Create Invoice

AMS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AMS
Status Destroyed
PIN 30841097
Date create 30 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat AMS
Viktorínova 2
82108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30841097
 • Registered seat: AMS, Viktorínova 2, 82108, Bratislava
 • Date create: 30 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.07.2004Zrušené obchodné meno:
   AMS, spol. s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Viktorínova 2 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, (s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní)
   poskytovanie softwaru
   montáž a oprava kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, montáž a oprava výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky a výpočtovej techniky
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   leasing spotrebného, priemyselného tovaru, strojov, prístrojov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Pěčka Račianska 4 Bratislava
   Ing. Ján Pivarník Pifflova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Pěčka - riaditeľ Račianska 4 Bratislava
   Ing. Ján Pivarník - riaditeľ Pifflova 3 Bratislava
   22.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Pěčka Račianska 4 Bratislava
   Ing. Ján Pivarník Pifflova 3 Bratislava
   21.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Pěčka Račianska 4 Bratislava
   Ján Pivarník Pifflova 3 Bratislava
   22.04.1997Nové sidlo:
   Viktorínova 2 Bratislava 821 08
   21.04.1997Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 37 Bratislava 831 04
   25.01.1995Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 37 Bratislava 831 04
   24.01.1995Zrušené sidlo:
   Mýtna 2 Bratislava 811 07
   31.05.1994Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   leasing spotrebného, priemyselného tovaru, strojov, prístrojov
   09.12.1993Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Pěčka Račianska 4 Bratislava
   Ján Pivarník Pifflova 3 Bratislava
   08.12.1993Zrušeny spoločníci:
   Miloslav Donar A. Mráza 15 Bratislava
   Ing. Miroslav Pěčka Račianska 4 Bratislava
   Ing. Ján Pivarník Pifflova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Donar - riaditeľ
   18.01.1993Nové sidlo:
   Mýtna 2 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, (s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní)
   poskytovanie softwaru
   montáž a oprava kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, montáž a oprava výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky a výpočtovej techniky
   Noví spoločníci:
   Miloslav Donar A. Mráza 15 Bratislava
   Ing. Miroslav Pěčka Račianska 4 Bratislava
   Ing. Ján Pivarník Pifflova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloslav Donar - riaditeľ
   Ing. Miroslav Pěčka - riaditeľ Račianska 4 Bratislava
   Ing. Ján Pivarník - riaditeľ Pifflova 3 Bratislava
   17.01.1993Zrušené sidlo:
   A. Mráza 15 Bratislava 821 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so surovinami, polovýrobkami a produktami odborov : poľnohospodárskej, lesnej a potravinárskej výroby, vrátane prevádzania veľkoskladu potravín
   veľkoobchodná, maloobchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti strojárenského, spotrebného, textilného, stavebného, elektrotechnického, drevospracujúceho, chemického, kožiarenského, keramikárského a hutníckeho priemyslu, športových, kancelárskych a školských potrieb
   výroba a montáž priemyselných, textilných, stavebných, kožiarenských, chemických, potravinárskych a strojárských výrobkov, ďalej výrobkov elektrotechnického, drevospracujúceho a hutníckeho priemyslu a výrobkov užitkovej keramiky vrátane adjustácie
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti vodárenských zariadení, meracej, regulačnej a zdravotníckej techniky a zariadení na prevádzkovanie ekologických stavieb a projektov
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky
   predaj, kúpa a sprostredkovanie osobných a nákladných automobilov a s tým súvisiaca činnosť ako predaj, kúpa a sprostredkovavanie náhradných súčiastok, opravárenská činnosť, zriadenie autoservisu
   marketing, prieskum trhu, propagácia a reklama, vrátane zabazpečenia tlačiarenských a polygrafických prác
   komisionálny predaj súvisiaci s predmetom činnosti
   obchodná činnosť so živými zvieratami
   obchodná činnosť spojená s prevádzaním reštauračných zariadení
   zabezpečenie a poskytovanie ubytovacích služieb
   zahraničnoobchodná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti, mimo komodít na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   Zrušeny spoločníci:
   Miloslav Donar A. Mráza 15 Bratislava
   Ján Pivarník Pifflova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   AMS, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   A. Mráza 15 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so surovinami, polovýrobkami a produktami odborov : poľnohospodárskej, lesnej a potravinárskej výroby, vrátane prevádzania veľkoskladu potravín
   veľkoobchodná, maloobchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti strojárenského, spotrebného, textilného, stavebného, elektrotechnického, drevospracujúceho, chemického, kožiarenského, keramikárského a hutníckeho priemyslu, športových, kancelárskych a školských potrieb
   výroba a montáž priemyselných, textilných, stavebných, kožiarenských, chemických, potravinárskych a strojárských výrobkov, ďalej výrobkov elektrotechnického, drevospracujúceho a hutníckeho priemyslu a výrobkov užitkovej keramiky vrátane adjustácie
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti vodárenských zariadení, meracej, regulačnej a zdravotníckej techniky a zariadení na prevádzkovanie ekologických stavieb a projektov
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky
   predaj, kúpa a sprostredkovanie osobných a nákladných automobilov a s tým súvisiaca činnosť ako predaj, kúpa a sprostredkovavanie náhradných súčiastok, opravárenská činnosť, zriadenie autoservisu
   marketing, prieskum trhu, propagácia a reklama, vrátane zabazpečenia tlačiarenských a polygrafických prác
   komisionálny predaj súvisiaci s predmetom činnosti
   obchodná činnosť so živými zvieratami
   obchodná činnosť spojená s prevádzaním reštauračných zariadení
   zabezpečenie a poskytovanie ubytovacích služieb
   zahraničnoobchodná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti, mimo komodít na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Miloslav Donar A. Mráza 15 Bratislava
   Ján Pivarník Pifflova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia