Create Invoice

V E N T A - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name V E N T A
PIN 30996007
TIN 2020359033
Date create 01 October 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat V E N T A
Holubyho 42
Pezinok
Financial information
Sales and income 15 347 €
Profit 957 €
Capital 8 380 €
Own capital -4 323 €
Contact Information
Phone(s) 0336413972, 0336413003
Fax(es) 0336413972
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 3,262
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,756
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 384
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 420
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 420
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -36
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 2,372
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,337
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1,035
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 506
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 506
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 3,262
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,366
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 16
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 16
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -10,978
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 804
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -11,782
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 957
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,114
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 294
9. Liabilities from social fund (472) 294
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 5,820
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 1,661
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,661
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,533
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 146
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 514
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 262
4. Deferred income short-term (384A) 252
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 15,347
III. Revenues from sale of services (602, 606) 15,347
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,762
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,895
D. Services (účtová group of 51) 11,317
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 50
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 500
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,585
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,135
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 148
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 148
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -148
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,437
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Income tax expense current (591, 595) 480
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 957
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30996007 TIN: 2020359033
 • Registered seat: V E N T A, Holubyho 42, Pezinok
 • Date create: 01 October 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Štefan ŠEFČÍK Mierova 20 Pezinok 10.05.1999
  Ing. Miroslav Šefčík Mierova 20 Pezinok 06.12.2001
  Mária Šefčíková Mierová 1756/20 Pezinok 902 01 14.02.2013
  Marián Šefčík Robotnícka 1398/17 Senec 903 01 14.02.2013
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Štefan ŠEFČÍK 3 039 € (45.8%) Mierova 20 Pezinok
  Ing. Miroslav Šefčík 800 € (12.1%) Mierova 20 Pezinok
  Mária Šefčíková 2 000 € (30.1%) Mierová 1756/20 Pezinok 902 01
  Marián Šefčík 800 € (12.1%) Robotnícka 1398/17 Senec 903 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   09.04.2013Noví spoločníci:
   Mária Šefčíková Mierova 20/1756 Pezinok 902 01
   Ing. Miroslav Šefčík Mierova 20/1756 Pezinok 902 01
   Marián Šefčík Robotnícka 1398/17 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Šefčíková Mierová 1756/20 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 14.02.2013
   Marián Šefčík Robotnícka 1398/17 Senec 903 01 Vznik funkcie: 14.02.2013
   08.07.2002Nové predmety činnosti:
   montáž všetkých druhov roliet, žalúzií, markíz, sieťok na okná a dvere a zalamovacích dverí
   prevádzkovanie zmenárne
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Šefčík Mierova 20 Pezinok Vznik funkcie: 06.12.2001
   07.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   10.05.1999Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s výnimkou tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
   konzultačná a informačná činnosť v oblasti cestovného ruchu
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie
   renovácia dverí a interiérov
   Noví spoločníci:
   Štefan ŠEFČÍK Mierova 20 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Šefčík Mierova 20 Pezinok
   09.05.1999Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie
   obchodná čin. mimo tovarov na kt. zákon vyžaduje zvláštne pov.
   konzultačná a informačná činnosť v oblasti cestovného ruchu
   Zrušeny spoločníci:
   Štefan ŠEFČÍK Mierova 20 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.03.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie
   obchodná čin. mimo tovarov na kt. zákon vyžaduje zvláštne pov.
   konzultačná a informačná činnosť v oblasti cestovného ruchu
   23.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie a s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky, sprostredkovanie a zabezpečovanie základných a doplnkových služieb domáceho aktívneho a pasívneho cestovného ruchu
   export a import okrem komodít, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s výnimkou tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
   servisno-konzultačná a informačná činnosť v oblasti cestovného ruchu
   spracovanie a predaj biologického odpadu.
   07.10.1992Noví spoločníci:
   Štefan ŠEFČÍK Mierova 20 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   06.10.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan MAYER Fučíkova 24 Bratislava
   Štefan ŠEFČÍK Mierova 20 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.10.1991Nové obchodné meno:
   V E N T A spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Holubyho 42 Pezinok
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie a s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky, sprostredkovanie a zabezpečovanie základných a doplnkových služieb domáceho aktívneho a pasívneho cestovného ruchu
   export a import okrem komodít, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s výnimkou tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
   servisno-konzultačná a informačná činnosť v oblasti cestovného ruchu
   spracovanie a predaj biologického odpadu.
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan MAYER Fučíkova 24 Bratislava
   Štefan ŠEFČÍK Mierova 20 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia