Create Invoice

ÚSPECH 2000 Beta Investičný privatizačný fond, akciová, ÚSPECH 2000 Beta Investičný privatizačný fond /skrátený názov/ - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ÚSPECH 2000 Beta Investičný privatizačný fond, akciová, ÚSPECH 2000 Beta Investičný privatizačný fond /skrátený názov/
Status Destroyed
PIN 30841399
Date create 31 December 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat ÚSPECH 2000 Beta Investičný privatizačný fond, akciová, ÚSPECH 2000 Beta Investičný privatizačný fond /skrátený názov/
Trnavské Mýto 1
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30841399
 • Registered seat: ÚSPECH 2000 Beta Investičný privatizačný fond, akciová, ÚSPECH 2000 Beta Investičný privatizačný fond /skrátený názov/, Trnavské Mýto 1, Bratislava
 • Date create: 31 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.05.2007Zrušené obchodné meno:
   ÚSPECH 2000 Beta Investičný privatizačný fond, akciová spoločnosť,ÚSPECH 2000 Beta Investičný privatizačný fond a.s./skrátený názov/v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Trnavské Mýto 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   investovanie /proces investovania/ v zmysle § 17 ods. 3 nariadenia vlády ČSFR čis. 383/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov
   hospodárenie s prostriedkami fondu, to zahŕňa predovšetkým nákup, prípadne predaj cenných papierov /akcie spoločností, rôzne druhy dlhopisov, vrátane štátnych obligácií/, alebo nadobúdanie, prípadne predaj podielov na majetku fondu s cieľom zhodnotenia majetku fondu. Hospodárenie s majetkom fondu sa sústreďuje na vyvážený nárast hodnoty majetku fondu a zaistenie previdelných výnosov z tohto majetku.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Zoroslav Kollár - likvidátor Sabinovská 11 Bratislava
   Dr. Jörg Jakobljevich - predseda predstavenstva Gugitzgasse 10/5 Wien 1190 Rakúska republika
   Mag. Florian Stetter Kirchengasse 31 Wien 1070 Rakúska republika
   Dr. Michael Tojner Lerchengasse 31 Wien 1080 Rakúska republika
   03.02.1999Nové obchodné meno:
   ÚSPECH 2000 Beta Investičný privatizačný fond, akciová spoločnosť,ÚSPECH 2000 Beta Investičný privatizačný fond a.s./skrátený názov/v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Zoroslav Kollár - likvidátor Sabinovská 11 Bratislava
   02.02.1999Zrušené obchodné meno:
   ÚSPECH 2000 Beta Investičný privatizačný fond, akciová spoločnosť,ÚSPECH 2000 Beta Investičný privatizačný fond a.s./skrátený názov/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   ÚSPECH 2000 Beta Investičný privatizačný fond, akciová spoločnosť,ÚSPECH 2000 Beta Investičný privatizačný fond a.s./skrátený názov/
   Nové sidlo:
   Trnavské Mýto 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   investovanie /proces investovania/ v zmysle § 17 ods. 3 nariadenia vlády ČSFR čis. 383/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov
   hospodárenie s prostriedkami fondu, to zahŕňa predovšetkým nákup, prípadne predaj cenných papierov /akcie spoločností, rôzne druhy dlhopisov, vrátane štátnych obligácií/, alebo nadobúdanie, prípadne predaj podielov na majetku fondu s cieľom zhodnotenia majetku fondu. Hospodárenie s majetkom fondu sa sústreďuje na vyvážený nárast hodnoty majetku fondu a zaistenie previdelných výnosov z tohto majetku.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dr. Jörg Jakobljevich - predseda predstavenstva Gugitzgasse 10/5 Wien 1190 Rakúska republika
   Mag. Florian Stetter Kirchengasse 31 Wien 1070 Rakúska republika
   Dr. Michael Tojner Lerchengasse 31 Wien 1080 Rakúska republika