Create Invoice

Riaditeľstvo stredísk detí a mládeže - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Riaditeľstvo stredísk detí a mládeže
Status Destroyed
PIN 30840473
Date create 27 December 1991
Company category Organizačná zložka podniku
Registered seat Riaditeľstvo stredísk detí a mládeže
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30840473
 • Registered seat: Riaditeľstvo stredísk detí a mládeže, Bratislava
 • Date create: 27 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.10.1993Zrušené obchodné meno:
   Riaditeľstvo stredísk detí a mládeže
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   správa, zveľaďovanie, údržba a ochrana majetku Slovenskej republiky zvereného Nadáciou detí a mládeže SR do správy
   vykonávanie obchodnej činnosti v oblasti reštauračného stravovania, prechodného ubytovania a vedľajších služieb pre právnické osoby a obyvateľov
   reprografické služby
   stavebné a remeselnícke služby
   zamestnávanie mladých ľudí na základe dohôd o pracovnej činnosti v doplnkových službách pre právnické a fyzické osoby
   prevádzkovanie klubových zariadení Nadácie detí a mládeže SR zverených do správy
   požičiavanie športových a turistických potrieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Vladimír Haukvitz Lachova 11 Bratislava
   17.09.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Haukvitz Lachova 11 Bratislava
   16.09.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kompiš Lachova 28 Bratislava
   27.12.1991Nové obchodné meno:
   Riaditeľstvo stredísk detí a mládeže
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Organizačná zložka podniku
   Nové predmety činnosti:
   správa, zveľaďovanie, údržba a ochrana majetku Slovenskej republiky zvereného Nadáciou detí a mládeže SR do správy
   vykonávanie obchodnej činnosti v oblasti reštauračného stravovania, prechodného ubytovania a vedľajších služieb pre právnické osoby a obyvateľov
   reprografické služby
   stavebné a remeselnícke služby
   zamestnávanie mladých ľudí na základe dohôd o pracovnej činnosti v doplnkových službách pre právnické a fyzické osoby
   prevádzkovanie klubových zariadení Nadácie detí a mládeže SR zverených do správy
   požičiavanie športových a turistických potrieb
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Peter Kompiš Lachova 28 Bratislava