Create Invoice

POĽNOLES INVEST - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name POĽNOLES INVEST
Status Destroyed
PIN 30810001
Date create 31 December 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat POĽNOLES INVEST
Nám. Martina Benku 15
03241
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30810001
 • Registered seat: POĽNOLES INVEST, Nám. Martina Benku 15, 03241, Bratislava
 • Date create: 31 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.12.2005Nové sidlo:
   8 Vavrišovo 032 41
   22.12.2005Zrušené sidlo:
   Nám. Martina Benku 15 Bratislava 811 07
   21.06.2005Nové sidlo:
   Nám. Martina Benku 15 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Hošek - člen Duklianska 1389/36 Skalica Vznik funkcie: 30.05.2005
   Ing. Milan Kasanický - predseda Heydukova 2151/31 Bratislava Vznik funkcie: 30.05.2005
   20.06.2005Zrušené sidlo:
   8 Vavrišovo 032 41
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Kvačka - predseda Holičska 4 Bratislava
   Róbert Tassy - člen Závalie 11/B Hlohovec
   Stanislav Učník - člen Zahradnícka 85 Bratislava
   11.05.1998Nové sidlo:
   8 Vavrišovo 032 41
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebite ľovi / maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľ nej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Kvačka - predseda Holičska 4 Bratislava
   Róbert Tassy - člen Závalie 11/B Hlohovec
   Stanislav Učník - člen Zahradnícka 85 Bratislava
   10.05.1998Zrušené sidlo:
   345 Liptovský Ján 032 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Čerňan - člen Vranovská 55 Bratislava
   Ing. Karol Hell - člen Bajzova 12 Bratislava
   Ing. JUDr. Jozef Majský - predseda Budatínska 33 Bratislava
   26.01.1998Nové obchodné meno:
   POĽNOLES INVEST a.s.
   Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania, alebo ďalšieho predaja
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   25.01.1998Zrušené obchodné meno:
   SIPOX INVESTIČNÝ FOND, a.s. Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   predmetom podnikania fondu je zhromažďo vanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účastí na podnikaní - kolektívne investovanie. Fond zhromažďuje peňažné prostriedky vydávaním akcií. Za peňažné prostriedky sa považujú takisto investičné body
   prostriedky získané podľa odseku 1 používa fond na kúpú cenných papierov, nehnuteľ ností a hnuteľných vecí, na vklady podľa zmluvy o tichom spoločenstve, alebo ich ukladá na osobitný účet v banke
   fond nakladá zo získanými prostriedkami podľa odst. 1 a tieto spravuje sám
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   22.01.1998Nové obchodné meno:
   SIPOX INVESTIČNÝ FOND, a.s. Bratislava
   Nové sidlo:
   345 Liptovský Ján 032 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   predmetom podnikania fondu je zhromažďo vanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účastí na podnikaní - kolektívne investovanie. Fond zhromažďuje peňažné prostriedky vydávaním akcií. Za peňažné prostriedky sa považujú takisto investičné body
   prostriedky získané podľa odseku 1 používa fond na kúpú cenných papierov, nehnuteľ ností a hnuteľných vecí, na vklady podľa zmluvy o tichom spoločenstve, alebo ich ukladá na osobitný účet v banke
   fond nakladá zo získanými prostriedkami podľa odst. 1 a tieto spravuje sám
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Čerňan - člen Vranovská 55 Bratislava
   Ing. Karol Hell - člen Bajzova 12 Bratislava
   Ing. JUDr. Jozef Majský - predseda Budatínska 33 Bratislava