Create Invoice

MARCO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MARCO
Status Destroyed
PIN 30777496
Date create 31 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat MARCO
Miletičova 1
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30777496
 • Registered seat: MARCO, Miletičova 1, Bratislava
 • Date create: 31 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.01.2005Zrušené obchodné meno:
   MARCO spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Šajn Dositejeva 10, Ďure Jakšiča 16 Belehrad Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Bradáčova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Šajn Dositejeva 10, Ďure Jakšiča 16 Belehrad Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Bradáčova 6 Bratislava
   29.12.1993Nové obchodné meno:
   MARCO spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Ivan Šajn Dositejeva 10, Ďure Jakšiča 16 Belehrad Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Bradáčova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Šajn Dositejeva 10, Ďure Jakšiča 16 Belehrad Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Bradáčova 6 Bratislava
   28.12.1993Zrušené obchodné meno:
   MARCO spol. s r. o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť so všetkými druhmi tovaru /podľa platných predpisov/
   veľkoobchodné, maloobchodné, obstarávateľské a sprostredkovateľské služby na teritóriu ČSFR
   prieskum trhu, propagačné služby, obchodno-technické poradenstvo a zastúpenie na teritóriu ČSFR
   účasť na riadení a majetku čs. podnikov a organizácií
   spoločné podnikanie a majetková účasť na iných výrobnkých a obchodných podnikoch
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Šajn DJ. Kadšiča BR. 16 Samoš Juhoslávia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   MARCO spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť so všetkými druhmi tovaru /podľa platných predpisov/
   veľkoobchodné, maloobchodné, obstarávateľské a sprostredkovateľské služby na teritóriu ČSFR
   prieskum trhu, propagačné služby, obchodno-technické poradenstvo a zastúpenie na teritóriu ČSFR
   účasť na riadení a majetku čs. podnikov a organizácií
   spoločné podnikanie a majetková účasť na iných výrobnkých a obchodných podnikoch
   Noví spoločníci:
   Ivan Šajn DJ. Kadšiča BR. 16 Samoš Juhoslávia
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia