Create Invoice

EKOCENTRUM - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EKOCENTRUM
Status Destroyed
PIN 30777585
TIN 2020880521
Date create 31 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat EKOCENTRUM
Lazovná 69
97401
Bratislava
Financial information
Capital 9 259 €
Own capital 5 591 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 9,259
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,259
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 9,239
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 2,600
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,600
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,639
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 20
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 20
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 9,259
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,591
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -1,048
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -1,048
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,668
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 36
9. Liabilities from social fund (472) 36
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 3,632
7. Liabilities from social insurance (336) 3,301
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 331
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4244644.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30777585 TIN: 2020880521
 • Registered seat: EKOCENTRUM, Lazovná 69, 97401, Bratislava
 • Date create: 31 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.04.1999Nové sidlo:
   Lazovná 69 Banská Bystrica 974 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Petruška Kalinčiakova 9 Banská Bystrica
   26.04.1999Zrušené sidlo:
   Hubeného 21 Bratislava 831 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Lysá , Csc. Čelakovského 9 Bratislava 811 03
   02.02.1999Nové sidlo:
   Hubeného 21 Bratislava 831 05
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   factoring a forfaiting
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   zabezpečovanie a organizovanie investorskej činnosti
   Noví spoločníci:
   Aleksander Konstantinovič Gluchov Rublevskoe šose 24/2-360 Moskva Ruská federácia
   Michail Jakovlevič Chesin Rublevskoe šose 24/2-356 Moskva Ruská federácia
   Lidija Nikolajevna Nenaševa Naberežnaja Novikova-Priboja 9/2-12 Moskva Ruská federácia
   Sergej Anatoljevič Solomatin Rublevskoe šose 24/2-352 Moskva Ruská federácia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Anna Lysá , Csc. Čelakovského 9 Bratislava 811 03
   01.02.1999Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a zavádzanie ekologicky čistých technológií v rozmanitých odvetviach prvovýroby, druhovýroby i služieb a výroba a zavádzanie technických prostriedkov ochrany životného prostredia
   poskytovanie poradenskej, konzultačnej a odbornej pomoci pri projektovaní, nákupe, zavádzaní, prevádzke a výrobe ekologicky čistých technológií
   realizácia obchodnej činnosti k tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám
   zriaďovanie stredísk a zahraničných zastupiteľstiev, obchodných kancelárií a ďalších foriem obchodných reprezentácií na území ČSFR a v zahraničí
   realizácia sprostredkovateľskej činnosti k tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám
   príprava a uskutočňovanie konferencií, seminárov, výstav a iných podujatí
   príprava a realizácia projektov ekologickej pomoci a nezávislého monitorovania stavu prírodného prostredia v ohrozených oblastiach
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Svätopluk Zeman , CSc.20 Tomanova 16 Bratislava 831 07
   PhDr. Sergej Anatolijevič Roginko , CSc. Švernika 15 Moskva Ruská federácia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   EKOCENTRUM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a zavádzanie ekologicky čistých technológií v rozmanitých odvetviach prvovýroby, druhovýroby i služieb a výroba a zavádzanie technických prostriedkov ochrany životného prostredia
   poskytovanie poradenskej, konzultačnej a odbornej pomoci pri projektovaní, nákupe, zavádzaní, prevádzke a výrobe ekologicky čistých technológií
   realizácia obchodnej činnosti k tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám
   zriaďovanie stredísk a zahraničných zastupiteľstiev, obchodných kancelárií a ďalších foriem obchodných reprezentácií na území ČSFR a v zahraničí
   realizácia sprostredkovateľskej činnosti k tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám
   príprava a uskutočňovanie konferencií, seminárov, výstav a iných podujatí
   príprava a realizácia projektov ekologickej pomoci a nezávislého monitorovania stavu prírodného prostredia v ohrozených oblastiach
   Noví spoločníci:
   PhDr. Svätopluk Zeman , CSc.20 Tomanova 16 Bratislava 831 07
   PhDr. Sergej Anatolijevič Roginko , CSc. Švernika 15 Moskva Ruská federácia
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia