Create Invoice

MATRAN - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MATRAN
Status In liquidation
PIN 30840490
TIN 2020299809
Date create 31 December 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat MATRAN
Nám. Martina Benku 15
81107
Bratislava
Financial information
Profit -598 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,391
A.I. Capital r. 27 + r. 28 383,821
A.I.1. Share capital and changes in share capital (411 or +/- 419) or (+/- 491) 383,821
A.II. Capital funds (412, 413, 417, 418) 20,244
A.V. Retained earnings or accumulated losses from previous years (428, /-/429) -404,858
A.VI. Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -598
B. Liabilities line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,391
B.IV. Short-term liabilities excluding provisions loans and borrowings total (r. 39 to r. 42) 1,391
B.IV.1. Short-term trade payables (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,391
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* The cost of economic activity total total (r. 09 to r. 17) 598
C. Services (účtová group of 51) 598
** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 01 - r. 08) -598
* Added value (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -598
** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 18 + r. 34) -598
*** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -598
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4216993.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30840490 TIN: 2020299809
 • Registered seat: MATRAN, Nám. Martina Benku 15, 81107, Bratislava
 • Date create: 31 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.09.2005Nové obchodné meno:
   MATRAN, a.s. v likvidácii
   31.08.2005Zrušené obchodné meno:
   MATRAN, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Bucholcer - člen predstavenstva Letná 680/7 Sliač - Rybáre 962 32 Vznik funkcie: 28.08.2002
   Mgr. Marián Bucholcer - predseda predstavenstva Nám. Martina Benku 15 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 26.02.2001
   15.10.2004Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Marián Bucholcer - predseda predstavenstva Nám. Martina Benku 15 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 26.02.2001
   14.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Marián Bucholcer - predseda predstavenstva Letná 680/7 Sliač - Rybáre 962 32
   Ing. Jozef Šmotlák - člen predstavenstva Líščie Nivy 8 Bratislava 821 08
   29.10.2002Nový štatutárny orgán:
   Ján Bucholcer - člen predstavenstva Letná 680/7 Sliač - Rybáre 962 32 Vznik funkcie: 28.08.2002
   28.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Ftáček - člen predstavenstva Bošániho 1 Bratislava 841 01 Skončenie funkcie: 28.08.2002
   16.03.2001Nové sidlo:
   Nám. Martina Benku 15 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Marián Bucholcer - predseda predstavenstva Letná 680/7 Sliač - Rybáre 962 32
   Ivan Ftáček - člen predstavenstva Bošániho 1 Bratislava 841 01 Skončenie funkcie: 28.08.2002
   Ing. Jozef Šmotlák - člen predstavenstva Líščie Nivy 8 Bratislava 821 08
   15.03.2001Zrušené sidlo:
   Grösslingova 4 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Iveta Batyková 929 Trnovec nad Váhom
   Bc. Marián Bucholcer Letná 680/7 Sliač - Rybáre
   Ing. Martin Pospíšil Račianska 95/28 Bratislava
   10.12.1997Nové obchodné meno:
   MATRAN, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiľovi /maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom priemyselného tovaru
   09.12.1997Zrušené obchodné meno:
   Investičný fond MATRAN a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   kolektívne podnikanie, v súlade so zákonom č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch, v znení neskorších zmien, vydávaním akcií a ich investovaím do: aa) cenných papierov, bb) nehnuteľností, cc) hnuteľných vecí, alebo ich použitie na vklady podľa zmluvy o tichom spoločenstve alebo na osobitný účet v banke, a obchodovanie s cennými papiermi v rozsahu stanovenom právnymi predpismi
   systematicá činnosť na kapitálovom trhu a starostlivosť o zaistenie zdravej štruktúry cenných papierov, tvoriacich portfólio investičného fondu
   10.12.1996Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Iveta Batyková 929 Trnovec nad Váhom
   Bc. Marián Bucholcer Letná 680/7 Sliač - Rybáre
   Ing. Martin Pospíšil Račianska 95/28 Bratislava
   09.12.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Gregor - člen Drobného 5 Bratislava
   Ing. Margita Lelkešová - člen M. Marečka 7 Bratislava
   Ing. Karol Török - predseda Ľubovnianska 14 Bratislava
   27.10.1994Nové obchodné meno:
   Investičný fond MATRAN a.s.
   Nové sidlo:
   Grösslingova 4 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   kolektívne podnikanie, v súlade so zákonom č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch, v znení neskorších zmien, vydávaním akcií a ich investovaím do: aa) cenných papierov, bb) nehnuteľností, cc) hnuteľných vecí, alebo ich použitie na vklady podľa zmluvy o tichom spoločenstve alebo na osobitný účet v banke, a obchodovanie s cennými papiermi v rozsahu stanovenom právnymi predpismi
   systematicá činnosť na kapitálovom trhu a starostlivosť o zaistenie zdravej štruktúry cenných papierov, tvoriacich portfólio investičného fondu
   26.10.1994Zrušené obchodné meno:
   F O N D M A T R A N a.s.
   Zrušené sidlo:
   Červenej armády 4 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Investovanie (investičný postup) v zmysle §17 ods. 3 Nariadenia vlády ČSFR č. 383/1991Zb. o vydávaní a použití investičných kupónovna základe zmluvy, prostredníctvom správcuFondu a na náklady Fondu.
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   F O N D M A T R A N a.s.
   Nové sidlo:
   Červenej armády 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Investovanie (investičný postup) v zmysle §17 ods. 3 Nariadenia vlády ČSFR č. 383/1991Zb. o vydávaní a použití investičných kupónovna základe zmluvy, prostredníctvom správcuFondu a na náklady Fondu.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavel Gregor - člen Drobného 5 Bratislava
   Ing. Margita Lelkešová - člen M. Marečka 7 Bratislava
   Ing. Karol Török - predseda Ľubovnianska 14 Bratislava