Create Invoice

CELOX - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CELOX
PIN 30998239
TIN 2020359044
VAT number SK2020359044
Date create 30 October 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat CELOX
Záhradná 583/52
90023
Viničné
Financial information
Sales and income 1 950 798 €
Profit 9 578 €
Capital 558 016 €
Own capital 68 858 €
Contact Information
Phone(s) 0484151944, 0336476573
Mobile phone(s) 0903447148
Fax(es) 03364065303
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 628,313
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 91,447
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 91,447
A.II.1. Land (031) - /092A/ 9,948
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 81,499
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 530,003
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 430,442
4. Animals (124) - /195/ 36
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 430,406
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 42,603
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 42,230
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,230
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 373
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 56,958
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 32,408
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 24,550
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 6,863
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 6,863
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 628,313
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 78,436
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 7,137
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 7,137
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 61,721
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 148,232
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -86,511
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,578
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 549,877
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 2,102
9. Liabilities from social fund (472) 2,102
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 543,637
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 108,818
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 108,818
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 420,427
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 5,571
7. Liabilities from social insurance (336) 3,010
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,811
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 4,138
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,138
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,950,798
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 1,823,737
III. Revenues from sale of services (602, 606) 5,956
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 120,826
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 279
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,931,582
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 1,367,996
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 137,336
D. Services (účtová group of 51) 292,267
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 100,046
E.1. Wages and salaries (521, 522) 71,754
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 23,539
4. Social expenses (527, 528) 4,753
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 2,930
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 26,155
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 26,155
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,852
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,216
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 152,920
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,169
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2
2. Other interest income (662A) 2
XII. Foreign exchange gains (663) 1,102
XIV. Other income from financial activities (668) 1,065
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,917
O. Exchange rate losses (563) 703
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 8,214
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,748
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,468
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,890
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,890
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,578
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30998239 TIN: 2020359044 VAT number: SK2020359044
 • Registered seat: CELOX, Záhradná 583/52, 90023, Viničné
 • Date create: 30 October 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Marta Fischerová Záhradná 583/52 Viničné 900 23 07.10.1992
  JUDr. Ivan Fischer, CSc. Záhradná 52/583 Viničné 900 23 05.03.2012
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Marta Fischerová 3 320 € (50%) Záhradná 583/52 Viničné 900 23
  JUDr. Ivan Fischer, CSc. 3 320 € (50%) Záhradná 52/583 Viničné 900 23
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   15.03.2012Noví spoločníci:
   JUDr. Ivan Fischer , CSc. Záhradná 52/583 Viničné 900 23
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Fischer , CSc. Záhradná 52/583 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 05.03.2012
   14.03.2012Zrušeny spoločníci:
   Ivan Fischer ml. Záhradná 583/52 Viničné 900 23
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Fischer Záhradná 583/52 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 07.10.1992
   02.07.2009Noví spoločníci:
   Marta Fischerová Záhradná 583/52 Viničné 900 23
   Ivan Fischer ml. Záhradná 583/52 Viničné 900 23
   Nový štatutárny orgán:
   Marta Fischerová Záhradná 583/52 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 07.10.1992
   Ivan Fischer Záhradná 583/52 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 07.10.1992
   01.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Ivan Fischer ml. Športová 583 Viničné
   Marta Fischerová Špotrová 583 Viničné
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Fischer
   Marta Fischerová
   31.01.2006Nové sidlo:
   Záhradná 583/52 Viničné 900 23
   Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov z dreva
   výroba výrobkov z plastov, papiera a textilu
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (mimo nebezpečný odpad)
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   30.01.2006Zrušené sidlo:
   Športová 583 Viničné
   28.08.2001Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
   murárske a obkladačské práce
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a ich poddodávok
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   23.10.1998Noví spoločníci:
   Ivan Fischer ml. Športová 583 Viničné
   Marta Fischerová Špotrová 583 Viničné
   22.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ivan Fischer ml. Športová 583 Viničné
   Marta Fischerová Špotrová 583 Viničné
   07.10.1992Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   obchodná činnosť mimo tovaru na ktorý zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   Noví spoločníci:
   Ivan Fischer ml. Športová 583 Viničné
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Fischer
   Marta Fischerová
   06.10.1992Zrušeny predmety činnosti:
   1. Výroba, nákup, predaj a sprostredkovanie veci hnutelných a služieb s tým spojených.
   2. Výroba, nákup, predaj a sprostredkovanie potravinárskych výrobkov, výrobkov z dreva kovu, plastických hmôt, papiera a textilu, predmetov ľudovej umeleckej tvorivosti, použitých výrobkov a druhotných surovín.
   3. Dovoz a vývoz tovaru zo zahraničia do ČSFR a opačne, okrem tovaru, na ktoré sa podľa zákona vyžaduje obchodné povolenie.
   4. Služby fyzickým a právnickým subjektom.
   5. Stavebná činnosť a služby rekonštrukčnej a stavebnej povahy.
   6. Sprostredkovanie kúpy a pedaj nehnuteľnosti.
   Zrušeny spoločníci:
   Viera Piľová Sklabinska 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.10.1991Nové obchodné meno:
   CELOX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Športová 583 Viničné
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. Výroba, nákup, predaj a sprostredkovanie veci hnutelných a služieb s tým spojených.
   2. Výroba, nákup, predaj a sprostredkovanie potravinárskych výrobkov, výrobkov z dreva kovu, plastických hmôt, papiera a textilu, predmetov ľudovej umeleckej tvorivosti, použitých výrobkov a druhotných surovín.
   3. Dovoz a vývoz tovaru zo zahraničia do ČSFR a opačne, okrem tovaru, na ktoré sa podľa zákona vyžaduje obchodné povolenie.
   4. Služby fyzickým a právnickým subjektom.
   5. Stavebná činnosť a služby rekonštrukčnej a stavebnej povahy.
   6. Sprostredkovanie kúpy a pedaj nehnuteľnosti.
   Noví spoločníci:
   Marta Fischerová Špotrová 583 Viničné
   Viera Piľová Sklabinska 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia