Create Invoice

Súkromný UNI investičný fond - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Súkromný UNI investičný fond
Status In liquidation
PIN 30833388
TIN 2020833694
Date create 31 December 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Súkromný UNI investičný fond
Nábrežie arm.gen. L. Svobodu 3
81102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30833388 TIN: 2020833694
 • Registered seat: Súkromný UNI investičný fond, Nábrežie arm.gen. L. Svobodu 3, 81102, Bratislava
 • Date create: 31 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   22.01.2001Nové obchodné meno:
   Súkromný UNI investičný fond v likvidácii, a.s.
   21.01.2001Zrušené obchodné meno:
   Súkromný UNI investičný fond a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Bolf - člen predstavenstva Topoľčianska 19 Bratislava
   Ing. Ľubomír Hečko - predseda predstavenstva Jiráskova 6 Bratislava
   Ing. Mária Machalíková , CSc - člen predstavenstva Chrobákova 2 Bratislava
   10.11.1999Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Bolf - člen predstavenstva Topoľčianska 19 Bratislava
   Ing. Mária Machalíková , CSc - člen predstavenstva Chrobákova 2 Bratislava
   09.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Gatial - člen predstavenstva Sídl. 1058/22 Trstená
   Ing. Stanislav Práznovský - člen predstavenstva Bradáčova 1 Bratislava
   23.04.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Gatial - člen predstavenstva Sídl. 1058/22 Trstená
   Ing. Ľubomír Hečko - predseda predstavenstva Jiráskova 6 Bratislava
   Ing. Stanislav Práznovský - člen predstavenstva Bradáčova 1 Bratislava
   22.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Gatial - člen predstavenstva Sídl. 1058/22 Trstená
   Ing. Ľubomír Hečko - predseda predstavenstva Jiráskova 6 Bratislava
   Ing. Stanislav Práznovský - člen predstavenstva Bradáčova 1 Bratislava
   26.04.1994Nové obchodné meno:
   Súkromný UNI investičný fond a.s.
   Nové sidlo:
   Nábrežie arm.gen. L. Svobodu 3 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečovať kolektívnym investovaním akcionárom každoročne primeraný podiel zisku
   za investičné body prevzaté od držiteľov investičných kupónov získavať akcie privatizovaných podnikov predovšetkým v stavebno-priemyselnom komplexe a v nadväzujúcich výrobných odvetviach a eventuálne i v ostatných hospodárskych odvetviach
   zhromažďovať peňažné prostriedky vydávaním akcií
   prostriedky získané vydaním akcií používať ku kúpe cenných papierov hnuteľných a nehnuteľných vecí alebo ku vkladom podľa zmluvy o tichom spoločenstve
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Gatial - člen predstavenstva Sídl. 1058/22 Trstená
   Ing. Ľubomír Hečko - predseda predstavenstva Jiráskova 6 Bratislava
   Ing. Stanislav Práznovský - člen predstavenstva Bradáčova 1 Bratislava
   25.04.1994Zrušené obchodné meno:
   Súkromný privatizačný fond UNI a.s.
   Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie sprostredkovateľských služieb v procese kupónovej privatizácie;
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Bartoš Sibírska 59 Bratislava
   Ing. Ľubomír Hečko Jiráskova 6 Bratislava
   Ing. Stanislav Práznovský Bradáčova 1 Bratislava
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   Súkromný privatizačný fond UNI a.s.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie sprostredkovateľských služieb v procese kupónovej privatizácie;
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Bartoš Sibírska 59 Bratislava
   Ing. Ľubomír Hečko Jiráskova 6 Bratislava
   Ing. Stanislav Práznovský Bradáčova 1 Bratislava