Create Invoice

P H O E N I X - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name P H O E N I X
Status Destroyed
PIN 30840805
TIN 2020866870
Date create 30 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat P H O E N I X
Štúrova 269
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30840805 TIN: 2020866870
 • Registered seat: P H O E N I X, Štúrova 269, Bratislava
 • Date create: 30 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   15.01.2003Nové sidlo:
   Štúrova 269 Ladce
   Noví spoločníci:
   Vladimír Marikovič Štúrova 269 Ladce
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Marikovič Štúrova 269 Ladce Vznik funkcie: 26.09.2002
   14.01.2003Zrušené sidlo:
   Nobelova 3 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Sylvia Rakúsová Nobelova 3 Bratislava
   13.01.2003Nové sidlo:
   Nobelova 3 Bratislava
   Noví spoločníci:
   Sylvia Rakúsová Nobelova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Sylvia Rakúsová Nobelova 3 Bratislava Vznik funkcie: 31.05.2002
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Sylvia Rakúsová Nobelova 3 Bratislava Vznik funkcie: 31.05.2002
   12.01.2003Zrušené sidlo:
   Bárdošova 27 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Slivka Bárdošova 27 Bratislava
   Peter Slivka Bárodošova 27 Bratislava
   Andrea Slivková Bárdošova 27 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Slivka Bárdošova 27 Bratislava
   Peter Slivka Bárodošova 27 Bratislava
   Andrea Slivková Bárdošova 27 Bratislava
   06.03.2000Nové sidlo:
   Bárdošova 27 Bratislava 831 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov, (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)
   prieskum trhu
   vydavateľská činnosť
   nákup a predaj know-hov
   sprostredkovanie výkonu služieb
   meracie a tlakové skúšky požiarnych hydrantov a zariadení, s výnimkou vyhradených technických zariadení
   kníhtlač, kamenotlač, sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplatika, ofsetová tlač
   Noví spoločníci:
   Dušan Slivka Bárdošova 27 Bratislava
   Peter Slivka Bárodošova 27 Bratislava
   Andrea Slivková Bárdošova 27 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Slivka Bárdošova 27 Bratislava
   Peter Slivka Bárodošova 27 Bratislava
   Andrea Slivková Bárdošova 27 Bratislava
   05.03.2000Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   2.1, Sprostredkovanie obchodu medzi československými subjektami navzájom, medzi československými subjektami a zahraničnými subjektami navzájom a medzi zahračnými subjektami navzájom.
   poradenské služby v oblasti obchodnej, ekonomickej a finančnej pre československé a zahraničné subjekty a to aj v tretích zemiach
   marketingové služby
   tradingové služby
   zabezpečovanie finančných operácií
   nákup a predaj tovarov na základe zmocnenia a požiadania partnerou
   predaj a nákup know - how
   zabezpečovanie a prevádzkovanie ubytovacích a rekreačných zariadení
   vydavateľská činnosť spojená s vydávaním zvukových a obrazových záznamov na známych nosičoch a ich veľkoobchodný a maloobchodný predaj
   2.2, Zároveň bude spoločnosť oprávnená k všetkým úkonom s prevádzkovaním činností, ktoré sú uvedené v bode 2.1. tohoto článku.
   2.3, Spoločnosť je ďalej oprávnená prijímať podobné spoločnosti či podniky, resp. sa na nich kapitálovo alebo inak podieaľať, a s nimi fúzovať, Zriaďovať v tuzemsku či v tretích zemiach svoje pobočky alelbo sesterské činnosti.
   Zrušeny spoločníci:
   Dr. Tibor Farkaš Sedmokráskova 4 Bratislava
   Dušan Slivka Bárdošova 27 Bratislava
   Andrea Slivková Bárdošova 27 Bratislava
   Branislav Trebatický Duklianska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   P H O E N I X , spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   2.1, Sprostredkovanie obchodu medzi československými subjektami navzájom, medzi československými subjektami a zahraničnými subjektami navzájom a medzi zahračnými subjektami navzájom.
   poradenské služby v oblasti obchodnej, ekonomickej a finančnej pre československé a zahraničné subjekty a to aj v tretích zemiach
   marketingové služby
   tradingové služby
   zabezpečovanie finančných operácií
   nákup a predaj tovarov na základe zmocnenia a požiadania partnerou
   predaj a nákup know - how
   zabezpečovanie a prevádzkovanie ubytovacích a rekreačných zariadení
   vydavateľská činnosť spojená s vydávaním zvukových a obrazových záznamov na známych nosičoch a ich veľkoobchodný a maloobchodný predaj
   2.2, Zároveň bude spoločnosť oprávnená k všetkým úkonom s prevádzkovaním činností, ktoré sú uvedené v bode 2.1. tohoto článku.
   2.3, Spoločnosť je ďalej oprávnená prijímať podobné spoločnosti či podniky, resp. sa na nich kapitálovo alebo inak podieaľať, a s nimi fúzovať, Zriaďovať v tuzemsku či v tretích zemiach svoje pobočky alelbo sesterské činnosti.
   Noví spoločníci:
   Dr. Tibor Farkaš Sedmokráskova 4 Bratislava
   Dušan Slivka Bárdošova 27 Bratislava
   Andrea Slivková Bárdošova 27 Bratislava
   Branislav Trebatický Duklianska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia