Create Invoice

UPREG - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name UPREG
PIN 30840384
TIN 2020332633
VAT number SK2020332633
Date create 18 December 1991
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Registered seat UPREG
Rybničná 40
83554
Bratislava
Financial information
Sales and income 13 073 €
Capital 55 174 €
Own capital 12 315 €
Contact Information
Email upreg@upreg.sk
Phone(s) 0244886000, 0905512734
Mobile phone(s) 0905512734
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Other tangible fixed assets (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 59,628
A.III. Non-current financial assets total (r. 10-r. 13) 5,345
2. Other non-current financial assets (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,851
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 25 + r. 34 59,628
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,315
A.I. Capital r. 27 + r. 28 2,855
A.I.1. Share capital and changes in share capital (411 or +/- 419) or (+/- 491) 2,855
A.II. Capital funds (412, 413, 417, 418) 9,460
B. Liabilities line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 47,313
B.IV. Short-term liabilities excluding provisions loans and borrowings total (r. 39 to r. 42) 47,313
B.IV.1. Short-term trade payables (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,922
2. Liabilities to employees and social insurance (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,288
3. Tax liabilities and subsidies (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 83
4. Other short-term liabilities (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 36,020
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Income from the economic activity of the total sum (r. 02 to r. 07) 13,073
II. Revenues from sales of own products and services (601, 602, 606) 11,790
VI. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,283
* The cost of economic activity total total (r. 09 to r. 17) 8,918
B. Consumption of material, energy and other inventory out of supply (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,272
C. Services (účtová group of 51) 2,902
D. Personal expenses (účtová group of 52) 1,564
I. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 180
** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,155
* Added value (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,616
* Costs for financial activities total sum (r. 28 to r. 33) 380
M. Interest expense (562) 1
O. Other expenses on financial activities (568, 569) 379
** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 20 - r. 27) -380
** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,775
Q. The transfer of the shares in the profit or loss to a shareholder of (+/-) (596) 3,775
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30840384 TIN: 2020332633 VAT number: SK2020332633
 • Registered seat: UPREG, Rybničná 40, 83554, Bratislava
 • Date create: 18 December 1991
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Peter Cibulčík 0 € (0%) Tbiliská 5 Bratislava
  Ing. Peter Cibulčík 0 € (0%) Cyprichova 78 Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.06.1996Noví spoločníci:
   Peter Cibulčík Tbiliská 5 Bratislava
   Ing. Peter Cibulčík Cyprichova 78 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   20.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Cibulčík Tbiliská 5 Bratislava
   Ing. Mária Delmárová Karadžičova 37 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   spoločníci
   04.03.1993Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   vývoj, výroba, montáž, inštalácia a opravy elekrických zariadení
   nákup a predaj meracej, regulačnej, automatizačnej, výpočtovej a kancelárskej techniky, elektrospotrebičov, spotrebnej elektroniky, príslušenstva, náhradných dielov, záznamových médií a odbornej literatúry
   prenájom meracej, regulačnej, automatizačnej, výpočtovej a kancelárskej techniky, elektrospotrebičov, spotrebnej elektroniky a príslušenstva
   poskytovanie software
   expertízna činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   usporiadanie odborných školení vo vyššie uvedených oblastiach
   03.03.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ v oblasti meracích a automatizačných systémov:
   výskum, vývoj a navrhovanie, realizačné a servisné činnosti, analytická činnosť
   zabezpečovanie projekčnej činnosti
   poradenská a konzultačná činnosť
   programátorská činnosť
   vykonávanie eexpertíz a posudkov
   usporadúvanie školení a seminárov
   tvora a predaj súvisiacej dokumentácie
   2/ nákup, predaj, predaj na splátky, prenájom a servis:
   meracej, regulačnej, automatizačnej techniky
   výpočtovej techniky
   programových produktov
   elektrospotrebičov a spotrebnej elektroniky
   náhradných dielov a príslušenstva
   kancelárskej techniky
   záznamových médii
   odbornej literatúry
   3/ zahranično-obchodná činnosť v súlade s platnými predpismi, týkajúca sa komodít pod bodom 2/
   4/ maloobchodný predaj komodít uvedených pod bodom 2/
   5/ tvorba a rozmnožovanie písomností
   6/ reklama a propagácia
   7/ sprostredkovateľská činnosť v oblasti technickej spolupráce
   18.12.1991Nové obchodné meno:
   UPREG, v. o. s.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   1/ v oblasti meracích a automatizačných systémov:
   výskum, vývoj a navrhovanie, realizačné a servisné činnosti, analytická činnosť
   zabezpečovanie projekčnej činnosti
   poradenská a konzultačná činnosť
   programátorská činnosť
   vykonávanie eexpertíz a posudkov
   usporadúvanie školení a seminárov
   tvora a predaj súvisiacej dokumentácie
   2/ nákup, predaj, predaj na splátky, prenájom a servis:
   meracej, regulačnej, automatizačnej techniky
   výpočtovej techniky
   programových produktov
   elektrospotrebičov a spotrebnej elektroniky
   náhradných dielov a príslušenstva
   kancelárskej techniky
   záznamových médii
   odbornej literatúry
   3/ zahranično-obchodná činnosť v súlade s platnými predpismi, týkajúca sa komodít pod bodom 2/
   4/ maloobchodný predaj komodít uvedených pod bodom 2/
   5/ tvorba a rozmnožovanie písomností
   6/ reklama a propagácia
   7/ sprostredkovateľská činnosť v oblasti technickej spolupráce
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Cibulčík Tbiliská 5 Bratislava
   Ing. Mária Delmárová Karadžičova 37 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci