Create Invoice

HHOSS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name HHOSS
Status Destroyed
PIN 30840988
Date create 27 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat HHOSS
Klariská 6
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30840988
 • Registered seat: HHOSS, Klariská 6, Bratislava
 • Date create: 27 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   13.09.2006Zrušené obchodné meno:
   HHOSS, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Klariská 6 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   investorská, stavebno-organizačná a stavebno-montážna činnosť
   stavebno-inžinierska činnosť, najmä priamy výkon odborných činností na príprave stavieb koordinácia a kontrola realizácie dodávok stavieb a ich častí, komplexné riadenie investičnej akcie /Project Management/ a riadenie výstavby /Construction Management/
   činnosť vyššieho dodávateľa
   dodávateľská činnosť, najmä vykonávanie dodávky stavebnej a technologickej časti, alebo ich ucelených častí, dodávka stavebných materiálov, výrobkov, zariadení a remeselných prác, prenájom základných prostriedkov pre investičnú výstavbu, leasingové služby
   sprostredkovateľské, poradenské, zastupiteľské, informačné, konzultačné a marketigové služby v oblasti stavebníctva pre zahraničné a česko-slovenské právnické a fyzické osoby
   zabezpečenie investorskej a inžinierskej činnosti, vyhľadávanie vhodných partnerov pre účastníkov investičného procesu, technická a rozpočtová pomoc v stavebníctve, kalkulovanie stavebných prác, spracovanie podkladov pre tvorbu cien, zabezpečenie informácií pre rozhodovací proces v investorskej, projektovej a dodávateľskej činnosti stavieb
   činnosť realitnej kancelárie
   obchodná činnosť na území ČSFR, zahranično-obchodná činnosť a prevádzkovanie obchodných zariadení - všetko s tovarom, na ktorý nie je potrebné rozhodnutie štátnych orgánov podľa osobitných predpisov
   stravovacie, reštauračné a ubytovacie služby, rekreačné a športové služby
   Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Horváth Klariská 6 Bratislava
   Stanislav Haffner Rozvodná 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľudovít Horváth Klariská 6 Bratislava
   Stanislav Haffner Rozvodná 11 Bratislava
   27.12.1991Nové obchodné meno:
   HHOSS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Klariská 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   investorská, stavebno-organizačná a stavebno-montážna činnosť
   stavebno-inžinierska činnosť, najmä priamy výkon odborných činností na príprave stavieb koordinácia a kontrola realizácie dodávok stavieb a ich častí, komplexné riadenie investičnej akcie /Project Management/ a riadenie výstavby /Construction Management/
   činnosť vyššieho dodávateľa
   dodávateľská činnosť, najmä vykonávanie dodávky stavebnej a technologickej časti, alebo ich ucelených častí, dodávka stavebných materiálov, výrobkov, zariadení a remeselných prác, prenájom základných prostriedkov pre investičnú výstavbu, leasingové služby
   sprostredkovateľské, poradenské, zastupiteľské, informačné, konzultačné a marketigové služby v oblasti stavebníctva pre zahraničné a česko-slovenské právnické a fyzické osoby
   zabezpečenie investorskej a inžinierskej činnosti, vyhľadávanie vhodných partnerov pre účastníkov investičného procesu, technická a rozpočtová pomoc v stavebníctve, kalkulovanie stavebných prác, spracovanie podkladov pre tvorbu cien, zabezpečenie informácií pre rozhodovací proces v investorskej, projektovej a dodávateľskej činnosti stavieb
   činnosť realitnej kancelárie
   obchodná činnosť na území ČSFR, zahranično-obchodná činnosť a prevádzkovanie obchodných zariadení - všetko s tovarom, na ktorý nie je potrebné rozhodnutie štátnych orgánov podľa osobitných predpisov
   stravovacie, reštauračné a ubytovacie služby, rekreačné a športové služby
   Noví spoločníci:
   Ľudovít Horváth Klariská 6 Bratislava
   Stanislav Haffner Rozvodná 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľudovít Horváth Klariská 6 Bratislava
   Stanislav Haffner Rozvodná 11 Bratislava