Create Invoice

MIDAFRA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MIDAFRA
Status Destroyed
PIN 30840511
Date create 20 December 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat MIDAFRA
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30840511
 • Registered seat: MIDAFRA, Bratislava
 • Date create: 20 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.10.1993Zrušené obchodné meno:
   MIDAFRA, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť a s ňou súvisiaci export, import a reexport
   poskytovanie konzultačných a poradenských služieb
   poskytovanie sprostredkovaeľských a obstarávateľských služieb
   zastupovanie československých a zahraničných osôb
   výroba zdravotníckych potrieb
   montážne, servisné a opravné služby
   poskytovanie stravovacích a ubytovacích služieb
   vykonávanie služieb a činností podporujúcich hlavných predmet činnosti spoločnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Bolgáč - Člen Vígľašská 15 15 Bratislava
   Ing. Miloš Eliáš - Predseda: Hrobáková 26 Bratislava
   Ing. Tomáš Ferencz - Člen Bratislavská 22 Pezinok
   Ing. Ladislav Gönczöl - Člen Zádunajská 1 Bratislava
   JUDr. Vladimír Šebo - Člen Palisády 41 Bratislava
   20.12.1991Nové obchodné meno:
   MIDAFRA, a.s.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť a s ňou súvisiaci export, import a reexport
   poskytovanie konzultačných a poradenských služieb
   poskytovanie sprostredkovaeľských a obstarávateľských služieb
   zastupovanie československých a zahraničných osôb
   výroba zdravotníckych potrieb
   montážne, servisné a opravné služby
   poskytovanie stravovacích a ubytovacích služieb
   vykonávanie služieb a činností podporujúcich hlavných predmet činnosti spoločnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Bolgáč - Člen Vígľašská 15 15 Bratislava
   Ing. Miloš Eliáš - Predseda: Hrobáková 26 Bratislava
   Ing. Tomáš Ferencz - Člen Bratislavská 22 Pezinok
   Ing. Ladislav Gönczöl - Člen Zádunajská 1 Bratislava
   JUDr. Vladimír Šebo - Člen Palisády 41 Bratislava