Create Invoice

CZECH AND SLOVAK AMERICAN ENTERPRISE FUND - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CZECH AND SLOVAK AMERICAN ENTERPRISE FUND
Status Destroyed
PIN 30811317
TIN 2020298434
Date create 20 January 1993
Company category Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
Registered seat CZECH AND SLOVAK AMERICAN ENTERPRISE FUND
P.O.BOX 100, Obchodná 58
81000
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30811317 TIN: 2020298434
 • Registered seat: CZECH AND SLOVAK AMERICAN ENTERPRISE FUND, P.O.BOX 100, Obchodná 58, 81000, Bratislava
 • Date create: 20 January 1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.04.2011Zrušené obchodné meno:
   CZECH AND SLOVAK AMERICAN ENTERPRISE FUND, organizačná zložka SLOVAK AMERICAN ENTERPRISE FUND
   Zrušené sidlo:
   P.O.BOX 100, Obchodná 58 Bratislava 810 00
   Zrušeny predmety činnosti:
   podporovanie rozvoja súkromného sektoru v Slovenskej republike vrátane malého podnikania a poľnohospodárskeho sektoru
   činnosť spočívajúca v propagácií vlastných služieb
   činnosť smerujúca k uzavreniu zmlúv medzi CSAEF, Delaware a tuzemskými fyzickými a právnickými osobami
   vytváranie spoločných podnikov s účastníkmi z USA a SR
   rozvoj súkromného sektoru prostredníctvom pôžičiek, úverov, majetkovej účasti v obchodných spoločnostiach, poradenská pomoc
   18.09.1998Nové sidlo:
   P.O.BOX 100, Obchodná 58 Bratislava 810 00
   17.09.1998Zrušené sidlo:
   Obchodná 58 Bratislava 811 06
   11.05.1998Nové obchodné meno:
   CZECH AND SLOVAK AMERICAN ENTERPRISE FUND, organizačná zložka SLOVAK AMERICAN ENTERPRISE FUND
   Nové sidlo:
   Obchodná 58 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   vytváranie spoločných podnikov s účastníkmi z USA a SR
   rozvoj súkromného sektoru prostredníctvom pôžičiek, úverov, majetkovej účasti v obchodných spoločnostiach, poradenská pomoc
   10.05.1998Zrušené obchodné meno:
   CZECH AND SLOVAK AMERICAN ENTERPRISE FUND - organizačná zložka
   Zrušené sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 815 05
   03.01.1994Nové predmety činnosti:
   činnosť spočívajúca v propagácií vlastných služieb
   činnosť smerujúca k uzavreniu zmlúv medzi CSAEF, Delaware a tuzemskými fyzickými a právnickými osobami
   20.01.1993Nové obchodné meno:
   CZECH AND SLOVAK AMERICAN ENTERPRISE FUND - organizačná zložka
   Nové sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 815 05
   Nová právna forma:
   Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
   Nové predmety činnosti:
   podporovanie rozvoja súkromného sektoru v Slovenskej republike vrátane malého podnikania a poľnohospodárskeho sektoru