Create Invoice

PE - FO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PE - FO
Status Destroyed
PIN 30840660
Date create 20 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat PE - FO
Medveďovej 19
85104
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30840660
 • Registered seat: PE - FO, Medveďovej 19, 85104, Bratislava
 • Date create: 20 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   15.05.2007Zrušené obchodné meno:
   PE - FO spol. s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Medveďovej 19 Bratislava 851 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   chemický a inžiniersky výskum vody, vodných zdrojov a iných prírodných zdrojov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Václav Pešek Medveďovej 19 Bratislava 851 04
   Dana Pešeková Medveďovej 19 Bratislava 851 00
   Peter Anda Szantóova 23 Bratislava 841 03
   Ing. Viliam Nagy Ševčenkova 31 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Václav Pešek Medveďovej 19 Bratislava 851 04
   Ing. Viliam Nagy Ševčenkova 31 Bratislava 851 01
   28.06.1993Nové sidlo:
   Medveďovej 19 Bratislava 851 04
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   chemický a inžiniersky výskum vody, vodných zdrojov a iných prírodných zdrojov
   Noví spoločníci:
   Ing. Václav Pešek Medveďovej 19 Bratislava 851 04
   Dana Pešeková Medveďovej 19 Bratislava 851 00
   Peter Anda Szantóova 23 Bratislava 841 03
   Ing. Viliam Nagy Ševčenkova 31 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Václav Pešek Medveďovej 19 Bratislava 851 04
   Ing. Viliam Nagy Ševčenkova 31 Bratislava 851 01
   27.06.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ obchodná činnosť maloobchodného i veľkoobchodného charakteru s hmotnými a nehmotnými tovarmi, výrobkami a vecami, vrátane potravín, komodít, na vývoz a dovoz ktorých sa vyžaduje osobitné povololenie
   b/ marketingová, propagačná a sprostredkovateľská činnosť, práce a služby v oblasti predaja a nákupu výrobkov a iného hmotného a nehmotného tovaru a nehnuteľnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Foltán Mánesovo nám. 5 Bratislava 851 00
   Neonila Foltánová Mánesovo nám. 5 Bratislava 851 04
   Ing. Václav Pešek Medveďovej 19 Bratislava 851 04
   Dana Pešeková Medveďovej 19 Bratislava 851 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.12.1991Nové obchodné meno:
   PE - FO spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ obchodná činnosť maloobchodného i veľkoobchodného charakteru s hmotnými a nehmotnými tovarmi, výrobkami a vecami, vrátane potravín, komodít, na vývoz a dovoz ktorých sa vyžaduje osobitné povololenie
   b/ marketingová, propagačná a sprostredkovateľská činnosť, práce a služby v oblasti predaja a nákupu výrobkov a iného hmotného a nehmotného tovaru a nehnuteľnosti
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Foltán Mánesovo nám. 5 Bratislava 851 00
   Neonila Foltánová Mánesovo nám. 5 Bratislava 851 04
   Ing. Václav Pešek Medveďovej 19 Bratislava 851 04
   Dana Pešeková Medveďovej 19 Bratislava 851 00
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia