Create Invoice

IPF I. Sporiteľňa - VSŽ, investičný fond, Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name IPF I. Sporiteľňa - VSŽ, investičný fond, Bratislava
Status Destroyed
PIN 30777615
Date create 31 December 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat IPF I. Sporiteľňa - VSŽ, investičný fond, Bratislava
Sládkovičova 26
90001
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30777615
 • Registered seat: IPF I. Sporiteľňa - VSŽ, investičný fond, Bratislava, Sládkovičova 26, 90001, Bratislava
 • Date create: 31 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.12.1996Zrušené obchodné meno:
   IPF I. Sporiteľňa - VSŽ, investičný fond, a.s. Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Sládkovičova 26 Modra 900 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   kolektívne investovanie v zmysle zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch t.j. činnosť spočívajúca v
   zhromažďovaní peňažných prostriedkov
   investovaní peňažných prostriedov do:
   cenných papierov
   nákupu nehnuteľností
   nákupu hnuteľných vecí
   vkladov podľa zmluvy o tichom spoločenstve
   ukladaní peňažných prostriedkov na zvláštny účet v banke
   obchodovaní s cennými papiermi v rozsahu stanovenom právnymi predpismi
   činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s kolektívnym investovaním
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ferdinand Kolčák - člen J. Martáka 29 Martin
   Dr. Cyril Košara - člen Jánošikova 717 Dunajská Lužná
   Ing. Tomáš Pivarči - predseda pred-stavenstva Kolískova 6 Bratislava
   18.11.1996Nové sidlo:
   Sládkovičova 26 Modra 900 01
   17.11.1996Zrušené sidlo:
   Námestie SNP 18 Bratislava 811 02
   12.07.1996Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ferdinand Kolčák - člen J. Martáka 29 Martin
   Dr. Cyril Košara - člen Jánošikova 717 Dunajská Lužná
   Ing. Tomáš Pivarči - predseda pred-stavenstva Kolískova 6 Bratislava
   11.07.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Klaudius Kuffa Za Hornádom 8 Spišská Nová Ves
   Ing. Ivan Majerčák - predseda Prešovská 30 Bratislava
   Ing. Milan Zemaník Nejedlého 14 Bratislava
   18.01.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Klaudius Kuffa Za Hornádom 8 Spišská Nová Ves
   Ing. Ivan Majerčák - predseda Prešovská 30 Bratislava
   Ing. Milan Zemaník Nejedlého 14 Bratislava
   17.01.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Vladimír Hudec - predseda Okt.nám. č. 6 Bratislava
   Ing. Marta Záhorská Studenohorská 31 Bratislava
   JUDr. Alexander Zápotocký Mol-davská cesta 33 Košice
   03.11.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Záhorská Studenohorská 31 Bratislava
   02.11.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Škvrndová Haanová 19 Bratislava
   29.06.1993Nové obchodné meno:
   IPF I. Sporiteľňa - VSŽ, investičný fond, a.s. Bratislava
   Nové sidlo:
   Námestie SNP 18 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   kolektívne investovanie v zmysle zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch t.j. činnosť spočívajúca v
   zhromažďovaní peňažných prostriedkov
   investovaní peňažných prostriedov do:
   cenných papierov
   nákupu nehnuteľností
   nákupu hnuteľných vecí
   vkladov podľa zmluvy o tichom spoločenstve
   ukladaní peňažných prostriedkov na zvláštny účet v banke
   obchodovaní s cennými papiermi v rozsahu stanovenom právnymi predpismi
   činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s kolektívnym investovaním
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Alexander Zápotocký Mol-davská cesta 33 Košice
   28.06.1993Zrušené obchodné meno:
   I P F I. VSŽ . Sporiteľňa, akciová spoločnosť, Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Predmetom činnosti fondu je získavanie investičných kupónov od občanov ČSFR č. 383/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov do spoločnosti zahrnutých do prvej privatizačnej vlny.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Hrinko - člen Moldav-ská 7 Košice
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   I P F I. VSŽ . Sporiteľňa, akciová spoločnosť, Bratislava
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Predmetom činnosti fondu je získavanie investičných kupónov od občanov ČSFR č. 383/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov do spoločnosti zahrnutých do prvej privatizačnej vlny.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Hrinko - člen Moldav-ská 7 Košice
   JUDr. Vladimír Hudec - predseda Okt.nám. č. 6 Bratislava
   Ing. Mária Škvrndová Haanová 19 Bratislava