Create Invoice

MONA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MONA
Status Destroyed
PIN 30841747
Date create 31 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat MONA
Fraňa Kráľa 31
81105
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30841747
 • Registered seat: MONA, Fraňa Kráľa 31, 81105, Bratislava
 • Date create: 31 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.07.2007Zrušené obchodné meno:
   MONA spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Fraňa Kráľa 31 Bratislava 811 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   architektonicko-interiérové riešenie priestorov, interiérových prvkov a interiérový desing, sprostredkovanie a realizácia architektonických,interiérových a designerských prvkov
   technická realizácia výstav
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie (tovary, ktorých predaj si vyžaduje licencia možno predávať len po jej získaní)
   leasing, spotrebného a priemyselného tovaru
   špedičná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Monika Šutá Fraňa Kráľa 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. arch. Monika Šutá Fraňa Kráľa 31 Bratislava
   17.05.1993Nové sidlo:
   Fraňa Kráľa 31 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   architektonicko-interiérové riešenie priestorov, interiérových prvkov a interiérový desing, sprostredkovanie a realizácia architektonických,interiérových a designerských prvkov
   technická realizácia výstav
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie (tovary, ktorých predaj si vyžaduje licencia možno predávať len po jej získaní)
   leasing, spotrebného a priemyselného tovaru
   špedičná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. arch. Monika Šutá Fraňa Kráľa 31 Bratislava
   16.05.1993Zrušené sidlo:
   Fraňa Kráľa 31 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   architektonicko-interiérové riešenie priestorov, interiérových prvkov a intoriérový design, sprostredkovanie a realizácia architektonických, interiérových a designerských prvkov, zriaďovanie galérií, výstav a vernisáží výtvarných prác, poskytovanie služieb v oblasti občerstvenia a reštauračného stravovania, nákup a predaj umeleckých diel, spotebného tovaru, potravín a nápojov, maloobchodná a reštauračná činnosť za celú oblasť podnikania, marketingová, sprostredkovateľská a servisná činnosť za celú oblasť podnikania, účasť na iných podnikoch s podobným predmetom činnosti, poskytovanie prenájmu predmetov a výrobkov, ktorých vlastníkom je MONA spol. s r.o. - za úplatu /leasing/, dopravná a špedičná činnosť výrobkov a služieb v rámci celej oblasti podnikania, zahranično-obchodná činnosť za celú oblasť podnikania okrem komodít, na ktoré je potrebné osobitné povolenie FMZO
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   MONA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Fraňa Kráľa 31 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   architektonicko-interiérové riešenie priestorov, interiérových prvkov a intoriérový design, sprostredkovanie a realizácia architektonických, interiérových a designerských prvkov, zriaďovanie galérií, výstav a vernisáží výtvarných prác, poskytovanie služieb v oblasti občerstvenia a reštauračného stravovania, nákup a predaj umeleckých diel, spotebného tovaru, potravín a nápojov, maloobchodná a reštauračná činnosť za celú oblasť podnikania, marketingová, sprostredkovateľská a servisná činnosť za celú oblasť podnikania, účasť na iných podnikoch s podobným predmetom činnosti, poskytovanie prenájmu predmetov a výrobkov, ktorých vlastníkom je MONA spol. s r.o. - za úplatu /leasing/, dopravná a špedičná činnosť výrobkov a služieb v rámci celej oblasti podnikania, zahranično-obchodná činnosť za celú oblasť podnikania okrem komodít, na ktoré je potrebné osobitné povolenie FMZO
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Monika Šutá Fraňa Kráľa 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia