Create Invoice

"MK Building Construktion" - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Business name "MK Building Construktion"
PIN 30998671
TIN 2020357108
Date create 06 November 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat "MK Building Construktion"
Galantská cesta 658
92901
Dunajská Streda
Financial information
Sales and income 21 250 €
Profit 869 €
Capital 108 015 €
Own capital 16 €
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 12,997
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 12,267
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 12,267
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 12,267
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 566
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 566
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 533
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 33
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 164
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 164
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 12,997
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -56,893
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.III. Other capital funds (413) 15,000
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -79,401
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -79,401
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 869
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 69,890
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 11,043
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 11,043
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 58,847
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 48,600
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 48,600
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,875
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 139
7. Liabilities from social insurance (336) 233
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 21,250
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,250
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20,286
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 0
D. Services (účtová group of 51) 8,505
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 2,578
E.1. Wages and salaries (521, 522) 1,907
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 671
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 7,087
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 7,087
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,116
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 964
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -8,505
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 95
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 95
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -95
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 869
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 869
Date of updating data: 24.09.2015
Files
4224785.tif
Date of updating data: 24.09.2015
 • PIN :30998671 TIN: 2020357108
 • Registered seat: "MK Building Construktion", Galantská cesta 658, 92901, Dunajská Streda
 • Date create: 06 November 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Dipl. Ing. Günter Kucharovits dlhodobý pobyt na území SR : 96 Hamuliakovo 29.01.1999
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Dipl.Ing. Günter Kucharovits 1 328 € (20%) Lassee 2291 Rakúsko
  Mária Kucharovits 5 312 € (80%) Lassee 2291 Rakúsko
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.06.2010Nové sidlo:
   Galantská cesta 658 Dunajská Streda 929 01
   18.04.2009Noví spoločníci:
   Dipl.Ing. Günter Kucharovits Bahnstrasse 26 Lassee 2291 Rakúsko
   04.06.2004Noví spoločníci:
   Mária Kucharovits Bahnstrasse 26 Lassee 2291 Rakúsko
   29.01.1999Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dipl. Ing. Günter Kucharovits dlhodobý pobyt na území SR : 96 Hamuliakovo
   06.04.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   nákup a predaj tovaru všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   06.11.1991Nové obchodné meno:
   "MK Building Construktion" spol. s r. o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným