Create Invoice

Hotely mládeže Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Hotely mládeže Slovakia
Status Destroyed
PIN 30840465
Date create 27 December 1991
Company category Organizačná zložka podniku
Registered seat Hotely mládeže Slovakia
Pražská 11
Bratislava
Contact Information
Mobile phone(s) +421904689330
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30840465
 • Registered seat: Hotely mládeže Slovakia, Pražská 11, Bratislava
 • Date create: 27 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.06.1993Zrušené obchodné meno:
   Hotely mládeže Slovakia
   Zrušené sidlo:
   Pražská 11 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   správa, zveľaďovanie, údržba a ochrana majetku Slovenskej republiky zvereného Nadáciou detí a mládeže SR do správy
   vykonávanie obchodnej činnosti v oblasti reštauračného stravovania, prechodného ubytovania vedľajších služieb pre právnické osoby a obyvateľov
   prevádzkovanie nehnuteľností zverených Nadáciou do správy
   požičiavanie športových potrieb a turistických potrieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Robert Andil Súťažná 7 Bratislava
   16.06.1992Nové sidlo:
   Pražská 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Robert Andil Súťažná 7 Bratislava
   15.06.1992Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Králik Bullova 17 Bratislava
   27.12.1991Nové obchodné meno:
   Hotely mládeže Slovakia
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Organizačná zložka podniku
   Nové predmety činnosti:
   správa, zveľaďovanie, údržba a ochrana majetku Slovenskej republiky zvereného Nadáciou detí a mládeže SR do správy
   vykonávanie obchodnej činnosti v oblasti reštauračného stravovania, prechodného ubytovania vedľajších služieb pre právnické osoby a obyvateľov
   prevádzkovanie nehnuteľností zverených Nadáciou do správy
   požičiavanie športových potrieb a turistických potrieb
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Milan Králik Bullova 17 Bratislava