Create Invoice

Harvard Audit - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Harvard Audit
Status Destroyed
PIN 30840368
Date create 31 December 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Harvard Audit
Priemyselná 6
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30840368
 • Registered seat: Harvard Audit, Priemyselná 6, Bratislava
 • Date create: 31 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.07.1993Zrušené obchodné meno:
   Harvard Audit a.s.
   Zrušené sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   auditorská činnosť-overovanie účtovných závierok
   poradenská, konzultačná a organizačná činnosť v oblasti účtovníctva, financovania, kalkulácií a cien pre právnické a fyzické osoby
   pomoc pri zavádzaní nových metodík účtovníctva a výkazníctva podľa štandartu EHS
   metodická pomoc pri zakladaní účtovníctva v novovznikajúcich firmách a pomoc pri prevode ekonomických systémov (účtovníctvo, mzdy, MTZ, ZP a podobne) na spracovanie výpočtovou technikou
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti odvodov a daní pe právnické a fyzické osoby
   poradenská činnosť pri vzniku a zániku spoločnosti, delimitácií a zábehu ekonomiky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anna Blažíčková Mlynarovičová 24 Bratislava
   Ing. Ľudmila Vlásková Bradáčova 1 Bratislava
   Ing. Juraj Široký Gromové 28 Praha 6 Česká republika
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   Harvard Audit a.s.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   auditorská činnosť-overovanie účtovných závierok
   poradenská, konzultačná a organizačná činnosť v oblasti účtovníctva, financovania, kalkulácií a cien pre právnické a fyzické osoby
   pomoc pri zavádzaní nových metodík účtovníctva a výkazníctva podľa štandartu EHS
   metodická pomoc pri zakladaní účtovníctva v novovznikajúcich firmách a pomoc pri prevode ekonomických systémov (účtovníctvo, mzdy, MTZ, ZP a podobne) na spracovanie výpočtovou technikou
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti odvodov a daní pe právnické a fyzické osoby
   poradenská činnosť pri vzniku a zániku spoločnosti, delimitácií a zábehu ekonomiky
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anna Blažíčková Mlynarovičová 24 Bratislava
   Ing. Ľudmila Vlásková Bradáčova 1 Bratislava
   Ing. Juraj Široký Gromové 28 Praha 6 Česká republika