Create Invoice

MOZITEX - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MOZITEX
Status Destroyed
PIN 30841887
Date create 30 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat MOZITEX
Jammnického 2
84105
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30841887
 • Registered seat: MOZITEX, Jammnického 2, 84105, Bratislava
 • Date create: 30 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.02.2009Zrušené obchodné meno:
   MOZITEX spol. s r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Jammnického 2 Bratislava 841 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí, na základe zmlúv o obstarávaní záležitostím, menom organizácie na účet čs. osôb.
   b/ Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre zahraničné osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí na základe zmlúv.
   c/ Vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb., ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a ďalších činností, k ich prevedeniu s vyžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti uskutočňované pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode "a" rozsahu povolenie.
   d/ Dovoz vecí pre zabezpečenie vklastnej ho- spodárskej činnosti organizácie - zabezpečovaie služieb v oblasti aktívneho a pasívneho cestovného ruchu okrem cestovnej kancelárie - zabezpečovanie služieb pre obyvateľstvo v oblasti prevádzkovania obchodných za- riadení, hotelov, motelov, motorestov, reštaurácií, kaviarní, cukrární a čerpacích staníc pohonných hmôt - zabezpečovanie služieb pre obyvateľstvo v oblsti prevádzkovania opravárenských zariadení - zriadenie a prevádzkovanie výrobných zariadení a prevádzok
   e/ Inžinierska činnosť
   U tovaru, na ktorého vývoz a dovoz je potrebné osobitné povolenie je možné ho vyvážať a dovážať len za základe tohto povolenia.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vojtech Mozgay Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Jaro Zitvanský 127 Glen Cove Avenue, Glen Cove 11/542 New York USA
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   04.11.1993Nové obchodné meno:
   MOZITEX spol. s r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   03.11.1993Zrušené obchodné meno:
   MOZITEX, spol. s r. o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.07.1992Nové sidlo:
   Jammnického 2 Bratislava 841 05
   15.07.1992Zrušené sidlo:
   Vajnorská 1 Bratislava 815 70
   11.05.1992Nové sidlo:
   Vajnorská 1 Bratislava 815 70
   10.05.1992Zrušené sidlo:
   Jamnického 2 Bratislava
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   MOZITEX, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Jamnického 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí, na základe zmlúv o obstarávaní záležitostím, menom organizácie na účet čs. osôb.
   b/ Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre zahraničné osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí na základe zmlúv.
   c/ Vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb., ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a ďalších činností, k ich prevedeniu s vyžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti uskutočňované pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode "a" rozsahu povolenie.
   d/ Dovoz vecí pre zabezpečenie vklastnej ho- spodárskej činnosti organizácie - zabezpečovaie služieb v oblasti aktívneho a pasívneho cestovného ruchu okrem cestovnej kancelárie - zabezpečovanie služieb pre obyvateľstvo v oblasti prevádzkovania obchodných za- riadení, hotelov, motelov, motorestov, reštaurácií, kaviarní, cukrární a čerpacích staníc pohonných hmôt - zabezpečovanie služieb pre obyvateľstvo v oblsti prevádzkovania opravárenských zariadení - zriadenie a prevádzkovanie výrobných zariadení a prevádzok
   e/ Inžinierska činnosť
   U tovaru, na ktorého vývoz a dovoz je potrebné osobitné povolenie je možné ho vyvážať a dovážať len za základe tohto povolenia.
   Noví spoločníci:
   Ing. Vojtech Mozgay Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Jaro Zitvanský 127 Glen Cove Avenue, Glen Cove 11/542 New York USA
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia