Create Invoice

TRUCKCENTER BRATISLAVA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TRUCKCENTER BRATISLAVA
Status Destroyed
PIN 30841518
Date create 31 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat TRUCKCENTER BRATISLAVA
Kaukazská ul.-areál š.p. Doprastav
85101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30841518
 • Registered seat: TRUCKCENTER BRATISLAVA, Kaukazská ul.-areál š.p. Doprastav, 85101, Bratislava
 • Date create: 31 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.12.1995Zrušené obchodné meno:
   TRUCKCENTER BRATISLAVA, spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Kaukazská Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel a inej techniky
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nebytových priestorov vrátane doplnkových služieb
   prevádzkovanie odstavných plôch
   Zrušeny spoločníci:
   Slov-Truck-Center a.s. Kopčianska 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Oľga Koňuchová Ondavská 2 Bratislava
   03.10.1994Noví spoločníci:
   Slov-Truck-Center a.s. Kopčianska 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Oľga Koňuchová Ondavská 2 Bratislava
   02.10.1994Zrušeny predmety činnosti:
   oprava motorových vozidiel
   zabezpečovanie nehodovej služby
   distribúcia tovarov, adjustačná činnosť, skladovanie
   sprostredkovateľská činnosť a vybavovanie colných formalít
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   propagačná činnosť
   ubytovacie služby
   pohostinská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   SLOV-Truck-Center a.s. Kutlíkova 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Porkert V.P. Tótha 97/4 Zvolen
   05.05.1994Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Porkert V.P. Tótha 97/4 Zvolen
   04.05.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Hájek Mamatejova 9 Bratislava
   Ing. Vincent Novák Bilíkova 8 Bratislava
   24.05.1993Nové sidlo:
   Kaukazská Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   oprava motorových vozidiel
   zabezpečovanie nehodovej služby
   prenájom motorových vozidiel a inej techniky
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   distribúcia tovarov, adjustačná činnosť, skladovanie
   sprostredkovateľská činnosť a vybavovanie colných formalít
   prenájom nebytových priestorov vrátane doplnkových služieb
   prevádzkovanie odstavných plôch
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   propagačná činnosť
   ubytovacie služby
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   SLOV-Truck-Center a.s. Kutlíkova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Hájek Mamatejova 9 Bratislava
   Ing. Vincent Novák Bilíkova 8 Bratislava
   23.05.1993Zrušené sidlo:
   Kaukazská ul.-areál š.p. Doprastav Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   oprava motorových vozidiel
   prenájom motorových vozidiel a inej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /export-import/
   distribúcia tovaru od výrobcov do obchodnej siete, adjustačná činnosť, skladovacia činnosť
   sprostredkovateľská činnosť a vybavovanie colných formalít
   ubytovacie služby
   pohostinská činnosť
   zabezpečovanie nehodovej služby
   prenájom nebytových priestorov
   prevádzkovanie odstavných plôch
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov, propagačná činnosť.
   Zrušeny spoločníci:
   Slov-Truck-Center a.s. Kutlíkova 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.07.1992Nové predmety činnosti:
   oprava motorových vozidiel
   prenájom motorových vozidiel a inej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /export-import/
   distribúcia tovaru od výrobcov do obchodnej siete, adjustačná činnosť, skladovacia činnosť
   sprostredkovateľská činnosť a vybavovanie colných formalít
   ubytovacie služby
   pohostinská činnosť
   zabezpečovanie nehodovej služby
   prenájom nebytových priestorov
   prevádzkovanie odstavných plôch
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov, propagačná činnosť.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   12.07.1992Zrušeny predmety činnosti:
   a/ poskytovanie služieb domácim a zahraničným dopravcom /vodičom a vozidlám/ formou technickej pomoci, zabezpečovania odpočinku, stravovania a všetkých služieb pre vodičov vozidlá a prepravovaný tovar
   b/ predaj a distribúcia tovaru od výrobcov do obchodnej siete, vrátane balenia, sklado- vania, expedovania
   c/ predaj a prenájom vozidiel a inej techniky zabezpečovanie nehodovej služby, vybavovanie celných formalít
   d/ predaj výrobkov, polotovarov a surovín rafinérskeho a petrochemického priemyslu na území ČSFR i v zahraničí
   e/ poskytovanie obchodno-technických služieb a vykonávanie marketingovej činnosti
   f/ zahranično obchodná činnosť v zmysle platných predpisov
   g/ propagačná a poradenská činnosť
   h/ investičná činnosť pre potreby materiálovej základne spoločnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   TRUCKCENTER BRATISLAVA, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Kaukazská ul.-areál š.p. Doprastav Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ poskytovanie služieb domácim a zahraničným dopravcom /vodičom a vozidlám/ formou technickej pomoci, zabezpečovania odpočinku, stravovania a všetkých služieb pre vodičov vozidlá a prepravovaný tovar
   b/ predaj a distribúcia tovaru od výrobcov do obchodnej siete, vrátane balenia, sklado- vania, expedovania
   c/ predaj a prenájom vozidiel a inej techniky zabezpečovanie nehodovej služby, vybavovanie celných formalít
   d/ predaj výrobkov, polotovarov a surovín rafinérskeho a petrochemického priemyslu na území ČSFR i v zahraničí
   e/ poskytovanie obchodno-technických služieb a vykonávanie marketingovej činnosti
   f/ zahranično obchodná činnosť v zmysle platných predpisov
   g/ propagačná a poradenská činnosť
   h/ investičná činnosť pre potreby materiálovej základne spoločnosti
   Noví spoločníci:
   Slov-Truck-Center a.s. Kutlíkova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia