Create Invoice

RANRO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name RANRO
Status In liquidation
PIN 30841640
TIN 2020866947
Date create 31 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat RANRO
Šaštínska 23
84105
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30841640 TIN: 2020866947
 • Registered seat: RANRO, Šaštínska 23, 84105, Bratislava
 • Date create: 31 December 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Mario Šturdík Šaštínska 23 Bratislava 13.01.1995
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Mario Šturdík 3 320 € (50%) Šaštínska 23 Bratislava
  František Koporec 3 320 € (50%) Láb
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.10.2006Nové obchodné meno:
   RANRO, spol. s r.o. v likvidácii
   18.10.2006Zrušené obchodné meno:
   RANRO, spol. s r.o.
   13.01.1995Nové sidlo:
   Šaštínska 23 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Mario Šturdík Šaštínska 23 Bratislava
   František Koporec 347 Láb
   Nový štatutárny orgán:
   Mario Šturdík Šaštínska 23 Bratislava
   12.01.1995Zrušené sidlo:
   Robotnícka 8 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Anna Čabáková Estónska 4 Bratislava
   Rastislav Dubeň Landauova 6 Bratislava
   Roman Dubeň Robotnícka 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Dubeň Robotnícka 8 Bratislava
   29.06.1994Nové sidlo:
   Robotnícka 8 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie výkonu služieb
   sprostredkovanie kúpy a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením)
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Roman Dubeň Robotnícka 8 Bratislava
   28.06.1994Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským a zahraničným právnickým a fyzic- kým osobám
   Zahranično-obchodná činnosť export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povole- nie FMZO
   Zastupovanie a sprostredkovanie obchodných činností a služieb vrátane propagačnej čin- nosti
   Zriaďovanie stredísk obchodu a služieb, zriaďovanie obchodný zastúpení na území ČSFR
   Poskytovanie poradenskej, konzultačnej a odbornej pomoci pri umiestňovaní iných ob- chodných aktivít
   Zavádzanie nových výrobných technológií, montážnej a inej výrobnej činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   RANRO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským a zahraničným právnickým a fyzic- kým osobám
   Zahranično-obchodná činnosť export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povole- nie FMZO
   Zastupovanie a sprostredkovanie obchodných činností a služieb vrátane propagačnej čin- nosti
   Zriaďovanie stredísk obchodu a služieb, zriaďovanie obchodný zastúpení na území ČSFR
   Poskytovanie poradenskej, konzultačnej a odbornej pomoci pri umiestňovaní iných ob- chodných aktivít
   Zavádzanie nových výrobných technológií, montážnej a inej výrobnej činnosti
   Noví spoločníci:
   Anna Čabáková Estónska 4 Bratislava
   Rastislav Dubeň Landauova 6 Bratislava
   Roman Dubeň Robotnícka 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia