Create Invoice

Komerčná - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Komerčná
Status Destroyed
PIN 30840597
Date create 27 December 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Komerčná
Záhradnícka 21
81107
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30840597
 • Registered seat: Komerčná, Záhradnícka 21, 81107, Bratislava
 • Date create: 27 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.12.2002Zrušené obchodné meno:
   Komerčná spoločnosť, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 21 Bratislava 811 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Erika Matwij Studenohorská 25 Bratislava
   Ing. Milan Križan Bzovícka 14 Bratislava
   Ing. Juraj Košťál Černyševského 31 Bratislava
   14.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Košťál Černyševského 31 Bratislava
   13.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Jenčová Šoltésovej 26 Bratislava
   28.04.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Križan Bzovícka 14 Bratislava
   27.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Križan Bzovícka 12 Bratislava
   16.10.1996Nové obchodné meno:
   Komerčná spoločnosť, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Jenčová Šoltésovej 26 Bratislava
   Ing. Milan Križan Bzovícka 12 Bratislava
   Mgr. Erika Matwij Studenohorská 25 Bratislava
   15.10.1996Zrušené obchodné meno:
   Komerčný investičný fond, a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj cenných papierov, hnuteľných a nehnuteľných vecí
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti ustanovení platného zákona o investičných spoločnostiach a investičných fondoch
   zhromažďovanie a nakladanie s investičnými bodmi
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefánia Huňorová Beniakova 5/A Bratislava
   Ing. Milan Križan - člen Bzovícka 12 Bratislava
   Erika Matwij Studenohorská 25 Bratislava
   28.03.1996Nové obchodné meno:
   Komerčný investičný fond, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj cenných papierov, hnuteľných a nehnuteľných vecí
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti ustanovení platného zákona o investičných spoločnostiach a investičných fondoch
   zhromažďovanie a nakladanie s investičnými bodmi
   Nový štatutárny orgán:
   Erika Matwij Studenohorská 25 Bratislava
   27.03.1996Zrušené obchodné meno:
   Investičný fond Commercial, a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   b/ podnikanie s finančnými prostriedkami fondu vlastným menom ich účelným investovaním v prospech fondu, s cieľom zabezpečiť akcionárom maximalizáciu pravidelných výnosov /dividendy/ z tohto majetku i postupné dlhodobé zhodnotenie ich podielu na kapitále fondu.
   vydávanie a rozdeľovanie vlastných akcií fondu držiteľom investičných kupónov, v rozsahu investičných bodov zverených nimi do správy fondu a následne potom
   vykonávanie nákupu akcií privatizovaných akciových spoločností za investičné body prevzaté od ich držiteľov
   získavanie investičných bodov od držiteľov investičných kupónov do správy spoločnosti
   a/ investovanie v zmysle § 17 ods. 3 nariadenia vlády ČSFR č. 383/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov, t.z.:
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Erika Madariová Budovateľská 35 Kolárovo
   24.11.1994Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Štefánia Huňorová Beniakova 5/A Bratislava
   Erika Madariová Budovateľská 35 Kolárovo
   23.11.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Bešina - člen Ďumbierska 6 Bratislava 831 01
   Rudolf Čížik Myslenická 156 Pezinok
   26.10.1993Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Čížik Myslenická 156 Pezinok
   25.10.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Porubský - predseda Čsl. Parašutistov 17 Bratislava 803 00
   26.08.1993Nové obchodné meno:
   Investičný fond Commercial, a.s.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 21 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bešina - člen Ďumbierska 6 Bratislava 831 01
   Ing. Milan Križan - člen Bzovícka 12 Bratislava
   Ing. Anton Porubský - predseda Čsl. Parašutistov 17 Bratislava 803 00
   25.08.1993Zrušené obchodné meno:
   Investičný privatizačný fond Commmercial,a.s.
   Zrušené sidlo:
   Pribylinská 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Tatiana Biedniková - podpredseda Narcisová 52 Bratislava
   Ing. Marián Lukáč - člen Ružová dolina 16 Bratislava
   Ing. Ján Marček , CSc. - predseda Záhradnícka 2b Bratislava
   07.04.1993Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Tatiana Biedniková - podpredseda Narcisová 52 Bratislava
   Ing. Marián Lukáč - člen Ružová dolina 16 Bratislava
   Ing. Ján Marček , CSc. - predseda Záhradnícka 2b Bratislava
   06.04.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Tibor Csémi Osuského 6 Bratislava
   Ing. Andrej Danko Lackova 3 Bratislava
   Ing. Ján Marček , CSc. Záhradnícka 6 Bratislava
   27.12.1991Nové obchodné meno:
   Investičný privatizačný fond Commmercial,a.s.
   Nové sidlo:
   Pribylinská 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   b/ podnikanie s finančnými prostriedkami fondu vlastným menom ich účelným investovaním v prospech fondu, s cieľom zabezpečiť akcionárom maximalizáciu pravidelných výnosov /dividendy/ z tohto majetku i postupné dlhodobé zhodnotenie ich podielu na kapitále fondu.
   vydávanie a rozdeľovanie vlastných akcií fondu držiteľom investičných kupónov, v rozsahu investičných bodov zverených nimi do správy fondu a následne potom
   vykonávanie nákupu akcií privatizovaných akciových spoločností za investičné body prevzaté od ich držiteľov
   získavanie investičných bodov od držiteľov investičných kupónov do správy spoločnosti
   a/ investovanie v zmysle § 17 ods. 3 nariadenia vlády ČSFR č. 383/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov, t.z.:
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Tibor Csémi Osuského 6 Bratislava
   Ing. Andrej Danko Lackova 3 Bratislava
   Ing. Ján Marček , CSc. Záhradnícka 6 Bratislava