Create Invoice

BCX - INVEST investičný fond - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BCX - INVEST investičný fond
Status Destroyed
PIN 30850801
Date create 30 December 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat BCX - INVEST investičný fond
Páričkova 18
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30850801
 • Registered seat: BCX - INVEST investičný fond, Páričkova 18, Bratislava
 • Date create: 30 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.08.1993Zrušené obchodné meno:
   BCX - INVEST investičný fond a.s.
   Zrušené sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním akcií, za účelom ich použitia na účasti na podnikaní /kolektívne investovanie/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Hrín Drobného 4 Bratislava
   Ing. Ján Prelec - predseda Tekovská 9 Bratislava
   Ing. Július Pribylinec Drábikova 2 Bratislava
   20.05.1993Nové obchodné meno:
   BCX - INVEST investičný fond a.s.
   Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním akcií, za účelom ich použitia na účasti na podnikaní /kolektívne investovanie/
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Július Pribylinec Drábikova 2 Bratislava
   19.05.1993Zrušené obchodné meno:
   BCX - INVEST akciova spoločnosť BCX - INVEST a.s. (skrátený názov)
   Zrušeny predmety činnosti:
   Nákup a predaj akcií za investičné kupony Investovanie /investičný postup/ v zmysle § 17 odst. 3 nariadenia vlády ČSFR č. 383/91 Zb. o vydávaní a použití investičných kuponov a následne potom Hospodárenie s prostriedkami Fondu, ktoré zahrňuje najmä nákup, prípadne predaj cenných papierov, alebo získavanie, prípadne odpredaj majetkových účastí v prospech Fondu s cieľom zhodnocovania majetku Fondu Konzultačné a poradenské služby v oblasti investovania
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Doc.Ing. Juraj Stern , CSc. Bárdošova 12 Bratislava
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   BCX - INVEST akciova spoločnosť BCX - INVEST a.s. (skrátený názov)
   Nové sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Nákup a predaj akcií za investičné kupony Investovanie /investičný postup/ v zmysle § 17 odst. 3 nariadenia vlády ČSFR č. 383/91 Zb. o vydávaní a použití investičných kuponov a následne potom Hospodárenie s prostriedkami Fondu, ktoré zahrňuje najmä nákup, prípadne predaj cenných papierov, alebo získavanie, prípadne odpredaj majetkových účastí v prospech Fondu s cieľom zhodnocovania majetku Fondu Konzultačné a poradenské služby v oblasti investovania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Hrín Drobného 4 Bratislava
   Ing. Ján Prelec - predseda Tekovská 9 Bratislava
   Doc.Ing. Juraj Stern , CSc. Bárdošova 12 Bratislava