Create Invoice

BM trade - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BM trade
Status Destroyed
PIN 30840872
Date create 31 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat BM trade
Vlčkova 9
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30840872
 • Registered seat: BM trade, Vlčkova 9, Bratislava
 • Date create: 31 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.05.2005Zrušené obchodné meno:
   BM trade spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vlčkova 9 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   marketingová, sprostredkovacia, poradenská, konzultačná, expertizná, školiteľská a servisná činnosť v oblasti spotrebného priemyslu, chemického priemyslu, ťažkého strojárstva a hutníctva, poľnohospodárstva, kancelárskej, informačnej, automatizačnej výpočt. techniky a spotrebnej elektroniky, poľnohospodárskych a potravin. výrobkov, polotovarov a surovín vrátane činnosti z nich vyplývajúcich
   kompletná obchodná činnosť v uvedených oblastiach pod bodom 1/
   zahraničnoobchodná činnosť v zmysle § 4 zákona č.27/1991 Zb. týkajúca sa predmetu podnikania v oblastiach:
   a/ sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby, firmy a organizácie vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí, poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom spoločnosti na účet čs. osôb
   b/ vývoz a dovoz vecí uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode a/ rozsahu povolenia
   c/ poskytovanie služieb zahraničným osobám, firmám a organizáciám na území ČSFR v zahraničnej forme - obchodného zastupovania, - konzultačné a poradenské činnosti vrátane uskutočňovania odborných sympózií a školení, - propagácie výrobkov a služieb vrátane účasti na veľtrhoch a výstavách, - technickoporadenská a servisná činnosť, vrátane prvádzkovania konsignačných skladov, - sprostredkovanie reklamy, inzercie kapacitami spoločnosti
   d/ dovoz vecí pre vlastnú potrebu spoločnosti a pre zabezpečenie vlastnej hospodárskej činnosti
   e/ kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   f/ prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti spoločnosti
   g/ vývoz vecí z produkcie súkromných podnikateľov a dovoz vecí pre ich potreby.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bošanský Vlčkova 9 Bratislava
   Ing. Ivan Majerčák Prešovská 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Bošanský Vlčkova 9 Bratislava
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   BM trade spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vlčkova 9 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   marketingová, sprostredkovacia, poradenská, konzultačná, expertizná, školiteľská a servisná činnosť v oblasti spotrebného priemyslu, chemického priemyslu, ťažkého strojárstva a hutníctva, poľnohospodárstva, kancelárskej, informačnej, automatizačnej výpočt. techniky a spotrebnej elektroniky, poľnohospodárskych a potravin. výrobkov, polotovarov a surovín vrátane činnosti z nich vyplývajúcich
   kompletná obchodná činnosť v uvedených oblastiach pod bodom 1/
   zahraničnoobchodná činnosť v zmysle § 4 zákona č.27/1991 Zb. týkajúca sa predmetu podnikania v oblastiach:
   a/ sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby, firmy a organizácie vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí, poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom spoločnosti na účet čs. osôb
   b/ vývoz a dovoz vecí uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode a/ rozsahu povolenia
   c/ poskytovanie služieb zahraničným osobám, firmám a organizáciám na území ČSFR v zahraničnej forme - obchodného zastupovania, - konzultačné a poradenské činnosti vrátane uskutočňovania odborných sympózií a školení, - propagácie výrobkov a služieb vrátane účasti na veľtrhoch a výstavách, - technickoporadenská a servisná činnosť, vrátane prvádzkovania konsignačných skladov, - sprostredkovanie reklamy, inzercie kapacitami spoločnosti
   d/ dovoz vecí pre vlastnú potrebu spoločnosti a pre zabezpečenie vlastnej hospodárskej činnosti
   e/ kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   f/ prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti spoločnosti
   g/ vývoz vecí z produkcie súkromných podnikateľov a dovoz vecí pre ich potreby.
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bošanský Vlčkova 9 Bratislava
   Ing. Ivan Majerčák Prešovská 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Bošanský Vlčkova 9 Bratislava