Create Invoice

KONTUR - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name KONTUR
PIN 30777518
TIN 2020328354
VAT number SK2020328354
Date create 31 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat KONTUR
Pekárska 11
91701
Bratislava
Financial information
Sales and income 448 396 €
Profit -70 362 €
Capital 436 434 €
Own capital -127 694 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 442,978
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 813,063
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 813,063
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 547,693
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 52,956
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,004
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 211,410
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 -370,362
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) -199,926
6. Advance payments for inventory (314A) - /391A/ -199,926
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) -207,255
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) -286,900
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -286,900
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 79,672
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -27
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 36,819
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 16,855
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 19,964
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 277
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 277
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 442,978
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -198,056
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 338
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 338
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 2,559
A.V.1. Statutory funds (423, 42X) 2,559
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -137,230
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 299,811
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -437,041
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -70,362
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 638,800
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,166
9. Liabilities from social fund (472) 1,166
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 71,906
2. Other provisions (459A, 45X) 71,906
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 168,846
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 395,776
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 49,670
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49,670
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,271
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 7,428
7. Liabilities from social insurance (336) 74,917
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 204,567
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 51,923
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,106
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,106
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 2,234
4. Deferred income short-term (384A) 2,234
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 450,001
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 448,396
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 87,046
III. Revenues from sale of services (602, 606) 361,350
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 507,767
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 242,812
D. Services (účtová group of 51) 120,822
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 60,792
E.1. Wages and salaries (521, 522) 41,928
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 15,284
4. Social expenses (527, 528) 3,580
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 10,457
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 50,589
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 50,589
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,295
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -59,371
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 84,762
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,605
XIV. Other income from financial activities (668) 1,605
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,596
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 7,359
2. Other expense (562A) 7,359
O. Exchange rate losses (563) 70
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 5,167
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,991
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -70,362
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -70,362
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30777518 TIN: 2020328354 VAT number: SK2020328354
 • Registered seat: KONTUR, Pekárska 11, 91701, Bratislava
 • Date create: 31 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.10.2014Nové sidlo:
   Pekárska 11 Trnava 917 01
   22.10.2014Zrušené sidlo:
   Lotyšská 10 Bratislava 821 06
   25.11.2003Nové predmety činnosti:
   výroba a montáž oceľových konštrukcií
   projektovanie, výroba, montáž a servis strojov a zariadení
   17.07.1998Nové sidlo:
   Lotyšská 10 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Pápay Lotyšská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Pápay Lotyšská 10 Bratislava
   16.07.1998Zrušené sidlo:
   Lotyšská 10 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Pápay Lotyšská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Pápay Lotyšská 10 Bratislava
   07.09.1995Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž a servis strojov a zariadení pre všeobecné účely - dopravníky
   29.06.1993Nové obchodné meno:
   KONTUR spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   oprava a údržba elektrických strojov a prístrojov
   poradenská činnosť v oblasti elektrotechniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Pápay Lotyšská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Pápay Lotyšská 10 Bratislava
   28.06.1993Zrušené obchodné meno:
   "PANAPA spol. s r.o."
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, nákup, predaj a sprostredkovanie priemyselného, spotrebného, potravinárskeho a poľnohospodárskeho tovaru pre domácich a zahraničných partnerov a pre projektové a realizáčné zabezpečenie investičných celkov z tuzemska a zahraničia v súlade s platnými právnymi predpismi
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrej Nagy Lotyšská 28 Bratislava
   Ing. Ladislav Pápay Lotyšská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   "PANAPA spol. s r.o."
   Nové sidlo:
   Lotyšská 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, nákup, predaj a sprostredkovanie priemyselného, spotrebného, potravinárskeho a poľnohospodárskeho tovaru pre domácich a zahraničných partnerov a pre projektové a realizáčné zabezpečenie investičných celkov z tuzemska a zahraničia v súlade s platnými právnymi predpismi
   Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Nagy Lotyšská 28 Bratislava
   Ing. Ladislav Pápay Lotyšská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia