Create Invoice

Výskum a Analýza Materiálov - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Výskum a Analýza Materiálov
Status Destroyed
PIN 30841593
Date create 31 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Výskum a Analýza Materiálov
Lamačská 1
83330
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30841593
 • Registered seat: Výskum a Analýza Materiálov, Lamačská 1, 83330, Bratislava
 • Date create: 31 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.11.2005Zrušené obchodné meno:
   Výskum a Analýza Materiálov, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lamačská 1 Bratislava 833 30
   Zrušeny predmety činnosti:
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti analýz tuhých látok, kvapalín a plynov
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kováč , Csc. Muškátova 6 Bratislava 821 01
   Ing. Jozef Dobrovodský Záhradnícka 41 Bratislava 821 08
   Ing. Marian Diklič Gesseyova 39 Bratislava 851 03
   RNDr. Štefan Krnáč Štefánikova 21 Lučenec 984 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kováč , Csc. Muškátova 6 Bratislava 821 01
   Ing. Jozef Dobrovodský Záhradnícka 41 Bratislava 821 08
   Ing. Marian Diklič Gesseyova 39 Bratislava 851 03
   RNDr. Štefan Krnáč Štefánikova 21 Lučenec 984 01
   22.07.1994Nové predmety činnosti:
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti analýz tuhých látok, kvapalín a plynov
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kováč , Csc. Muškátova 6 Bratislava 821 01
   Ing. Jozef Dobrovodský Záhradnícka 41 Bratislava 821 08
   Ing. Marian Diklič Gesseyova 39 Bratislava 851 03
   RNDr. Štefan Krnáč Štefánikova 21 Lučenec 984 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kováč , Csc. Muškátova 6 Bratislava 821 01
   Ing. Jozef Dobrovodský Záhradnícka 41 Bratislava 821 08
   Ing. Marian Diklič Gesseyova 39 Bratislava 851 03
   RNDr. Štefan Krnáč Štefánikova 21 Lučenec 984 01
   21.07.1994Zrušeny predmety činnosti:
   1.činnosť v oblasti výskumu a analýz tuhých látok, kvapalín a plynov všeobecne
   2.vývojová a výrobná činnosť v oblasti technologie a techniky pre činnosť podľa 1
   3.všeobecne tuzemská a zahranično-obchodná činnosť okrem komodít na ktoré je potrebné osobitné povolenie podľa platných predpisov
   4.zastupovanie zahraničných podnikov v ČSFR
   5.zastupovanie česko-slovenských podnikov v zahraničí
   6.sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť vo vzťahu k zahraničným a tuzemským osobám v ČSFR a v zahraničí
   7.konzultačná, marketingoví, leasingové a servisné služby v oblastiach podľa bodov 1 až 6
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Diklič Gesseyova 39 Bratislava
   Ing. Jozef Dobrovodský Záhradnícka 41 Bratislava
   Ing. Peter Kováč , Csc. Muškátova 6 Bratislava
   Ing. Márius Pavlovič I. Bukovčana 28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   Výskum a Analýza Materiálov, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská 1 Bratislava 833 30
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1.činnosť v oblasti výskumu a analýz tuhých látok, kvapalín a plynov všeobecne
   2.vývojová a výrobná činnosť v oblasti technologie a techniky pre činnosť podľa 1
   3.všeobecne tuzemská a zahranično-obchodná činnosť okrem komodít na ktoré je potrebné osobitné povolenie podľa platných predpisov
   4.zastupovanie zahraničných podnikov v ČSFR
   5.zastupovanie česko-slovenských podnikov v zahraničí
   6.sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť vo vzťahu k zahraničným a tuzemským osobám v ČSFR a v zahraničí
   7.konzultačná, marketingoví, leasingové a servisné služby v oblastiach podľa bodov 1 až 6
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Diklič Gesseyova 39 Bratislava
   Ing. Jozef Dobrovodský Záhradnícka 41 Bratislava
   Ing. Peter Kováč , Csc. Muškátova 6 Bratislava
   Ing. Márius Pavlovič I. Bukovčana 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia