipského 7 Bratislava
   18.09.1995Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   nákup a predaj nehnuteľností
   činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   finančný a operačný leasing
   reklamné činnosti
   výroba tovaru z papiera
   výroba tovaru z plastických látok
   poskytovanie občerstvenia v rozsahu voľnej živnosti /bez ubytovacích služieb, do 8 miest/
   technicko organizačné zabezpečovanie kultúrnych, vzdelávacích, súťažných, športových a zábavných podujatí
   factoring a forfaiting
   vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
   činnosť knižníc, dlhodobá úschova registratúry a služby s tým spojené
   17.09.1995Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   zahranično-obchodná činnosť, export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povolenie
   sprostredkovateľská činnosť a obchodné služby
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   poradenstvo v oblasti managementu marketingu a hospodárstva
   finančný management a poradenstvo
   19.03.1993Nové obchodné meno:
   FT Consulting s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lipského 7 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   zahranično-obchodná činnosť, export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povolenie
   sprostredkovateľská činnosť a obchodné služby
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   poradenstvo v oblasti managementu marketingu a hospodárstva
   finančný management a poradenstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Sládek - prezident spoločnosti Lipského 7 Bratislava
   Ing. Elena Sládková - výkonný riaditeľ Lipského 7 Bratislava
   18.03.1993Zrušené obchodné meno:
   F.T. CONSULTING, spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským a zahraničným právnickým a fyzic- kým osobám
   zahranično-obchodná činnosť export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povole- nie FMZO
   zastupovanie a sprostredkovanie obchodných činností a služieb vrátane propagačnej čin- nosti
   zriaďovanie stredísk obchodu a služieb, obchodných zastúpení na území ČSFR
   poskytovanie poradenskej, konzultačnej a obchodnej pomoci pri umiestňovaní iných obchodných aktivít
   zavádzanie nových výrobných technológií, montáž a inej výrobnej činnosti
   finančné a daňové poradenstvo, finančný management
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   F.T. CONSULTING, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským a zahraničným právnickým a fyzic- kým osobám
   zahranično-obchodná činnosť export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povole- nie FMZO
   zastupovanie a sprostredkovanie obchodných činností a služieb vrátane propagačnej čin- nosti
   zriaďovanie stredísk obchodu a služieb, obchodných zastúpení na území ČSFR
   poskytovanie poradenskej, konzultačnej a obchodnej pomoci pri umiestňovaní iných obchodných aktivít
   zavádzanie nových výrobných technológií, montáž a inej výrobnej činnosti
   finančné a daňové poradenstvo, finančný management
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Sládek Lipského 7 Bratislava
   Ing. Elena Sládková Lipského 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia