Create Invoice

FELIX cestovná kancelária - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name FELIX cestovná kancelária
Status Destroyed
PIN 30840180
Date create 31 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat FELIX cestovná kancelária
Kláštorská 12
82105
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30840180
 • Registered seat: FELIX cestovná kancelária, Kláštorská 12, 82105, Bratislava
 • Date create: 31 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.10.2005Zrušené obchodné meno:
   "FELIX cestovná kancelária spol. s r. o."
   Zrušené sidlo:
   Kláštorská 12 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1.Poskytovanie a sprostredkovanie služie za- hraničným osobám na území ČSFR, formou poskytovania a sprostredkovania hlavných a doplnkových služieb cestovného ruchu.
   2.Poskytovanie a sprostredkovanie služieb v zahraničí, poskytovanie a sprostredkovanie hlavných a vedľajších služieb.
   3.Prijímanie služieb od zahraničných osôb v súvislosti s činnosťou vykonávanou spoločnosťou podľ bodu l a 2.
   4.Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami.
   5.Poskytovanie a sprostredkovanie služieb občanom ČSFR na území ČSFR.
   Zrušeny spoločníci:
   Daniela Bírová Klemensova 3 Bratislava
   Ing. Viera Hudecová Dostojevského rad 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   "FELIX cestovná kancelária spol. s r. o."
   Nové sidlo:
   Kláštorská 12 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1.Poskytovanie a sprostredkovanie služie za- hraničným osobám na území ČSFR, formou poskytovania a sprostredkovania hlavných a doplnkových služieb cestovného ruchu.
   2.Poskytovanie a sprostredkovanie služieb v zahraničí, poskytovanie a sprostredkovanie hlavných a vedľajších služieb.
   3.Prijímanie služieb od zahraničných osôb v súvislosti s činnosťou vykonávanou spoločnosťou podľ bodu l a 2.
   4.Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami.
   5.Poskytovanie a sprostredkovanie služieb občanom ČSFR na území ČSFR.
   Noví spoločníci:
   Daniela Bírová Klemensova 3 Bratislava
   Ing. Viera Hudecová Dostojevského rad 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia