Create Invoice

TRANSTECHNIK CS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TRANSTECHNIK CS
PIN 30804744
TIN 2020326022
VAT number SK2020326022
Date create 26 May 1993
Company category Organizačná zložka podniku
Registered seat TRANSTECHNIK CS
Veľká Okružná 43
01311
Bratislava
Financial information
Sales and income 24 304 €
Profit -27 856 €
Capital 19 569 €
Own capital -376 138 €
Contact Information
Phone(s) +420274812221, 0262250790, 0415620556
Fax(es) 0262250790
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 19,505
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,984
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 16,016
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 14,130
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,130
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 73
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,813
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 2,968
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 93
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 2,875
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 521
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 521
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 19,505
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -403,994
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -376,138
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 148,088
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -524,226
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -27,856
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 423,445
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 88
9. Liabilities from social fund (472) 88
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 422,284
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 48,836
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,026
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,810
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 650
7. Liabilities from social insurance (336) 437
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,057
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 371,304
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,073
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 1,073
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 54
C.1. Accrued expenses long-term (383A) 54
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 24,299
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 24,304
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 19,299
III. Revenues from sale of services (602, 606) 5,000
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,223
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 15,807
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 256
D. Services (účtová group of 51) 19,882
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 15,224
E.1. Wages and salaries (521, 522) 10,902
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 3,837
4. Social expenses (527, 528) 485
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 53
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -26,919
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -11,646
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 274
XII. Foreign exchange gains (663) 274
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 251
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 251
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 23
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -26,896
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -27,856
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30804744 TIN: 2020326022 VAT number: SK2020326022
 • Registered seat: TRANSTECHNIK CS, Veľká Okružná 43, 01311, Bratislava
 • Date create: 26 May 1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.04.2003Nové sidlo:
   Žilinská X/454 Lietavská Lúčka 013 11
   Nový štatutárny orgán:
   vedúci podniku (org. zložky podniku)
   16.04.2003Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   02.05.1994Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   01.05.1994Zrušené sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 844 02
   26.05.1993Nové obchodné meno:
   TRANSTECHNIK CS spol. s r.o. - organizačná zložka
   Nové sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 844 02
   Nová právna forma:
   Organizačná zložka podniku
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s týmto povolením/