Create Invoice

L A Z M O N T - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name L A Z M O N T
Status Destroyed
PIN 30777593
Date create 31 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat L A Z M O N T
Vinohradnícka 3
82103
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30777593
 • Registered seat: L A Z M O N T, Vinohradnícka 3, 82103, Bratislava
 • Date create: 31 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.06.2006Zrušené obchodné meno:
   L A Z M O N T , spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vinohradnícka 3 Bratislava 821 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   klampiarenske a izolačné práce všetkého druhu
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Hojstrič Púpavová 46 Bratislava
   Ing. Štefan Zóbel Čmelíkova 13 Bratislava
   Ján Lazar Krivá 8 Zohor
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.05.1994Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Hojstrič Púpavová 46 Bratislava
   Ing. Štefan Zóbel Čmelíkova 13 Bratislava
   Ján Lazar Krivá 8 Zohor
   08.05.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej HOJSTRIČ Púpavová 46 Bratislava
   Peter IMRICH tr, V.I.Lenina 50 Banská Bystrica
   Ing. Peter KOVÁČ Kukučínova 1166 Detva
   Ján LAZAR Krivá 8 Zohor
   Ing. Štefan MAŤUŠ Gagarinova 11 Banská Bystrica
   Ing. Štefan ZÓBEL Čmelíkova 13 Bratislava
   12.02.1993Nové sidlo:
   Vinohradnícka 3 Bratislava 821 03
   Nové predmety činnosti:
   klampiarenske a izolačné práce všetkého druhu
   11.02.1993Zrušené sidlo:
   Vinohradnícka 3 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Poskytovanie, sprostredkovanie a zabezpečovanie remeselných prác stavebnomontážneho charakteru ako kompletné dodávky alebo len práce montážne z materiálu odberateľa ako služby obyvateľstvu aj pre iné podnikateľské subjekty na území ČSFR a v zahraničí v nasledujúcej štruktúre remesiel :
   klampiarske práce všetkého druhu
   tepelné izolácie vykurovacích, chladiacich médií, budov a technologických zariadení
   prefabrikované exteriéry a interiéry občianskych a priemyslových objektov vrátane tepelnej izolácie
   výroba a montáž ľahkých oceľových konštrukcií vrátane montáže typových OK HARD, PUMS
   výroba a montáž akrylonových svetlíkov
   inštalačné práce sanity a ústredného vykurovania
   hydroizolácie, tlakové izolácie
   podlahoviny všetkého druhu - PVC, koberce, PATIX...
   výroba a montáž stolárskych konštrukcií interiérov a stolárskych zariaďovacích predmetov
   výroba, predaj stolárskych doplnkov interiérov pre občanov a firmy
   tryskanie kovových konštrukcií
   maľby a nátery
   vzduchotechnika výroba a montáž
   tlakové a strešné izolácie
   izolácie proti chemickým vplyvom
   výroba záhradného nábytku
   výroba železo-betónových prefabrikátov a betónovej dlažby
   výroba a predaj výrobkov umeleckého kováčstva
   žiarotechnické práce
   obchodná činnosť a to nákup a predaj :
   výrobky z vlastnej výroby
   stolárske a zámočnícke výrobky
   stavebný materiál
   2/ Kúpa, rekonštrukcia, využitie a predaj nehnuteľností
   3/ Majetkové prevody sprostredkovanie kúpy a predaj nehnuteľností, poradenská činnosť, vrátane ich oceňovania, ako aj posudkov ich technického stavu prípadne technických návrhov požadovaných úprav podľa zámerov kupujúceho k účelom kúpy
   4/ Zabezpečovanie a sprostredkovanie stavebných, rekonštrukčných a adaptačných prác stavieb a objektov pozemného, priemyselného a inžinierskeho staviteľstva formou vyššej dodávky, resp. formou poddodávky na území ČSFR a v zahraničí
   5/ Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovaní a prijímaní služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitosí menom organizácie na účet čs. osôb
   6/ Vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nár.vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa určujú vývozy a dovozy vecí
   7/ Dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie s výnimkou vecí uvedených v nár. vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   8/ Investorstvo, výstavby veľkokapacitných garáží a parkingu
   9/ Výroba a transport betónovej zmesi pre obyvateľov a organizácie
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   L A Z M O N T , spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vinohradnícka 3 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Poskytovanie, sprostredkovanie a zabezpečovanie remeselných prác stavebnomontážneho charakteru ako kompletné dodávky alebo len práce montážne z materiálu odberateľa ako služby obyvateľstvu aj pre iné podnikateľské subjekty na území ČSFR a v zahraničí v nasledujúcej štruktúre remesiel :
   klampiarske práce všetkého druhu
   tepelné izolácie vykurovacích, chladiacich médií, budov a technologických zariadení
   prefabrikované exteriéry a interiéry občianskych a priemyslových objektov vrátane tepelnej izolácie
   výroba a montáž ľahkých oceľových konštrukcií vrátane montáže typových OK HARD, PUMS
   výroba a montáž akrylonových svetlíkov
   inštalačné práce sanity a ústredného vykurovania
   hydroizolácie, tlakové izolácie
   podlahoviny všetkého druhu - PVC, koberce, PATIX...
   výroba a montáž stolárskych konštrukcií interiérov a stolárskych zariaďovacích predmetov
   výroba, predaj stolárskych doplnkov interiérov pre občanov a firmy
   tryskanie kovových konštrukcií
   maľby a nátery
   vzduchotechnika výroba a montáž
   tlakové a strešné izolácie
   izolácie proti chemickým vplyvom
   výroba záhradného nábytku
   výroba železo-betónových prefabrikátov a betónovej dlažby
   výroba a predaj výrobkov umeleckého kováčstva
   žiarotechnické práce
   obchodná činnosť a to nákup a predaj :
   výrobky z vlastnej výroby
   stolárske a zámočnícke výrobky
   stavebný materiál
   2/ Kúpa, rekonštrukcia, využitie a predaj nehnuteľností
   3/ Majetkové prevody sprostredkovanie kúpy a predaj nehnuteľností, poradenská činnosť, vrátane ich oceňovania, ako aj posudkov ich technického stavu prípadne technických návrhov požadovaných úprav podľa zámerov kupujúceho k účelom kúpy
   4/ Zabezpečovanie a sprostredkovanie stavebných, rekonštrukčných a adaptačných prác stavieb a objektov pozemného, priemyselného a inžinierskeho staviteľstva formou vyššej dodávky, resp. formou poddodávky na území ČSFR a v zahraničí
   5/ Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovaní a prijímaní služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitosí menom organizácie na účet čs. osôb
   6/ Vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nár.vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa určujú vývozy a dovozy vecí
   7/ Dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie s výnimkou vecí uvedených v nár. vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   8/ Investorstvo, výstavby veľkokapacitných garáží a parkingu
   9/ Výroba a transport betónovej zmesi pre obyvateľov a organizácie
   Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej HOJSTRIČ Púpavová 46 Bratislava
   Peter IMRICH tr, V.I.Lenina 50 Banská Bystrica
   Ing. Peter KOVÁČ Kukučínova 1166 Detva
   Ján LAZAR Krivá 8 Zohor
   Ing. Štefan MAŤUŠ Gagarinova 11 Banská Bystrica
   Ing. Štefan ZÓBEL Čmelíkova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia