Create Invoice

Mr.DIXY ´ S Internacional - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Mr.DIXY ´ S Internacional
Status Destroyed
PIN 30841232
Date create 30 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Mr.DIXY ´ S Internacional
Tajovského 5
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30841232
 • Registered seat: Mr.DIXY ´ S Internacional, Tajovského 5, Bratislava
 • Date create: 30 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.07.2008Zrušené obchodné meno:
   Mr.DIXY ´ S Internacional, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Tajovského 5 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť so sortimentom potravinárskeho priemyslu
   obchod s tovarom všetkého druhu so zameraním na zahraničný obchod
   obstarávateľské a sprostredkovateľské služby pre československé a zahraničné osoby
   propagačné činnosť všetkého druhu, vrátane poradenstva v oblasti reklamy, prípravy a realizácie propagačných akcií
   konzultačné a poradenské služby v oblasti obchodných a sprostredkovateľských činností, marketingu, finančníctva, podnikovej ekonomiky, turistiky a cestovného ruchu
   sprostredkovateľské činnosti pri predaji, kúpe a prenájme nehnuteľného majetku
   prenájom, sprostredkovanie a prevádzkovanie hracích automatov
   výroba a montáž hracích automatov
   výroba spotrebných a dekoračných predmetov
   poskytovanie služieb v oblasti športu, telesnej kultúry a rehabilitácie
   prevádzkovanie ubytovacích, gastronomických a kultúrnospoločenských zariadení
   uskutočňovanie obhodnotechnických služieb, vrátane servisu na tovary vyrobené spoločnosťou v ČSFR, alebo dovezené spoločnosťou do ČSFR za účelom predaja a prenájmu
   uskutočňovanie agentúrnych činností v oblasti reprodukovaného umenia, vrátane reklamy, obchodu a sprostredkovania
   tlačiarenská výroba a služby v oblasti polygrafickej, reprografickej a rozmnožovacej techniky
   Zrušeny spoločníci:
   Intercoma, spol. s r.o. Tajovského 5 Bratislava
   Jozef Steinhuber Klopferstrasse 21 Knittelfeld Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   Mr.DIXY ´ S Internacional, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tajovského 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť so sortimentom potravinárskeho priemyslu
   obchod s tovarom všetkého druhu so zameraním na zahraničný obchod
   obstarávateľské a sprostredkovateľské služby pre československé a zahraničné osoby
   propagačné činnosť všetkého druhu, vrátane poradenstva v oblasti reklamy, prípravy a realizácie propagačných akcií
   konzultačné a poradenské služby v oblasti obchodných a sprostredkovateľských činností, marketingu, finančníctva, podnikovej ekonomiky, turistiky a cestovného ruchu
   sprostredkovateľské činnosti pri predaji, kúpe a prenájme nehnuteľného majetku
   prenájom, sprostredkovanie a prevádzkovanie hracích automatov
   výroba a montáž hracích automatov
   výroba spotrebných a dekoračných predmetov
   poskytovanie služieb v oblasti športu, telesnej kultúry a rehabilitácie
   prevádzkovanie ubytovacích, gastronomických a kultúrnospoločenských zariadení
   uskutočňovanie obhodnotechnických služieb, vrátane servisu na tovary vyrobené spoločnosťou v ČSFR, alebo dovezené spoločnosťou do ČSFR za účelom predaja a prenájmu
   uskutočňovanie agentúrnych činností v oblasti reprodukovaného umenia, vrátane reklamy, obchodu a sprostredkovania
   tlačiarenská výroba a služby v oblasti polygrafickej, reprografickej a rozmnožovacej techniky
   Noví spoločníci:
   Intercoma, spol. s r.o. Tajovského 5 Bratislava
   Jozef Steinhuber Klopferstrasse 21 Knittelfeld Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia