Create Invoice

POĽNOFOND - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name POĽNOFOND
Status Destroyed
PIN 30841267
Date create 31 December 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat POĽNOFOND
Lamačská 1
84105
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30841267
 • Registered seat: POĽNOFOND, Lamačská 1, 84105, Bratislava
 • Date create: 31 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.12.2002Zrušené obchodné meno:
   POĽNOFOND, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Lamačská 1 Bratislava 841 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov a plodov za účelom ich spracovanie alebo ďalšieho predaja
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Monika bucholcerová - člen Letná 680/7 Sliač
   Ivan Ftáček - predseda Bošániho 1 Bratislava
   František Ivicze - člen Pionierska 294/5 Šaľa
   15.12.1999Nové obchodné meno:
   POĽNOFOND, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov a plodov za účelom ich spracovanie alebo ďalšieho predaja
   14.12.1999Zrušené obchodné meno:
   Investičný fond 5D a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   fond zhromažďuje peňažné prostriedky právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní podľa zákona číslo 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch
   18.08.1998Nový štatutárny orgán:
   Monika bucholcerová - člen Letná 680/7 Sliač
   Ivan Ftáček - predseda Bošániho 1 Bratislava
   František Ivicze - člen Pionierska 294/5 Šaľa
   17.08.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bertolčič - člen Pekná cesta 27 Bratislava
   Ing. Henrieta Ceconíková - člen Sklodowskej 9 Bratislava
   Ing.arch. Rudolf Kraščenič - predseda 32 Hviezdoslavov
   23.01.1998Nové sidlo:
   Lamačská 1 Bratislava 841 05
   22.01.1998Zrušené sidlo:
   Miletičova 20 Bratislava 821 08
   25.04.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bertolčič - člen Pekná cesta 27 Bratislava
   Ing. Henrieta Ceconíková - člen Sklodowskej 9 Bratislava
   Ing.arch. Rudolf Kraščenič - predseda 32 Hviezdoslavov
   24.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bertolčič - člen Pekná cesta 27 Bratislava
   Ing. Jozef Hutyra - člen Heyrovského 6 Bratislava
   Ing.arch. Rudolf Kraščenič - predseda 32 Hviezdoslavov
   20.03.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bertolčič - člen Pekná cesta 27 Bratislava
   Ing. Jozef Hutyra - člen Heyrovského 6 Bratislava
   Ing.arch. Rudolf Kraščenič - predseda 32 Hviezdoslavov
   19.03.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bertolčič Pekná cesta 27 Bratislava
   Ing. Jozef Kožár Zadunajská 7 Bratislava
   Ing.arch. Rudolf Kraščenič 32 Hviezdoslavov
   29.11.1993Nové obchodné meno:
   Investičný fond 5D a.s.
   Nové predmety činnosti:
   fond zhromažďuje peňažné prostriedky právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní podľa zákona číslo 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Kožár Zadunajská 7 Bratislava
   Ing.arch. Rudolf Kraščenič 32 Hviezdoslavov
   28.11.1993Zrušené obchodné meno:
   FOND 5 D a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   Investovanie (investičný postup) v zmysle § 17 ods. 3 nariadenia vlády ČSFR č. 383/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov a nasledne potom hospodárenie s prostriedkami FONDU D a.s., ktoré zahrňuje najmä nákup a predaj cenných papierov, nákup a predaj majetkových účastín, nákup a predaj pozemkov a nehnuteľností.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ctibor Bánsky Silvánska 19 Bratislava
   Ing. Arpád Kraščenič 51 Hviezdoslavov
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   FOND 5 D a.s.
   Nové sidlo:
   Miletičova 20 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Investovanie (investičný postup) v zmysle § 17 ods. 3 nariadenia vlády ČSFR č. 383/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov a nasledne potom hospodárenie s prostriedkami FONDU D a.s., ktoré zahrňuje najmä nákup a predaj cenných papierov, nákup a predaj majetkových účastín, nákup a predaj pozemkov a nehnuteľností.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ctibor Bánsky Silvánska 19 Bratislava
   Ing. Vladimír Bertolčič Pekná cesta 27 Bratislava
   Ing. Arpád Kraščenič 51 Hviezdoslavov